Pulseless Electrical Activity : Treatment during and after cardiopulmonary resuscitation and patient survival

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4667-0
Title: Pulseless Electrical Activity : Treatment during and after cardiopulmonary resuscitation and patient survival
Alternative title: Sykkeetön rytmi : hoito elvytyksen aikana ja sen jälkeen sekä potilaiden selviytyminen
Author: Saarinen, Sini
Other contributor: Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Helsinki University Hospital
Kliininen tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i klinisk forskning
Doctoral Program in Clinical Research
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018-11-16
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4667-0
http://hdl.handle.net/10138/252761
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: ABSTRACT Aims: The aim was to investigate the treatment of cardiac arrest (CA) patients with pulseless electrical activity (PEA) during and after cardiopulmonary resuscitation (CPR). Material and Methods: Treatment of the underlying cause of PEA during CPR was evaluated among in-hospital cardiac arrest (IHCA) patients. Factors determining the intensity of hospital care, treatment methods and survival after out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) with PEA was evaluated by comparing patients treated at Level 1-3 ICUs, with Level 3 referring to most advanced care, and ordinary wards. Differences between the Nordic ICUs in admission criteria and post-resuscitation care were evaluated with a questionnaire. Long-term survival after PEA and quality of life was estimated. Results: In one-fifth of IHCA PEA patients, a specific reason was found and treated during CPR. They had a favorable 30-day survival rate (32% vs 11%) compared to standard CPR patients, but young age was the only individual prognostic factor. Longer time to return of spontaneous circulation (ROSC) and advanced age decreased the admission rate to Level 2 or 3 ICUs, whereas good pre-arrest CPC increased it independently. Over half of the Nordic ICUs reported having a protocol according to which OHCA patients are admitted to the ICU: 16% do not admit patients with initial PEA or asystole. Treatment with targeted temperature management (TTM) (4%) or early coronary angiography (CAG, 3%) was very rare among Finnish PEA patients. In the Nordic ICUs, usage rates of TTM for all actively treated OHCA patients varied between 20-69% and use of early CAG varied between 13-54%. Of OHCA patients with PEA, 17% survived 1-year with a good neurological outcome. The neurological outcome was better with more intensive care, but only short time to ROSC and young age independently associated with good neurologic outcome. 6% of OHCA PEA patients survived 5 years and 87% of factors related to quality of life were evaluated as normal or mildly impaired. Conclusions: Treatment of the underlying cause of PEA during CPR was not independently associated with outcome, but larger studies are needed. Despite international guidelines promoting intensive care, TTM and early CAG, the implementation seems to vary between the Nordic countries and hospitals, partly because of inconclusive evidence among PEA patients. Good neurologic survival was more common with more intensive levels of post-resuscitation care, but level of care was not an independent predictor for outcome. The documentation of favorable chances for good outcomes after PEA might encourage physicians to attempt causal treatment during CPR and motivate to consider more intensive level of care and TTM.Sydänpysähdystilanteessa pyritään nopealla tilan tunnistamisella, tehokkailla elvytystoimilla ja elvytyksen jälkeisellä hoidolla välttämään potilaan menehtyminen. Sydänpysähdyksen alkurytmiksi kutsutaan ensimmäistä sydänsähkökäyrän rytmiä. Sykkeetön rytmi on tavallisin alkurytmi sairaalapotilailla tapahtuvissa sydänpysähdyksissä ja sen osuus sairaalan ulkopuolisissa sydänpysähdyksissä on lisääntynyt kolmannekseen. Vaikka selviytyneiden osuus on lisääntynyt viime aikoina, näistä potilaista vain n. 6-16% selviytyy elossa sairaalasta. Väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena oli arvioida sykkeettömässä rytmissä tavattujen potilaiden hoitoa sydänpysähdyksen aikana ja sen jälkeen sekä potilaiden selviytymistä. Sairaalapotilaita koskevassa tutkimuksessa selvitettiin, paransiko elvytyksen aikana annettu oletettuun elottomuuden syyhyn kohdistuva hoito selviytymistä. Viidennes sai erityistä syyhyn kohdistuvaa hoitoa elvytyksen aikana tavanomaisen elvytyksen lisäksi. Näiden potilaiden 30-vrk selviytyminen oli yleisempää kuin tavanomaista sairaalaelvytystä saaneiden (32% vs 11%). Syyhyn kohdistunut hoito ei kuitenkaan ollut itsenäinen selviytymistä parantava tekijä. Elvytyksen jälkeistä hoitoa arvioitiin kotimaisella aineistolla sekä Pohjoismaiden teho-osastoille lähetetyllä kyselytutkimuksella. Pääkaupunkiseudulla hoitavat yksiköt luokiteltiin tason 1-3 teho-osastoihin, joista taso 3 tarjosi intensiivisintä hoitoa sekä vuodeosastoihin. Pitkä viive spontaanin verenkierron saavuttamiseen ja korkea ikä itsenäisesti vähensivät valintaa tason 2 tai 3 tehohoitoon, kun taas hyvä toimintakyky ennen sydänpysähdystä lisäsi sitä. Elvytyksen jälkeinen hoito vaihteli Pohjoismaissa: kaikille aktiivisesti hoidettaville potilaille lämpötilakontrollihoitoa antoi 20-69% ja varhaista sydämen varjoainekuvausta käytti 13-54% eri maiden teho-osastoista. Sairaalan ulkopuolella elvytetyistä potilaista 17% selviytyi hyvin neurologisesti sydänpysähdyksestä. Neurologinen tulos oli parempi intensiivisempää hoitoa tarjoavalla teho-osastolla hoidetuilla. Hoidon taso ei kuitenkaan itsenäisesti vaikuttanut selviytymiseen, ainoastaan nuori ikä ja lyhyt spontaani verenkierron palautumisviive lisäsivät hyvää neurologista selviytymistä itsenäisesti. Sykkeetöntä rytmiä on pidetty huonoennusteisena, mutta pääkaupunkiseudulla potilaista 17% oli elossa vuoden kuluttua ja toipunut neurologisesti hyvin. Elottomuuden syyhyn kohdistuvan hoidon vaikutuksesta selviytymiseen tarvitaan laajempia tutkimuksia. Elvytyksen jälkeisessä hoidossa on eroja eri sairaaloiden ja Pohjoismaiden välillä, mikä selittyy osin yksiselitteisen tieteellisen näytön puutteella tällä potilasryhmällä.
Subject: Lääketiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
PULSELES.pdf 1.279Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record