Weight-related ideals, behaviors and long-term health in young adulthood

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4579-6
Title: Weight-related ideals, behaviors and long-term health in young adulthood
Alternative title: Painoon liittyvät ihanteet, käyttäytymiset ja pitkän aikavälin terveys nuorilla aikuisilla
Author: Kärkkäinen, Ulla
Other contributor: Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Väestön terveyden tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i befolkningshälsan
Doctoral Program in Population Health
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018-10-20
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4579-6
http://hdl.handle.net/10138/246100
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Obesity with its comorbidities has become a major global public health concern. Young adulthood is a particularly critical period in an individual’s life with respect to his/her risk to become overweight or even obese. However, longitudinal population-based associations of weight-related ideals and behaviors with weight change and health in young adulthood remain poorly understood. The overall aim of this study was to explore the associations of weight-related ideals, behaviors, weight change and health over a timespan of ten years in young adults. The specific aims were to examine whether a discrepancy between actual and ideal weight (from here on ´weight discrepancy´) would be associated with a future weight change; to evaluate the factors associated with long-term successful weight maintenance, and to explore whether disordered eating behaviors have long-term health-related consequences in young adults. A final aim was to assess whether the Eating Disorder Inventory (EDI-2) would be a suitable tool for screening for binge eating disorder (BED) among young women. In total, over 5,000 young women and men were identified from a population-based FinnTwin16 cohort when participants were aged 24 and 34. At age 24, 16 women were identified as suffering from BED as defined in DSM-5. Self-reported height and weight were used to calculate BMI at age 24 and 34. The weight discrepancy was calculated from actual and ideal weight. Weight maintenance was defined as weight maintained within ±5% of baseline BMI. Disordered eating behaviors were assessed using three subscales of the EDI-2 and BED was screened in young women using EDI-2 at age 24. Various self-reported health-related measures were assessed at age 24 and 34. In summary, weight-related ideals and behaviors were significantly associated with weight change, physical and mental health during this time-span of ten years in young adults. Overall, it was observed that these young adults tended to gain weight and only about a quarter of them were able to maintain their weight throughout the ten-year period. Weight discrepancy was not associated with a future weight change even though a clear majority of the young women and almost half of the young men were dissatisfied with their weight. Only two factors predicted long-term weight maintenance in both sexes: Regular eating and having no history of intentional weight loss. Disordered eating behaviors did exert long-term health-related consequences, particularly psychological distress and the EDI-2 appeared to be a suitable screening tool for BED among young women. Weight-related ideals and behaviors are associated not only with future weight change but also with physical and mental health in young adults. Many young adults face a major challenge resisting weight gain. The future weight change is not explained by weight ideals, but instead, by weight-related behaviors such as eating regularly and having no history of dieting. Furthermore, disordered eating behaviors are predictive of longstanding adverse consequences for mental health and general well-being in young adults, and EDI-2 can be used for screening for BED in young women. Future studies should evaluate strategies to support primary weight maintenance and a healthy body image; these are ways to prevent the appearance of the weight-related behaviors associated with weight gain, disordered eating behaviors and consequential health-related problems.Lihavuudesta ja sen liitännäissairauksista on tullut valtava kansanterveydellinen ongelma maailmanlaajuisesti. Erityisesti nuori aikuisikä on kriittistä aikaa lihomiselle. Siitä huolimatta painoon liittyvien ihanteiden ja käyttäytymisten vaikutukset painonmuutokseen ja terveyteen nuorilla aikuisilla tunnetaan huonosti. Kokonaistavoitteena oli tutkia painoon liittyvien ihanteiden, käyttäytymisten, painonmuutoksen ja terveyden välisiä yhteyksiä nuorilla aikuisilla kymmenen vuoden aikana. Tavoitteena oli tutkia kuinka epäsuhta painoihanteiden ja todellisen painon välillä vaikuttaa kymmenen vuoden painonmuutokseen, mitkä tekijät ovat yhteydessä pitkäaikaiseen onnistuneeseen painonhallintaan, häiriintyneen syömiskäyttäytymisen mahdolliset pitkäaikaisseuraamukset nuorten aikuisten fyysiseen tai psyykkiseen terveyteen ja onko Eating Disorder Inventory-2 -kysely (EDI-2) toimiva instrumentti ahmintahäiriötä sairastavien seulonnassa nuorilla naisilla. Yhteensä yli 5000 nuorta naista ja miestä valittiin mukaan tutkimukseen väestöpohjaisesta FinnTwin16 -kohortista kun tutkittavat olivat 24- ja 34-vuotiaita. DSM-5 tautiluokituksen mukaan 16 nuorta naista täytti ahmintahäiriö (BED) diagnoosin kriteerit 24-vuoden iässä. Itse raportoitua pituutta ja painoa käytettiin painoindeksin laksemiseen 24-ja 34-vuotiaana. Epäsuhta painoihanteiden ja todellisen painon välillä laskettiin itse raportoidusta todellisesta painosta ja ihannepainosta. Painonhallinta tarkoitti, että paino pysyi ±5% samana kun lähtötilanteen painoindeksi. Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen määritettiin käyttämällä kolmea EDI-2 -kyselyn ala-asteikkoa ja ahmintahäiriön seulontaan käytettiin EDI-2 -kyselyä nuorilla naisilla 24-vuotiaana. Lisäksi käytettiin monia muita itseraportoituja terveyteen liittyviä mittareita 24- ja 34-vuotiaana. Painoon liittyvät ihanteet ja käyttäytymiset olivat merkittävästi yhteydessä nuorten aikuisten pitkäaikseen painonmuutokseen sekä fyysiseen että psyykkiseen terveyteen. Kaiken kaikkiaan nuoret aikuiset lihoivat kymmennessä vuodessa ja vain neljäsosa nuorista aikuisista onnistui painonhallinnassa. Painoihanteet eivät vaikuttaneet tulevaan painonmuutokseen, vaikka valtaosa nuorista naisista ja melkein puolet nuorista miehistä oli tyytymättömiä painoonsa. Vain kaksi tekijää ennusti onnistunutta painonhallintaa sekä naisilla että miehillä: Säännöllinen syöminen ja laihduttamattomuus. Häiriintyneellä syömiskäyttäytymisellä oli kauaskantoisia seuraamuksia terveyteen, erityisesti se ennusti psyykkistä kuormittuneisuutta. EDI-2 -kysely osoittautui hyväksi työkaluksi ahmintahäiriön (BED) tunnistamiseen nuorilla naisilla. Painoon liittyvät ihanteet ja käyttäytymiset eivät vaikuta ainoastaan nuorten aikuisten painonmuutokseen vaan myös heidän fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen pitkällä aikavälillä. Nuoren aikuisiän aikana normaalipainon säilyttäminen on haasteellista valtaosalle. Painoihanteet eivät selitä kymmenen vuoden painonmuutosta, mutta painoon liittyvistä käyttäytymisistä säännöllinen syöminen ja laihduttamattomuus ennustavat painonhallinnassa onnistumista. Häiriintyneellä syömiskäyttäytymisellä on kauaskantoisia seuraamuksia psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin sekä naisilla että miehillä ja EDI-2 on toimiva työkalu nuorten naisten ahmintahäiriön seulonnassa. Tulevien tutkimusten tulisi arvioida toimintamalleja ensisijaisen painonhallinnan ja terveen kehonkuvan tukemiseksi sekä ennaltaehkäistä painoonliityviä käyttäytymisiä, jotka ovat yhteydessä lihomiseen, häiriintyneeseen syömiseen ja terveyteen liittyviin ongelmiin.
Subject:
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
weightre.pdf 3.086Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record