Säveltäjä musiikin ja teatterin välissä : "Uusi musiikkiteatteri" -produktio säveltäjän näkökulmasta

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018100137040
Julkaisun nimi: Säveltäjä musiikin ja teatterin välissä : "Uusi musiikkiteatteri" -produktio säveltäjän näkökulmasta
Tekijä: Lenkiewicz, Albert
Opinnäytteen taso: kirjallinen työ
Tiivistelmä: Osallistuin sävellyksenopiskelijana Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun yhteiseen "Uusi musiikkiteatteri" -projektiin vuosina 2013-2014. Projekti pyrki kartoittamaan musiikkiteatterin mahdollisuuksia opiskelijoiden ryhmissä valmistamien esitysten kautta. Kirjallisen työni tavoite on kuvata luovaa työskentelyäni ja tuntemuksiani säveltäjänä ryhmämme "Brotha in da box" - teatteriproduktiossa. Työni perustana ja lähdemateriaalina ovat projektin aikana tekemäni muistiinpanot ryhmämme tapaamisista, keskusteluista ja harjoituksista. Projektia purkavaan tekstiini sisältyvä pohdinta käsittelee sävellyksellisen ideoinnin eri vaiheita osana ryhmätyöskentelyä. Esittelen yhteenvedossa säveltäjyyteeni vaikuttaneita ja tulevan luovan työni kannalta hyödyllisiä oivalluksia ja konkreettisia toimintatapoja.
URI: http://hdl.handle.net/10138/246114
URN:NBN:fi-fe2018100137040
Päiväys: 2018
Asiasanat (ysa): antiikki
esittävät taiteet
esitykset
kokeellinen musiikki
musiikkiteatteri
näytelmät
säveltäjät
säveltäminen


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Lenkiewicz Kirj ... Sibelius-Akatemia 2018.pdf 156.0KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot