Articles (OA parallel published)

 

Recent Submissions

 • Monni, Kirsi (2015)
  Artikkeli käsittelee ‘työkalujen’ ongelmallisuutta taiteilijan koulutuksessa, erityisesti MA tason koreografian opetuksessa. Aihe on osoittautunut oleellisen tärkeäksi moninaisten ja heterogeenisten esteettisten tavoitteiden nykyajassa, sillä jokainen työkalu, kuten se konventionaalisesti ymmärretään, on käyttövalmis jo aiemmin varmistetun päämäärän ja metodin mukaan, ja siten se on jo osittain ratkaissut yksittäisen ja erityisen taiteellisen kysymyksen taiteilijan ja maailman välillä. Kysymys ‘työkaluista’ taiteellisessa prosessissa näyttäytyy minulle laajempana poetiikan (tekniikoiden, menetelmien, tiedon) kysymyksensä sekä poiesiksen ja taideteoksen ontologiaan liittyvänä kysymyksensä. Poetiikan teemaa käsiteltiin laajasti kuuden eurooppalaisen esittävän taiteen MA ohjelman Erasmus Intensive -projektissa vuosina 2011-2013. Tämä artikkeli raportoi joitain aspekteja tuosta keskustelusta ja kehittelee edelleen koreografian opetuksessa perinteisesti keskeisen komposition käsitteen analyysia. Voidakseni käsitellä poetiikan, työkalujen ja taideteoksen kompleksista suhdetta, pohdin ensin teoksen luomisen kysymystä poiesis käsitteen avulla ja sen jälkeen komposition ontologiaa erityisesti Martin Heideggerin logos käsitteen avulla. Esitän ajatuksen kompositiosta ‘yhteenkuuluvuus suhteisuudessa’ -tapahtumana ja että tällaista näkymää vasten komposition käsite voisi palvella taiteilijan, erityisesti koreografin, koulutuksessa sekä rakenteellisena reflektiona että syvällisenä taiteellisena tutkimuskysymyksenä.
 • Arlander, Annette (2012)
 • Arlander, Annette (Teatterintutkimuksen seura, 2012)
  Santa Marian suola-altaat Sal-saarella Kap Verdellä, muinaisella orjakaupan pysähdyspaikalla, muodostavat kasvavan turistikeskuksen aution takapihan. Ne toimivat ympäristönä kameralle esitetyille performansseille, joiden inspiraationa oli H.C. Andersenin tutun sadun inspiroima veistos Pieni Merenneito. Sadussa pieni merenneito vaihtaa pois kielensä ja äänensä saadakseen ihmisen jalat, paitsi rakkauden tähden myös voittaakseen itselleen kuolemattoman sielun. Niinkö minäkin teen maisemaa esityksellistäessäni? Mutta mihin minä tarkalleen ottaen ääneni vaihdan? Unelmaan kauneudesta, rauhasta vai digitaalisesta kuolemattomuudesta? Onko valintani vaieta eräänlainen itsesensuurin muoto vai mykistyminen ylivoimaisen ympäristön äärellä?
 • Arlander, Annette (Teatterintutkimuksen seura, 2009)
  Tekstissä kirjoittaja pohtii liikettä ja liikkumattomuutta maiseman esityksellistämisen keinona liikkuvassa kuvassa, keskittyen kysymyksiin, jotka heräsivät kahta eri versiota videoteoksesta “Sitting in Sand – Istun hiekassa” editoidessa. Ihmishahmon ja maiseman suhde muuttuu liikkeen myötä. Esimerkkien perusteella hän hahmottaa kaksi lähestymistapaa maiseman esityksellistämiseen: maisemaan sulautumisen ja siitä erottautumisen.
 • Arlander, Annette (DREX Project, Centre for Practice as Research in Theatre Univ Tampere, 2012)