Anchoring craft : The object as an intercultural and intertemporal unifying factor

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4603-8
Title: Anchoring craft : The object as an intercultural and intertemporal unifying factor
Alternative title: Käsityön ankkurointi : Kohde kulttuurienvälisyyttä ja ajallisuutta yhdistävänä tekijänä
Author: Vetoshkina, Liubov
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Kas­va­tus­tie­tei­den osas­to
Doctoral Programme in Psychology, Learning and Communication
Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta
Psykologian, oppimisen ja kommunikaation tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, pedagogiska fakulteten
Doktorandprogrammet i psykologi, lärande och kommunikation
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018-11-24
Language: eng
Belongs to series: URN:ISSN:2489–2297
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4603-8
http://hdl.handle.net/10138/248730
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This study focuses on the potential of objects in craftwork activities, specifically in wooden boat building. The monograph addresses two polar trends in scientific conceptualisations of craftwork: eliminating objects from skill-focused analyses of crafts and eliminating the cultural and historical potential of objects in craftwork. This study aims to move beyond general interpretations of craft revival using cultural-historical activity theory (CHAT), with the core principle of the approach being a focus on concrete activities, specifically object-orientedness. The notion of an object of activity helps to ground motivation in the objective world and facilitates an understanding of why people do things. In this study, the notion of an object is used as an entity for anchoring crafts — as a way to understand concrete cases of craft revival. CHAT was enriched with the approaches of actor-network theory and the epistemic approach proposed by Karin Knorr Cetina. The ethnographic data for the study come from three wooden shipyards in Finland, Russia and India, collected between 2012 and 2014. All the shipyards were producing similar usable wooden vessels at the time. The potential of the object in craft is that the object of activity instantiates differently in various concrete cultural and historical circumstances, specifically through cultural and historical features accumulated across time and space. Study of the object of activity offers the possibility to compress human efforts into a certain point of time and cultural moment, and thus, to expand activities across temporal and cultural boundaries. The unifying factor of the object in craft resides precisely in its diversity, in its cultural and historical features or differences, formed by specific local circumstances. The primary contradiction in the craft of wooden boat building is the movement between adhering to old ways (following the ancient craft or even replicating history) and responding to new practices (building a boat that satisfies market demands). This constant back-and-forth movement becomes visible in the everyday work of craftsmen as certain tensions and struggles arise. Wooden boats mediate the relationships both within and across communities of craft workers. They are a way to make history and culture tangible and alive, transferring it further into the future.Tämä tutkimus keskittyy kohteen käsitteen mahdollisuuksiin käsityössä, erityisesti puuveneiden rakentamisessa. Tässä monografiassa käsitellään kahta vastakkaista kehityssuuntaa käsityön tieteellisessä käsitteellistämisessä: kohteen käsitteen häviämistä taitoihin keskittyvistä analyyseista ja kohteen kulttuurisen ja historiallisen potentiaalin karsiutumista analyyseista. Tutkimuksen tavoite on mennä yleistysten taakse tarkastelemaan käsityön elpymistä konkreettisten toimintojen kautta käyttäen kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian lähestymistapaa. Teoriasuuntauksen pääperiaate on toiminnan kohteellisuus. Käsitys toiminnan kohteesta auttaa kiinnittämään motivaation objektiiviseen maailmaan ja ymmärtämään miksi ihmiset tekevät asioita. Tässä tutkimuksessa kohteen käsitettä käytettiin kokonaisuutena, joka ankkuroi käsityön - sekä keinona ymmärtää käsityön elpymistä konkreettisissa tapauksissa. Kulttuurihistoriallista toiminnan teoriaa tarkasteltiin rinnakkain kahden muun teoreettisen lähestymistavan kanssa: toimijaverkkoteoria Karin Knorr-Cetinan episteeminen lähestymistapa. Etnografinen tutkimusaineisto on kerätty kolmelta puuvenetelakalta Suomesta, Venäjältä ja Intiasta vuosina 2012 – 2014. Kaikki telakat valmistivat puualuksia käyttöä varten. Kohteen potentiaali käsityön kannalta oli se, että toiminnan kohde, joka ilmeni eri tavoin konkreeteissa kulttuurisissa ja historiallisissa olosuhteissa, etenkin kulttuuristen ja historiallisten ominaisuuksien kasaantumana ajassa ja paikassa, tarjoaa mahdollisuuden tiivistää inhimilliset pyrkimykset tietyssä historiallisessa hetkessä ja tietyssä kulttuurissa, ja tämän kautta laajentaa toimintoja läpi ajallisten ja kulttuuristen rajojen. Käsityön kohteen yhdistävä tekijä on sen monimuotoisuus – erojen kulttuuriset ja historialliset piirteet tai erot, jotka tietyt, paikalliset olosuhteet ovat muokanneet. Ensisijainen ristiriita puisen veneenrakennuksen käsityössä on liike, joka tapahtuu vanhassa pitäytymisen (entisaikaisen käsityön seuraaminen tai jopa historian jäljentäminen) ja uuteen vastaamisen (käyttöön tarkoitetun ja markkinoiden tarpeeseen vastaavan veneen rakentaminen) välillä. Tämä jatkuva liike tulee näkyväksi jokapäiväisessä työssä tietynlaisina jännitteinä ja kamppailuina. Puuveneet välittävät yhteisöjen sisäisiä ja yhteisöjen välisiä suhteita. Ne ovat keino tehdä historiaa ja kulttuuria eläväksi ja käsin kosketeltavaksi, välittäen niitä eteenpäin. Jatkotutkimuksen kannalta kiinnostavaa olisi analysoida kuinka digitaalisia teknologioita käytetään käsityössä ja kuinka ne muuttavat tarkoituksellisuutta ja sosiomateriaalisuutta perinteisillä käsityöaloilla.
Subject:
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ANCHORIN.pdf 5.095Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record