Suomalainen virolainen tarina : Sofi Oksasen Puhdistuksen henkilöhahmojen rakentaminen, ilmentäminen ja tulkinta puvustuksen avulla suomalaisissa näyttämö- ja elokuvasovituksissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4518-5
Title: Suomalainen virolainen tarina : Sofi Oksasen Puhdistuksen henkilöhahmojen rakentaminen, ilmentäminen ja tulkinta puvustuksen avulla suomalaisissa näyttämö- ja elokuvasovituksissa
Author: Ikonen, Tiina
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Doctoral Programme in School, Education, Society and Culture
Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta
Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, pedagogiska fakulteten
Doktorandprogrammet i skola, fostran, samhälle och kultur
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018-11-09
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4518-5
http://hdl.handle.net/10138/246610
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Finns have been able to get acquainted with Estonia's history through new fiction, performances and films. Sofi Oksanen has been one player in the process through her play and novel Purge. Purge tells about the fates of the sisters of an Estonian family during 1930's to 1950's and after restoration of independence. Two adaptations based on novel Purge were produced in 2012, an opera and a film. In its various forms of expression, Purge has thus told about Estonia's history and brought forward a new viewpoint, the fates of Estonian women, to it. In the discussions of Purge, one theme has, however, been disregarded, i.e. the aesthetic and skills-based activity of Estonians, which was carried out to preserve the national identity and culture during the Soviet era. This activity manifested itself also through dress. Purge reflects the theme as its story is built through descriptions of the appearance, skills, action, fates and clothing of the characters. The objective of the study was to examine 1) the role of these descriptions and of the knowledge of Estonians' sartorial history for the makers, performers and audiences of the premieres of play, opera and film Purge and 2) how the characters of Purge were constructed, represented and interpreted through costumes in the adaptations. The data consists of written, visual and audio-visual materials, interviews and audience inquiries. The costumes were studied as a continuum from Oksanen's Purge to the construction, representation and interpretation of the adaptations. The costumes of the adaptations balanced between the human level and the contextual level attached to Estonia as well as between realism and dramaturgical use of costumes. The sartorial history of the Estonians was not closely known among the adapters. The costumes placed the adaptations to the periods and expressed the characters. In case of film and opera, this was based on the descriptions of novel Purge. Film and opera costumes also highlighted the connection between goodness and beauty. The novel's view on the role of dress and aesthetics in the preservation of Estonian identity and culture could thus come out indirectly through them. The views of the spectators on costumes and characters were rather similar to those of the makers and performers of the adaptations. Interpretation of the costumes could be different among Estonians, which refers to contextuality of costumes and dress. All in all, the costumes served Finnish spectators by telling about the characters of Purge as a story connected to Estonia and as a human story that spectators could identify with. Through examination of dress, literary descriptions of dress and costumes the relation between a historical performance or film and a past era can deepen in an interesting way. Examination of costumes should thus be an integral part of study of historical performances and films.Viime vuosina suomalaiset ovat tutustuneet Viron historiaan kirjallisuuden, esitysten ja elokuvien kautta. Sofi Oksanen on ollut yksi toimija Puhdistus-näytelmänsä ja -romaaninsa kautta. Puhdistus kertoo virolaisperheen naisten kohtaloista 1930–1950-luvuilla ja itsenäisyyden palauttamisen jälkeen. Romaanista tuotettiin 2012 kaksi sovitusta, ooppera ja elokuva. Siten Puhdistus on eri ilmaisumuodoissa kertonut Viron historiasta ja tuonut siihen uuden näkökulman virolaisnaisten kohtaloiden kautta. Puhdistusta koskevassa keskustelussa on kuitenkin jäänyt huomiotta virolaisten neuvostoaikainen esteettinen ja taitoihin perustunut toiminta virolaisen identiteetin ja kulttuurin vaalimiseksi, joka ilmeni myös pukeutumisen kautta. Puhdistus heijastaa teemaa, sillä sen tarinaa on rakennettu henkilöhahmojen olemuksen, taitojen, toiminnan, kohtalon ja pukeutumisen kuvausten avulla. Tutkimuksessa tarkasteltiin, minkälainen rooli kuvauksilla ja pukeutumishistoriallisella tiedolla oli kolmen Puhdistus-sovituksen (näytelmä, ooppera, elokuva) tekijöille, esiintyjille ja katsojille ja millä tavoin Puhdistuksen henkilöhahmoja rakennettiin, ilmennettiin ja tulkittiin puvustuksen avulla. Aineisto koostui kirjallisista, kuvallisista ja audiovisuaalisista aineistoista, haastatteluista ja yleisökyselyistä. Puvustuksia analysoitiin jatkumona alkuperäisteksteistä sovitusten rakentamiseen, esittämiseen ja vastaanottoon. Puhdistuksen sovitus näyttämöille ja elokuvaksi oli puvustuksen osalta tasapainoilua Viroon kiinnittyvän tason ja yleisinhimillisen tason sekä puvustuksen todenkaltaisuuden ja dramaturgisen käytön välillä. Virolaisten pukeutumishistoria ei ollut tekijöiden tarkassa tiedossa. Puvustukset osoittivat tarinan aikatasot ja ilmensivät roolihahmoja. Elokuvan ja oopperan puvustusten osalta tämä perustui romaanin kuvauksiin. Ne myös toivat esiin hyvyyden ja kauneuden välistä yhteyttä. Siten romaanin näkemys pukeutumisen ja estetiikan roolista virolaisen identiteetin ja kulttuurin vaalijoina tuli niissä ilmi epäsuorasti. Suomalaiskatsojien käsitys Puhdistuksen tarinasta ja henkilöhahmoista oli pääosin samankaltainen kuin työryhmien. Puvustusten tulkinta saattoi olla erilainen virolaisten keskuudessa, mikä kertoi puvustusten ja pukeutumisen kontekstisidonnaisuudesta. Kaiken kaikkiaan puvustukset palvelivat suomalaiskatsojia kertoessaan Puhdistuksen henkilöistä Viron historiaan yhdistettävänä tarinana sekä siitä irrottautuvana yleisinhimillisenä ja samastuttavana tarinana. Pukeutumisen, kirjallisen pukeutumiskuvauksen ja puvustuksen yhteistarkastelun kautta historiallisen näyttämöesityksen tai elokuvan ja sen vastaanoton yhteys ja suhde menneisyyden aikakauteen ja arkitodellisuuteen voi mielenkiintoisesti ja merkittävästi monipuolistua ja syvetä. Puvustuksen tarkastelun tulisikin olla kiinteä osa historiallisten näyttämöesitysten ja elokuvien tutkimusta.
Subject:
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Suomalai.pdf 4.651Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record