Keskeytyksiä elämässä : Naisten toimijuudet aborttikertomuksissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-6908-6
Title: Keskeytyksiä elämässä : Naisten toimijuudet aborttikertomuksissa
Author: Tuomaala, Salome
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2011-04-15
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-6908-6
http://hdl.handle.net/10138/25856
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The present study focuses on the question of agency in the narratives of women who have experienced an abortion. The study scrutinizes agency by analyzing narratives and their context, that is, how narratives are entwined with cultural discourses and societal practices. The study thus addresses also the wider framework within which experiences and actions can be constructed in abortion narratives in the contemporary Finnish society. The women who wrote their stories or were interviewed were of different ages and had different social and religious backgrounds. Many variations of agency were found when abortion experiences were analyzed through the women s embodied and historically specific accounts. Independent and rational choices are entwined with emotions and choices made together with other people. Intimate relationships with family and friends have an important role in the choices regarding abortion. These relationships do not, however, simply belong in the private sphere but reflect the wider socio-cultural meanings of social bonds and family ties. Women s agency with regard to abortion is also constructed in encounters with the medical profession and within the wider framework of abortion legislation. The Finnish legislation grants women an abortion within certain parameters but not solely on the basis of a woman s wish to have an abortion. The data consists primarily of written narratives and interviews. All together 39 women shared their experiences with the researcher. The analysis focuses on decision-making regarding abortion, depictions of freedom and responsibility, emotions around abortion and expressions of values and religious views. The links between the women's experiences and the wider socio-cultural norms and institutions are analyzed through materials consisting of public debate on abortion in the media, ethical statements as well as literature and legislation on abortion. The analysis sheds light on the tensions apparent in the women's narratives between the legal status of abortion and more traditional views on abortion. The study demonstrates that the freedom linked to abortion is not solely to do with the right to have an abortion but also how abortion can be experienced, understood and where one can talk about the experience afterwards. The analysis reveals that Christian values shape women's experiences but that there are also new religious ways to deal with the ethical considerations brought about by abortion. Annually over 10 000 Finnish women experience an abortion, which is a situation involving ethical considerations. The study provides a nuanced account of the ways in which one can think and act when going through an abortion.Tutkimus käsittelee toimijuuksia abortin kokeneiden naisten kertomuksissa. Toimijuuksia tarkastellaan paitsi analysoimalla kertojien ilmaisuja myös asettamalla aborttikertomukset konteksteihinsa, valaisemalla niiden sidoksia kulttuurisiin puhetapoihin ja yhteiskunnallisiin käytäntöihin. Näin tutkimus luo analyyttisiä näkökulmia aborttikertomuksissa rakentuvien kokemusten ja toiminnan ehtoihin nyky-Suomessa. Tutkimukseen kirjoittaneet ja haastatellut naiset ovat monen ikäisiä, tulevat eri yhteiskuntaluokista ja uskovat eri tavoin. Kun abortin vapauksia tarkastellaan heidän kertomustensa kautta ruumiillistuvina ja historiallisina, tulee toimijuuksista näkyviin useita muunnelmia. Itsenäiset ja järkiperäiset valinnat sekoittuvat tunteiluun ja toisten kanssa päättämiseen. Aborttipäätöksille tärkeät lähisuhteet eivät näyttäydy vain yksityisenä elämänä vaan saavat merkityksensä siitä, kuinka suhteiden ja perheen merkityksiä rakennetaan yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Naisten toimijuutta aborttitilanteissa rakennetaan myös lääkärikohtaamisissa ja suomalaisen aborttilain puitteissa, jonka mukaan abortteja suodaan naisille erityisin ehdoin, mutta ei naisen oman tahdon perusteella. Keskeisaineisto on kerätty kirjoituskutsulla ja haastatteluin. Kokemuskertomuksia on 39. Analyysi erittelee abortista päättämistä, kuvauksia vapaudesta ja vastuusta, aborttiin liittyviä tunteita sekä uskonnollisia ja arvoihin liittyviä ilmaisuja. Sosiaalisten normien ja institutionaalisten käytäntöjen yhteys kokemuksiin avautuu täydentävän aineiston avulla. Se sisältää muun muassa aborttiin liittyviä mielipide- ja lehtikirjoituksia vuodesta 1999 lähtien, eettisiä kannanottoja, aborttiin liittyvää kirjallisuutta sekä aborttilain. Näiden aineistojen analyysi tuo esiin jännitteitä, joita naisten kertomuksiin heijastuu abortin laillisen saatavuuden ja siihen yhä liittyvien traditionaalisten asenteiden risteyksissä. Tutkimus osoittaa, että aborttiin liittyvässä vapaudessa ei ole kyse vain oikeudesta tehdä abortti vaan siitäkin, millaisilla ehdoilla abortin voi kokea, ymmärtää, ja missä siitä voi keskustella jälkeenpäin. Analyysi näyttää kristinuskon painotukset merkittävinä naisten toimijuudelle, mutta tuo esiin myös uusia uskonnollisia tapoja etsiä elämänarvoja aborttitilanteissa. Abortti on eettistä harkintaa vaativa tilanne, jonka yli 10 000 suomalaista naista kohtaa vuosittain. Tutkimus tuo tarkentavia näkökulmia toiminnan ja ajattelun mahdollisuuksiin aborttitilanteissa.
Subject: uskontotiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
keskeyty.pdf 1.364Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record