Kielikeskuksen julkaisusarja

 

Helsingin yliopiston kielikeskus perustettiin vuonna 1977 järjestämään kaikkien tiedekuntien tutkintoihin kuuluva kieltenopetus. Sen tehtävänä on antaa Helsingin yliopiston tiedekuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoiden kieli- ja viestintäopetusta, tehdä alaan liittyvää tutkimusta, kehittää kielenopetusta, oppimateriaaleja ja monipuolisia oppimismuotoja sekä tarjota kielikoulutus-, käännös- ja kielentarkistuspalveluja. Kielikeskuksen julkaisusarjaan on koottu Kielikeskuksen julkaisuja suomeksi ja englanniksi (Language Centre Publications). Kokoelmasta löytyy kirjoja, opinnäytteitä ja muuta aineistoa.

Recent Submissions