Deep Brain Stimulation of the Subthalamic Nucleus, Effect on Parkinsonian Motor Symptoms and Experimental Effects with CDNF

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4627-4
Title: Deep Brain Stimulation of the Subthalamic Nucleus, Effect on Parkinsonian Motor Symptoms and Experimental Effects with CDNF
Author: Huotarinen, Antti
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Clinical neurosciences, neurosurgery
Doctoral Programme Brain and Mind
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Aivot ja mieli tohtoriohjelma (B&M)
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten
Doktorandprogrammet i hjärn- och medvetandeforskning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018-11-23
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4627-4
http://hdl.handle.net/10138/255637
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Parkinson’s disease (PD) is the second most common neurodegenerative disorder, affecting about 1% of people over 65. The cardinal motor symptoms of PD are mostly due to reduced dopaminergic signaling in the nigrostriatal system and can be effectively treated with dopaminergic medication. However, the most effective treatment, levodopa (L-DOPA), leads to dyskinesias or motor fluctuations. In selected patients, this can be treated with deep brain stimulation of the subthalamic nucleus (STN DBS). Despite extensive studies, the exact mechanisms and optimal targeting of electrodes of STN DBS remain incompletely understood. The current treatments offer only symptomatic relief and no effective neuroprotective therapies are currently available, although neurotrophic factors (NTF) such as CDNF have been promising, especially in animal models. Our aims were to provide a better description of the antiparkinsonian effects of STN DBS both in an experimental rat model and in clinical STN DBS; and to study possible therapeutically favorable interactions of experimental STN DBS and CDNF. Our approach was to use a retrospective clinical study to examine STN DBS electrode locations and reductions in dopaminergic medication and PD symptoms. A significant reduction was observed in both medication and PD symptoms, and more ventrally located electrodes seemed to be more effective, contradicting some earlier studies. We studied the effects of STN DBS in a medial forebrain bundle 6-hydroxydopamine (MFB 6-OHDA) rat model that shows a severe dopaminergic depletion similar to that seen in advanced PD. Stimulation-induced dyskinesias were increased with higher stimulation amplitudes, and these dyskinesias also correlated with an improvement in front-limb use defect. These findings add to our understanding of this relationship and the dose-response of the antiakinetic effect of STN DBS. The combination of STN DBS and CDNF was similarly studied in the MFB 6-OHDA rat model. In particular, the STN lesion, used as a model of chronic STN DBS, had an additive effect with CDNF in reducing the behavioral effects of 6-OHDA hemiparkinsonism, seen both in apomorphine-induced rotations and in the cylinder test for front limb use. These findings indicate that a combination of CDNF and experimental STN DBS has an additive effect in ameliorating the motor deficits of PD. STN DBS and NTF treatments earlier in the course of PD have been suggested as a way to improve their effectiveness. The data presented here provide the first experimental evidence that the effectiveness of STN DBS and NTFs might be improved by administering them simultaneously.Parkinsonin tauti on Alzheimerin taudin jälkeen toiseksi yleisin rappeuttava aivosairaus, josta kärsii noin 1% yli 65 vuotiaista ihmisistä. Parkinsonin taudin (PD) keskeiset liikehäiriöt johtuvat aivojen nigrostriataalisen dopamiinivälittäjäainejärjestelmän toiminnan heikentymisestä. Näitä oireita voidaan tehokkaasti hoitaa levodopalääkityksellä, joka kuitenkin johtaa suurella osalla potilaista aikanaan hallitsemattomiin pakkoliikkeisiin tai tilanvaihteluihin. Osalla potilaista näitä oireita voidaan tehokkaasti hoitaa subtalaamisen tumakkeen syväaivostimulaatiolla (STN DBS). Huolimatta aiheen pitkäkestoisesta ja laaja-alaisesta tutkimuksesta STN DBS:n tarkkaa vaikutusmekanismia ja optimaalista stimulaatiokohtaa tarkasti kohdealueella ei täysin tunneta. Nykyiset hoidot eivät vaikuta PD:n etenemiseen vaikkakin hermokasvutekijät, kuten CDNF, ovat olleet lupaavia PD:n eläinmalleissa. Tavoitteenamme oli kuvata tarkemmin STN DBS:n vastetta sekä kliinisessä PD:ssä että rottaeläinkoemallissa sekä tutkia STN DBS:n ja CDNF:n mahdollisia suotuisia yhteisvaikutuksia koe-eläinmallissa. Kliinisessä tutkimuksessa määritimme asetettujen elektrodien tarkan sijainnin sekä STN DBS –hoidon vaikutuksen potilaiden käyttämän dopamiinilääkitysten määrään sekä PD:n oireisiin. PD:n oireet ja potilaiden dopamiinilääkityksen tarve vähenee merkittävästi. Ventraalisemmin sijaitsevat elektrodit vaikuttivat johtavan hieman parempiin hoitotuloksiin, mikä on osin ristiriidassa aiempien tutkimustulosten kanssa. Eläintutkimuksessa aiheutimme rotille toispuolisen pitkälle edennyttä PD:tä vastaavan tilan ruiskuttamalla dopamiiniradastoon 6-OHDA:a. Stimulaatiovirran asteittainen nostaminen aiheutti lisääntyviä pakkoliikkeitä sekä samanaikaisen toispuolisen PD:n liikeoireen korjaantumisen. Tulokset lisäävät tämän yhteyden ymmärrystä sekä mahdollistavat eläinkokeiden menetelmällisen kehittämisen. Tutkimme STN DBS:n ja aivojen substantia nigraan ruiskutetun CDNF:n vaikutusta yhteisvaikutusta samassa 6-OHDA eläinmallissa. Etenkin kroonisen stimulaation mallina käytetyllä STN leesiolla oli myönteinen yhteisvaikutus CDNF:n kanssa PD:n eläinmallin oireiden korjaamisessa, kun kumpikaan hoito yksinään ei ollut tehokas. Tämä yhteisvaikutus todettiin kahdella käyttäytymiskokeella, mutta selviä biokemiallisia todisteita yhteisvaikutuksesta ei ollut. Tutkimuksessamme osoitetaan ensimmäistä kertaa kokeellisesti hermokasvutekijän ja STN DBS suotuisa yhteisvaikutus. CDNF hoidon heikko teho yksinään tukee aiempia tutkimustuloksia, joiden perusteella kasvutekijähoitoja on ehdotettu kokeiltavaksi myös PD:n varhaisemmassa vaiheessa. Mikäli suotuisasta yhteisvaikutuksesta saadaan jatkossa lisänäyttöä, voidaan tämän tutkimuksen tulosten perusteella mahdollisesti kehittää uusi, tehokkaampi, yhdistelmähoito PD:ssa.
Subject: Neurokirurgia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
DeepBrai.pdf 2.765Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record