The Role of the Oral Spirochete Treponema Denticola in Periodontitis and Orodigestive Carcinogenesis

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4569-7
Title: The Role of the Oral Spirochete Treponema Denticola in Periodontitis and Orodigestive Carcinogenesis
Author: Listyarifah, Dyah
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Doctoral Programme in Oral Sciences
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Suun terveystieteen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten
Doktorandprogrammet i oral hälsovetenskap
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018-11-09
Language: eng
Belongs to series: Dissertationes Scholae Doctoralis Ad Sanitatem Investigandam Universitatis Helsinkiensis - URN:ISSN:2342-317X
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4569-7
http://hdl.handle.net/10138/246103
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Periodontitis is an inflammatory disease of the tooth supporting tissue, including gingiva, bone and periodontal ligament structures. Chronic periodontitis is highly prevalent in adult population and it has been linked to various systemic diseases, such as cardiovascular diseases. Certain members of the oral microbiome, the so called periodontopathogens play a major role in its pathophysiology. Chronic inflammatory conditions can be considered to be predisposing factors for cancer. Periodontitis have been associated with elevated oral and gastrointestinal cancer risk and mortality. However, the mechanisms are still largely unknown. Periodontopathogen and spirochete Treponema denticola (T. denticola) possesses plethora of enzymes, such as chymotrypsin-like protease (CTLP), that facilitate its invasion into adjacent tissues and integration into microbial communities. The first study investigated the role of T. denticola in chronic periodontal inflammation. The study focused on evaluating T. denticola–induced cell death and associated danger signals and key inflammatory cytokines. The analysis compared the occurrence of these factors in patients with either gingivitis, periodontitis or in health using immunostaining approaches. In the second study, the presence of CTLP was evaluated in various oral and gastrointestinal cancers, including oral, tonsillar, esophageal, gastric, pancreatic and colon cancer. In addition, the presence of CTLP in the non- digestive tract cancer tissues including lung, breast and thyroid were analysed. The immunomodulatory actions of CTLP were investigated under laboratory conditions. In third study, CTLP was compared to several major clinical parameters such as depth of invasion and cancer size. The tissue analyses were carried out using immunohistochemistry. The results show that T. denticola induces and contributes to apoptosis via endogenous danger signals released from the late apoptotic cells.T. denticola CTLP was found in several cancer tissues in the orodigestive tract, but not in non-digestive tract cancer tissues. CTLP was able to activate key immunomodulatory mediators for tumor microenvironment such as pro-matrix metalloproteinases (proMMPs). The presence of CTLP in tongue cancer correlates with a number of key clinical aspects such as the degree of tumor invasion and size. In addition, high immunopositivity of CTLP was associated with the early cancer relapse in tongue cancer patients. This study helps to understand the mechanisms underlying T. denticola induced chronic inflammation in periodontal tissues. In addition, the study shows that the key virulence factor of T. denticola CTLP is present in multiple different orodigestive cancers. The results also elucidate potential actions CTLP possess in cancer microenvironment. These findings underline the fact that prevention and early diagnosis of periodontitis is not only vital for the oral but also for the general health.Lentulehdus johtaa pitkittyessään hammasta tukevien luu- ja säierakenteiden tuhoutumiseen ja viime kädessä hampaan irtoamiseen. Tästä prosessista käytetään nimitystä parodontiitti, joka on yleinen sairaus aikuisväestössä. Tietyillä suun bakteereilla on keskeinen rooli parodontiitissa. Spirokeettabakteeri Treponema denticola (T. denticola) omaa laajan määrän erilaisia kudosproteiineja pilkkovia entsyymejä, jotka edesauttavat sen invasoitumista viereisiin kudosrakenteisiin. Kudostuho laukaisee isännän immuunivasteen, mikä vauhdittaa parodontiitin etenemistä. Kymotrypsiinin kaltainen proteaasi (CTLP) on yksi tärkeimmistä kudosproteiineja pilkkovista entsyymeistä T. denticolalla. Krooniset tulehdustilat ovat merkittävässä asemassa syövän synnyssä. Parodontiitti on yhdistetty kohonneeseen ruoansulatuskanavan syöpäriskiin ja -kuolleisuuteen, mutta mekanismit tämän taustalla ovat vielä suurelta osin tuntemattomia. Väitöskirjatyössä selvitettiin T. denticolan roolia kroonisen parodontiitin ja ruoansulatuskanavan syöpien taustalla. Ensimmäisessä osatyössä tutkittiin T. denticolan roolia kroonisen parodontiitin ja ientulehduksen taustalla. Työssä keskityttiin arvioimaan T. denticolan indusoimaa ohjattua solukuolemaa ns. vaarasignaaleja ja keskeisiä sytokiineja tarkastelemalla. Analyyseissä vertailtiin näiden tekijöiden esiintymistä ientulehdus- ja parodontiittipotilaiden ja ienkudokseltaan terveiden kesken hyödyntäen immunoproteomiikan työkaluja. Toisessa osatyössä tutkittiin CTLP:n esiintymistä lukuisissa erilaissa ruoansulatuskanavan syövissä, mukaan lukien suu-, tonsilla-, ruokatorvi-, maha-, haima- ja paksusuolisyöpä. Lisäksi arvioitiin dentilisiinin esiintymistä kilpirauhasen ja rintarauhasen kasvainkudoksissa, ja CTLP:n immunomodulatorisia vaikutuksia laboratorio-olosuhteissa. Kolmannessa osatyössä verrattiin CTLP:n esiintymistä kielisyövässä useisiin merkittäviin kielisyövän kliinispatologisiin parametreihin, kuten kasvaimen kokoon ja invaasioon. Analyysit tehtiin soveltaen immunohistokemiallisia menetelmiä. Tulokset osoittavat että T. denticola indusoi apoptoosia vaarasignaalien kautta, ja tässä keskeisenä tekijänä toimii HMGB1 vaarasignaalitekijä. T. denticolan CTLP entsyymiä löytyi useista yläruoansulatuskanavan kasvainkudoksista. CTLP kykeni aktivoimaan tuumorimikroympäristölle keskeisiä immunomodulatorisia tekijöitä, kuten promatriksimetalloproteinaaseja laboratorio-olosuhteissa. CTLP:n esiintyminen kielisyöpäkudoksissa korreloi useiden keskeisten kliinispatologisten tekijöiden, kuten tuumorin invaasiosyvyyden ja koon, kanssa. Lisäksi CTLP:n esiintyminen liittyi huonompaan ennusteeseen kielisyöpäpotilailla. Tämä tutkimus auttaa ymmärtämään mekanismeja T. denticolan indusoiman kroonisen tulehduksen taustalla. Lisäksi tulokset avaavat mahdollisia mekanismeja parodontiittiin liitetyn syöpäriskin taustalla. Tämä tutkimus tukee aiempaa käsitystä, että parodontiitin ehkäiseminen ja varhainen diagnosointi ovat erittäin tärkeitä, ei vain suunterveyden, mutta myös potilaan kokonaisterveyden kannalta.
Subject:
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
THEROLEO.pdf 5.819Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record