Sosioemotionaalisten taitojen tukeminen 6-7 -vuotiailla lapsilla Askeleittain -opetusohjelman avulla

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Kyöstilä, Satu
dc.date.accessioned 2018-10-30T06:23:56Z
dc.date.available 2018-10-30T06:23:56Z
dc.date.issued 2018-08-21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/255277
dc.description.abstract Tämän pitkittäistutkimuksen tarkoituksena oli arvioida kuinka 6-7 -vuotiaiden lasten sosioemotionaalisia taitoja voidaan tukea Askeleittain - opetusohjelman (Second Step Program) avulla. Tutkimuksessa toteutettiin lasten sosioemotionaalisia taitoja tukeva yhden koululukuvuoden pituinen opetusinterventio eteläsuomalaisen kaupungin seitsemässä koululuokassa (N=7). Tutkimukseen osallistui lapsia (N=33) jotka olivat opetusmuodossa, jonka tavoite oli tukea kouluvalmiustaitoja. Lasten sosioemotionaalisia taitoja arvioitiin, jonka jälkeen toteutettiin 22 oppitunnin mittainen (n.45min/ 1 viikko) Askeleittain - opetusohjelmainterventio. Intervention päätyttyä lasten sosioemotionaalisia taitoja arvioitiin uudelleen. Lasten sosioemotionaaliset taidot paranivat intervention myötä tilastollisesti erittäin merkitsevästi. Lasten sosiaalinen kompetenssi oli Askeleittain opetusohjelmaintervention jälkeen selkeästi parempi kuin ennen interventiota. Lasten antisosiaalisen käyttäytymisen määrä väheni Askeleittain opetusohjelma intervention myötä. fi
dc.description.abstract The aim of this longitudinal study was to evaluate how to support 6-7 years old children’s socioemotional skills by Second Step program. This social and emotional learning (SEL) program intervention was implemented during a one school year. The research data were collected in seven school classes (N=7) during one school year in southern Finland town. Children (N=33) who participated in the intervention were at the schooling for practicing their school readiness skills. Children’s socioemotional skills were estimated before intervention. Intervention was Second Step curriculum which included 22 lessons (ca 45 min / week). Children’s socioemotional skills were estimated again after the intervention. Results show, that children’s socioemotional skills improved statistically significantly. Children’s social competence was higher after Second Step –intervention than before that. Children’s amount of antisocial behavior was decreased after the Second Step-intervention fi
dc.language.iso fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.title Sosioemotionaalisten taitojen tukeminen 6-7 -vuotiailla lapsilla Askeleittain -opetusohjelman avulla fi
dc.title.alternative Supporting Socioemotional Skills of 6-7 Years Old Children by Second Step Program. en
dc.type.ontasot Licenciate thesis en
dc.type.ontasot Lisensiaatintyö fi
dc.type.ontasot Licentiatavhandling sv
dc.ths Laasonen, Marja
dc.type.dcmitype Text
dc.subject.discipline Psykologia fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kyöstilä_Satu_Lisensiaatintyö_2018.pdf 243.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record