Ventraalisen ja dorsaalisen striatumin dopamiini D2 reseptorien merkitys neuropaattisen sensoris-diskriminatiivisen ja affektiivis-motivationaalisen kivun säätelyssä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Biolääketieteen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Biomedicine en
dc.contributor Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, biomedicinska institutionen sv
dc.contributor.author Ärling, Tuure fi
dc.date.accessioned 2011-02-01T13:00:10Z
dc.date.available 2011-02-01T22:00:03Z
dc.date.issued 2011-02-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/24768
dc.description.abstract Aivojen tyvitumakkeilla on tärkeä merkitys kipuinformaation säätelyssä. Useat eri mekanismit ovat säätelyn takana. Yhä enemmän on saatu näyttöä dopaminergisen tiedonvälityksen merkityksestä kipuinformaation käsittelyssä.Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ja vertailla ventraaliseen striatumin accumbens tumakkeen ja dorsaalisen striatumin dopamiini D2 reseptorien vaikutusta neuropaattisen sensoris-diskriminatiivisen- ja affektiivis-motivationaalisen kivun säätelyssä. Dopamiini D2 reseptorien stimulointiin käytettiin quinpirolea, kontrolliaineena fysiologista keittosuolaliuosta. Neuropatia saatiin koe-eläimille aikaan SNI-mallia käyttäen. Sensoris-diskriminatiivista kipua tutkittiin ärsyttämällä koe-eläimen raajaa monofilamentilla, affektiivis-motivationaalisen komponentin tutkimisessa käytettiin hyväksi käyttäytymiseen ja ehdollistumiseen perustuvaa tutkimusmenetelmää. Lisäksi tutkittiin accumbens tumakkeen D2 reseptorien stimulaation vaikutusta RVM:n pronosiseptiivisten ON-solujen toimintaan elektrofysiologisilla rekisteröimismenetelmillä.Accumbens tumakkeen D2 reseptorien stimulaatiolla ei havaittu olevan vaikutusta neuropaattisen sensoris-diskriminatiivisen- eikä affektiivis-motivationaalisen kivun säätelyssä kontrolliaineena käytettyyn fysiologiseen keittosuolaliuokseen verrattuna. Näiden tulosten kanssa linjassa oli myös se, että myöskään RVM:n pronosiseptiivisten solujen toimintaan accumbens tumakkeen D2 reseptorien stimulaatiolla ei ollut vaikutusta. Sen sijaan dorsaalisen striatumin D2 reseptorien stimulaation havaittiin lieventävän affektiivis-motivationaalista kipua, jo aiemmin tiedettiin dorsaalisen striatumin D2 reseptorien stimulaation vaikuttavan lieventästi neuropaattiseen sensoris-diskriminatiiviseen kipuun. Tulos vahvistaa dorsaalisen striatumin D2 reseptorien merkitystä neuropaattisen kivun säätelyssä. Lisäksi accumbens tumaketta käsittelevät tulokset ovat linjassa aiempien tutkimustulosten kanssa, joiden mukaan neuropatia aiheuttaa muutoksia VTA:n ja accumbens tumakkeen välisessä dopaminergisessa tiedonvälityksessä ja kivun säätelyssä verrattuna tilanteeseen ilman neuropatiaa. en
dc.language.iso fi fi
dc.title Ventraalisen ja dorsaalisen striatumin dopamiini D2 reseptorien merkitys neuropaattisen sensoris-diskriminatiivisen ja affektiivis-motivationaalisen kivun säätelyssä fi
dc.type Thesis fi
dc.type Opinnäyte fi
dc.type.ontasot Lisensiaatintyö fi
dc.ths Pertovaara, Antti fi
dc.subject.discipline Fysiologia fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tutkielmakoko.pdf 505.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record