Interpretation of Share and Business Acquisition Contracts : A Study of Anglo-American Concepts and Practices Influencing Share and Business Acquisitions, of Compatibility with Nordic Law and of Possible Effects on Interpretation of Contracts Governed by Nordic Law

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4547-5
Julkaisun nimi: Interpretation of Share and Business Acquisition Contracts : A Study of Anglo-American Concepts and Practices Influencing Share and Business Acquisitions, of Compatibility with Nordic Law and of Possible Effects on Interpretation of Contracts Governed by Nordic Law
Tekijä: Wilkman, Nina
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, juridiska fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Law, Civilrätt
Oikeustieteen tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i juridik
Doctoral Programme in Law
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2018-10-27
Kieli: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4547-5
http://hdl.handle.net/10138/246102
Opinnäytteen taso: Väitöskirja (monografia)
Tiivistelmä: This dissertation discusses contract interpretation based on a certain kind of contracting and contracts. It is submitted that sales and purchases of businesses (‘transactions’), regardless of whether transactions involve shares, assets or combinations of these, set a different framework for contract interpretation than many other contractual relationships. The transaction market is heavily influenced by how contracting and contracts are made in the United Kingdom and in the United States and contracts are often drafted in the English language. This has led to a situation where detailed written contracts are used in transactions, including in the Nordic countries, and the contracts typically include common law terminology and English expressions with a certain legal meaning under common law, even when the contracts are governed by Nordic law. These features can be seen in contracts involving domestic as well as cross-border transactions. The analyses of contract interpretation are based on the above mentioned cornerstones, namely the particularities of contracting and contracts in transactions and the use of common law terminology and English expressions in those contracts. Common law is discussed based on how it is perceived in the United Kingdom and the United States, only, and Nordic law is discussed based on the situation in Denmark, Finland, Norway and Sweden, so Iceland is not included. The main method used can be described as belonging to the field of legal dogmatics, which requires both interpretation and systematization. The dissertation includes analyses of contract law in the chosen common law and Nordic jurisdictions and the analyses focus on contract law relevant for transactions. The systematization requirement is met by analyzing the underlying legal concepts of typical terminology and expressions used in a special form of contracts, namely transaction contracts. Secondly, this dissertation also employs a method of a more comparative nature, as English and American terminology and concepts including use of the English language are scrutinized based on their common law meaning, but are thereafter compared with similar concepts that exist or may be construed according to Nordic law. The conclusions based on the research are several. With regard to how the particularities of transactions may affect contract interpretation, the conclusion is that a form of contextual, objective interpretation method is preferred in terms of these highly detailed written contracts. The contextual method is suggested to be employed particularly with regard to the written contract, while a more restrictive approach is taken to using pre-contractual statements and actions in the interpretation. It is concluded that the written contract is by far the most important interpretation source. When the parties have agreed upon a transaction in a written contract, that contract has been described as a result of a complex process ‒ a process during which several actions take place at the same time and where those actions including statements and drafts exchanged should be analyzed not only based on their contents, but also with due consideration for the fact that actions, statements and drafts are affected by the negotiation positions and strategies of the parties. The written contract is held to be even more important in cross-border transactions as here the contract establishes the parties’ mutual intention regardless of their possible different understandings of general contract law. An objective interpretation method is defended, although this does not give a sufficient answer as to how common law terminology and other expressions in English should be interpreted in relation to contracts governed by Nordic law. When the dissertation deals with common law terminology and other expressions, the conclusion is that it is possible and they should be interpreted based on Nordic law. The interpretation may require some extra effort in order to understand how terminology and expressions are in general used in transaction contracts, but an objective interpretation should be employed based on how the governing law understands