Mobiiliuden mahdollisuuksia oppilaslähtöisen sisällöntuotannon tukemisessa portfoliotyöskentelyssä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/25666

Citation

Kotilainen , M-R 2010 , Mobiiliuden mahdollisuuksia oppilaslähtöisen sisällöntuotannon tukemisessa portfoliotyöskentelyssä . julkaisussa M Kankaanranta (Toimittaja) , Opetusteknologia koulun arjessa . Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos , Jyväskylä , Sivut 141-164 .

Title: Mobiiliuden mahdollisuuksia oppilaslähtöisen sisällöntuotannon tukemisessa portfoliotyöskentelyssä
Author: Kotilainen, Marja-Riitta
Other contributor: Kankaanranta, Marja
Contributor organization: Opettajankoulutus
Publisher: Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos
Date: 2010
Language: fin
Number of pages: 22
Belongs to series: Opetusteknologia koulun arjessa
ISBN: 978-951-39-4198-7
URI: http://hdl.handle.net/10138/25666
Abstract: Tiivistelmä Mobiilius on nopeasti kehittyvässä teknologiassa yksi merkittävimmistä ominaisuuksista tiedonvälitykselle ja tiedon käsittelyn käytänteille. Mobiiliudella tarkoitetaan liikkuvuutta, joka voidaan liittää oppilaan fyysiseen liikkuvuuteen tai työskentelyn mahdollisuuteen missä ja milloin tahansa tietotekniikan keinoin. Tässä artikkelissa tarkastellaan mobiililaitteiden käyttöä digitaaliseen portfoliotyöskentelyyn liittyvässä oppilaslähtöisessä sisällöntuotannossa. Artikkeli on osa laajempaa design-tutkimusta, jonka tavoitteena on löytää keinoja oppimisprosessin tukemiseksi monimuotoisessa etäopetusympäristössä perusasteen vieraiden kielten opetuksessa. Tuloksista voidaan todeta, että sisällöntuotanto digitaalisiin portfolioihin osoittautui itseohjautuvuutta tukevaksi pedagogiseksi ratkaisuksi. Mobiilius ajan ja erityisesti paikan suhteen merkitsee mahdollisuutta ja joustavuutta tilanteessa, jossa oppilaat opiskelevat fyysisesti ja virtuaalisesti eri tiloissa. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää oppivan tietoyhteiskunnan teknologiakäytänteiden vakiinnuttamisessa koulun arjessa.
Subject: 516 Kasvatustieteet
mobiilius
portfoliotyöskentely
oppilaslähtöinen sisällöntuotanto
Peer reviewed: Yes
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: acceptedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kotilainen_F_jn.pdf 707.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record