Moral Education in the Japanese Primary School Curricular Revision at the Turn of the Twenty-first Century : Aiming at a Rich and Beautiful Kokoro

Show simple item record

dc.contributor.author Poukka, Päivi
dc.date.accessioned 2011-03-14T08:43:50Z
dc.date.available 2011-03-22 fi
dc.date.available 2011-03-14T08:43:50Z
dc.date.issued 2011-04-01
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-952-10-6839-3 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/25716
dc.description.abstract This study examines values education in Japanese schools at the beginning of the millennium. The topic was approached by asking the following three questions concerning the curricular background, the morality conveyed through textbooks and the characterization of moral education from a comparative viewpoint: 1) What role did moral education play in the curriculum revision which was initiated in 1998 and implemented in 2002? 2) What kinds of moral responsibilities and moral autonomy do the moral texts develop? 3) What does Japanese moral education look like in terms of the comparative framework? The research was based on curriculum research. Its primary empirical data consisted of the national curriculum guidelines for primary school, which were taken into use in 2002, and moral texts, Kokoro no nôto, published by the Ministry of Education in the same context. Since moral education was approached in the education reform context, the secondary research material involved some key documents of the revision process from the mid-1990s to 2003. The research material was collected during three fieldwork periods in Japan (in 2002, 2003 and 2005). The text-analysis was conducted as a theory-dependent qualitative content analysis. Japanese moral education was analyzed as a product of its own cultural tradition and societal answer to the current educational challenges. In order to understand better its character, secular moral education was reflected upon from a comparative viewpoint. The theory chosen for the comparative framework, the value realistic theory of education, represented the European rational education tradition as well as the Christian tradition of values education. Moral education, which was the most important school subject at the beginning of modern school, was eliminated from the curriculum for political reasons in a school reform after the Second World War, but has gradually regained a stronger position since then. It was reinforced particularly at the turn of millennium, when a curriculum revision attempted to respond to educational and learning problems by emphasizing qualitative and value aspects. Although the number of moral lessons and their status as a non-official-subject remained unchanged, the Ministry of Education made efforts to improve moral education by new curricular emphases, new teaching material and additional in-service training possibilities for teachers. The content of the moral texts was summarized in terms of moral responsibility in four moral areas (intrapersonal, interpersonal, natural-supranatural and societal) as follows: 1) continuous self-development, 2) caring for others, 3) awe of life and forces beyond human power, and 4) societal contribution. There was a social-societal and emotional emphasis in what was taught. Moral autonomy, which was studied from the perspectives of rational, affective and individuality development, stressed independence in action through self-discipline and responsibility more than rational self-direction. Japanese moral education can be characterized as the education of kokoro (heart) and the development of character, which arises from virtue ethics. It aims to overcome egoistic individualism by reciprocal and interdependent moral responsibility based on responsible interconnectedness. en
dc.description.abstract Tutkimus selvittää japanilaisen koulun arvokasvatusta uuden vuosituhannen alkaessa. Laadullisena tekstianalyysinä toteutetun tutkimuksen empiirinen aineisto koostui vuonna 2002 voimaan tulleen opetussuunnitelmauudistuksen dokumenteista. Sen ensisijainen tutkimusaineisto koostui valtakunnallisista opetussuunnitelman perusteista ja Opetusministeriön julkaisemasta moraalikasvatuksen Kokoro no nôto nimisestä kirjasarjasta. Tutkimusmateriaali kerättiin Japanissa kolmen kenttätyöjakson aikana (2002, 2003 ja 2005). Tutkimustehtävää lähestyttiin kolmen tutkimuskysymyksen avulla, joista ensimmäinen koski opetussuunnitelmallista kontekstiä, toinen oppikirjojen välittämää moraalia ja kolmas vertailevaa näkökulmaa: 1) Mikä rooli moraalikasvatuksella oli vuoden 1998 ja vuonna 2002 voimaan tulleessa opetussuunnitelmauudistuksessa? 2) Minkälaista moraalia eli moraalista vastuuta ja moraalista autonomiaa moraalitekstit pyrkivät kehittämään? 3) Miltä moraalikasvatus näyttää vertailevasta näkökulmasta katsottuna? Japanin sekulaarisen moraalikasvatuksen luonteen avaamiseksi sitä reflektoitiin eurooppalaista rationaalista kasvatusta ja kristillistä arvokasvatusperinnettä edustavaan arvorealistisen kasvatuksen teorian näkökulmaan. Moraalikasvatus oli Japanissa tärkein oppiaine modernin koulujärjestelmän syntyvaiheissa, mutta moraalikasvatuksen tunnit poistettiin lukujärjestyksestä poliittisista syistä toisen maailmansodan jälkeisessä koulureformissa. Ne palautettiin lukujärjestykseen vuonna 1959, jonka jälkeen moraalikasvatuksen asema ei varsinaisena oppiaineena on vähittäin vahvistunut. Vaikka tuntimäärä ja status säilyivät muuttumattomina vuoden 2002 opetussuunnitelmauudistuksessa, opetusministeriö pyrki tehostamaan moraalikasvatusta opetussuunnitelmallisilla painotuksilla, uuden materiaalin tuottamisella sekä opettajien lisäkoulutusta tehostamalla. Oppikirjojen välittämä moraali tiivistyi neljään moraalisen vastuun alueeseen: 1) itsensä jatkuva kehittäminen, 2) huolenpito toisista, 3) elämän ja ihmistä suuremman kunnioittaminen, sekä 4) yhteiskunnallisen panoksen antaminen. Sisältö oli sosiaalisesti, yhteiskunnallisesti sekä emotionaalisesti painottunutta. Moraalinen autonomia puolestaan painotti rationaalista itseohjaavuutta enemmän toiminnallista itsenäisyyttä, joka toteutuu itsekurin ja vastuullisuuden kautta. Japanilaista moraalikasvatusta voidaan luonnehtia hyve-etiikasta nousevaksi kokoro- (sydämen) kasvatukseksi ja luonteen kehittämiseksi. Tavoitteena on egoistisen individualismin voittaminen keskinäiselle yhteenkuuluvuudelle rakentuvalla moraalilla, joka edellyttää vastavuoroisuutta ja keskinäisen riippuvuuden tiedostamista. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-952-10-6838-6 fi
dc.relation.isformatof Helsinki: Deparment of Teacher Education, Faculty of Education, University of Helsinki, 2011, Research Report 323. 1799-2508 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject kasvatustiede fi
dc.title Moral Education in the Japanese Primary School Curricular Revision at the Turn of the Twenty-first Century : Aiming at a Rich and Beautiful Kokoro en
dc.title.alternative Moraalikasvatus japanilaisen alakoulun opetussuunnitelmauudistuksessa 2000-luvulle siirryttäessä : tavoitteena rikas ja kaunis kokoro fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Monografiaväitöskirja fi
dc.type.ontasot Monografiavhandling sv
dc.ths Hirsjärvi, Sirkka
dc.ths Vesterinen, Ilmari
dc.opn Keskinen, Soili
dc.type.dcmitype Text
dc.contributor.organization University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.organization Helsingfors universitet, beteendevetenskapliga fakulteten, institutionen för lärarutbildning sv
dc.type.publication doctoralThesis

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
moraledu.PDF 4.641Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record