those same terminology and expressions. When contract interpretation based on Nordic law does not provide a solution or when the parties have made a choice to use terminology or other expressions according to their common law meaning, it is submitted that Nordic courts including arbitrators should be allowed to have recourse to common law and common law practice. This acceptance is due to the fact that the whole transaction market is heavily influenced by the English and American ways of contracting and drafting contracts. However, this influence has not been regarded as so consciously employed that it would mean that the Nordic legal community has accepted the common law understanding of terminology and expressions when these are used in contracts governed by Nordic law. It is also concluded that when common law is used, it is imperative to acknowledge that English and American contract law are not identical. Therefore, whenever common law is referred to, the decision has to explain why English or American law is chosen and thereafter such choice has to be consistently implemented.I doktorsavhandlingen behandlas frågan om hur man skall tolka avtal gällande företagsöverlåtelser, vare sig det gäller köp och försäljning av aktier, inkråm eller en kombination av dessa. I avhandlingen diskuteras avtalsrätten och dess tillämpning på basen av hur företagsöverlåtelser typiskt utförs och dokumenteras. Företagsöverlåtelser är ofta omfattande projekt och parterna försöker göra så heltäckande skriftliga avtal som möjligt. När dessa skriftliga avtal skall tolkas, så gäller utmaningarna inte enbart att det är frågan om komplexa projekt och avtal, utan det finns ytterligare utmaningar i det faktum att det är typiskt att avtalen innehåller en mängd terminologi och andra uttryck som baserar sig på koncept utvecklade i common law och som har en viss betydelse i Storbritannien och i USA. Det är dessutom vanligt att man använder engelska både under förhandlingarna och i avtalen. Dessa särdrag förekommer även när avtalen innehåller en klausul om att någon av de nordiska ländernas lagar skall tillämpas på avtalsförhållandet och är särskilt typiska för gränsöverskridande transaktioner. Avhandlingen innehåller många komparativa element, där de olika skedena och avtalen analyseras både ur ett common law perspektiv (enbart ur engelskt och amerikanskt perspektiv) och ur ett nordiskt perspektiv (enbart ur danskt, finländskt, norskt och svenskt perspektiv). Likheterna och skillnaderna jämförs sedan med varandra och slutligen tas ställning till relevansen för transaktioner i allmänhet, både sådana som gäller ett land och sådana som gäller flera länder, och för transaktioner där nordisk lag gäller. Avhandlingen utmynnar i ett flertal slutsatser. Till dessa hör bland annat att med beaktande av de särdrag som företagsöverlåtelser i allmänhet har, så förespråkas en slags kontextuell, objektiv metod för tolkningen av dessa avtal. Den kontextuella delen gäller framförallt tolkningen av själva avtalet inklusive bilagor medan en mera restriktiv inställning har tagits till att använda material och händelser innan det skriftliga avtalet uppgjorts. Betydelsen av det skriftliga avtalet som det viktigaste tolkningsmedlet har motiverats bland annat med det att de skriftliga, detaljerade avtalen är slutresultat av en komplex process. I gränsöverskridande företagsöverlåtelser är betydelsen av det skriftliga avtalet ännu viktigare, eftersom avtalet fastställer parternas gemensamma vilja oberoende av om de har olika uppfattning om avtalsrätten i allmänhet. När det gäller den objektiva delen av tolkningen, så är slutsatsen den att detta inte betyder att t.ex. common law terminologi skall tolkas som man gör i common law länderna. I den händelse att avtalen innehåller en klausul som säger att någon av de nordiska lagarna är tillämplig på avtalet, så är den klausulen av avgörande betydelse i all tolkning av avtalet. I avhandlingen kommer man ytterligare fram till att för de mest använda common law termerna kan man de facto finna eller konstruera begrepp under nordiska lagar. Däremot sägs det att om man vid tillämpningen av de nordiska lagarna inte kan må ett tolkningsresultat eller om parterna medvetet använt en term eller det engelska språket i enlighet med hur det uppfattas i common law länderna, så skall nordiska domstolar och skiljemän ha rätt att använda sig av common law och common law praxis. Detta motiveras med att hela transaktionsmarknaden är djupt påverkad av hur saker och ting görs i dessa länder. Användningen av common law är dock inte så medvetet gjord i de nordiska länderna att man kan säga att den nordiska juristkåren skulle ha accepterat att common law betydelsen för terminologi och andra uttryck på engelska skall anses gälla framöver avtalad, gällande lag. En av de viktigaste slutsatserna är dessutom att man bör inse att engelsk och amerikansk avtalsrätt inte är identisk. Det betyder att närhelst man använder sig av common law, så bör man förklara varför engelsk eller amerikansk rätt är vald och därefter måste man vara konsekvent i sin användning av den valda rätten.
Avainsanat:
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
INTERPRE.pdf 3.301MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot