Sosioemotionaalisten taitojen tukeminen 6-7 -vuotiailla lapsilla Askeleittain -opetusohjelman avulla

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/255277
Title: Sosioemotionaalisten taitojen tukeminen 6-7 -vuotiailla lapsilla Askeleittain -opetusohjelman avulla
Alternative title: Supporting Socioemotional Skills of 6-7 Years Old Children by Second Step Program
Author: Kyöstilä, Satu
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: University of Helsinki
Date: 2018-08-21
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/255277
Thesis level: Licentiate thesis
Discipline: Psykologia
Abstract: Tämän pitkittäistutkimuksen tarkoituksena oli arvioida kuinka 6-7 -vuotiaiden lasten sosioemotionaalisia taitoja voidaan tukea Askeleittain - opetusohjelman (Second Step Program) avulla. Tutkimuksessa toteutettiin lasten sosioemotionaalisia taitoja tukeva yhden koululukuvuoden pituinen opetusinterventio eteläsuomalaisen kaupungin seitsemässä koululuokassa (N=7). Tutkimukseen osallistui lapsia (N=33) jotka olivat opetusmuodossa, jonka tavoite oli tukea kouluvalmiustaitoja. Lasten sosioemotionaalisia taitoja arvioitiin, jonka jälkeen toteutettiin 22 oppitunnin mittainen (n.45min/ 1 viikko) Askeleittain - opetusohjelmainterventio. Intervention päätyttyä lasten sosioemotionaalisia taitoja arvioitiin uudelleen. Lasten sosioemotionaaliset taidot paranivat intervention myötä tilastollisesti erittäin merkitsevästi. Lasten sosiaalinen kompetenssi oli Askeleittain opetusohjelmaintervention jälkeen selkeästi parempi kuin ennen interventiota. Lasten antisosiaalisen käyttäytymisen määrä väheni Askeleittain opetusohjelma intervention myötä.The aim of this longitudinal study was to evaluate how to support 6-7 years old children’s socioemotional skills by Second Step program. This social and emotional learning (SEL) program intervention was implemented during a one school year. The research data were collected in seven school classes (N=7) during one school year in southern Finland town. Children (N=33) who participated in the intervention were at the schooling for practicing their school readiness skills. Children’s socioemotional skills were estimated before intervention. Intervention was Second Step curriculum which included 22 lessons (ca 45 min / week). Children’s socioemotional skills were estimated again after the intervention. Results show, that children’s socioemotional skills improved statistically significantly. Children’s social competence was higher after Second Step –intervention than before that. Children’s amount of antisocial behavior was decreased after the Second Step-intervention
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kyöstilä_Satu_Lisensiaatintyö_2018.pdf 243.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record