Aspect in Ikoma and Ngoreme : A comparison and analysis of two Western Serengeti Bantu languages

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4678-6
Title: Aspect in Ikoma and Ngoreme : A comparison and analysis of two Western Serengeti Bantu languages
Author: Roth, Tim
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Doctoral Programme in Language Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018-12-08
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4678-6
http://hdl.handle.net/10138/258649
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Ikoma and Ngoreme are two closely-related, endangered Bantu languages in northwestern Tanzania. The tense/aspect (T/A) systems in Ikoma and Ngoreme are relatively unusual for Bantu in that tense marking is severely limited. Tense function is shown to be a largely emergent phenomenon in Ikoma and Ngoreme. With this in mind, I argue that perfective and imperfective aspect reflect completion and non-completion of the situation nucleus, respectively (Crane 2011), and form the core of the Ikoma and Ngoreme temporal systems. Ikoma, however, also has a Vká- formative which functions as a pseudo-perfective and progressive. I analyze this form as a nucleative, a form which encodes the situation nucleus itself. Despite being relatively rare on the African continent (Aikhenvald 2004), this nucleative Vká- in Ikoma manifests firsthand/eyewitness evidentiality. The central aim of this dissertation is to provide a description and analysis of aspect in Ikoma and Ngoreme. This work includes data obtained from fieldwork in Musoma with multiple speakers from both languages, collected over the course of three two-week-long trips in 2014, 2016, and 2018. My analysis includes both form and function, and a focus on the interface between lexical and grammatical aspect. Along with the perfective/imperfective contrast, Ikoma and Ngoreme are shown to have a foundational contrast between punctive and durative verbs (Kershner 2002), with canonical stative verbs behaving as transitional punctives. Domains theory (Botne and Kershner 2008) is used to visually model the TAM distinctions. This study is also comparative, demonstrating that even if closely-related Bantu languages have similar T/A morphology (and systems) in form, the functional elements of their lexical and grammatical aspectual interface can still be quite different. Understanding this type of microvariation hopefully leads to a better understanding of the historical evolution of these T/A systems. The historical evidence leads to the possibility that the reduced-tense systems of Ikoma and Ngoreme are not the result of the expansion and later retraction of tense, but are retentions from Proto-Bantu. The fact that Ikoma and Ngoreme are located near Lake Victoria, an area of considerable interest as it relates to the Bantu expansion, is intriguing in this regard.Ikoma ja ngoreme ovat Luoteis-Tansaniassa Maran alueella puhuttuja bantukieliä. Ne ovat toistensa lähisukukieliä ja molemmat uhanalaisia. Ikoman puhujia on noin 15000, ngoremen puhujia noin 55000. Maran alueella puhutaan noin 20 bantukieltä, joista vain pari on dokumentoitu. Alue on yksi itäisen Afrikan ensimmäisiä alueita, joille bantukielten puhujat noin 2000 vuotta sitten levisivät nykyisen Kamerunin seuduilta ja siten keskeinen bantukielten historian ja kielikontaktien tutkimuksen kannalta. Bantukielten verbijärjestelmissä on tyypillisesti useita aikamuotoja, mutta ikomassa ja ngoremessa on vain yksi menneen ajan muoto. Ikoman ja ngoremen verbijärjestelmät perustuvat bantukielille epätyypillisesti päättynyttä tekemistä ilmaisevan perfektiivisen ja päättymätöntä tekemistä ilmaisevan imperfektiivisen aspektin eroon, kun taas ajan ilmaiseminen verbimuodoilla on myöhempää kehitystä. Molemmissa kielissä on lisäksi progressiivinen, habituaalinen, persistiivinen ja situatiivinen aspekti, mutta vain ikomassa on lisäksi perfektimuoto. Vaikka evidentiaalisuus on Afrikassa harvinaista, ikoman perfektimuoto ja perfektiivinen aspekti ilmaisevat myös eroa silminnäkijähavainnon ja toisen käden tiedon välillä. Tämän väitöskirjan keskeinen tavoite on kuvailla ja analysoida ikoman ja ngoremen verbiaspektijärjestelmä: kieliopillista ja leksikaalista aspektia sekä verbien semanttista järjestelmää ja sitä, miten nämä toimivat yhdessä sekä muodon että merkityksen kannalta. Mukana analyysissä ovat sekä yksinkertaiset että perifrastiset verbirakenteet. Työssä käytetty aineisto on kerätty kenttätöissä Maran alueella vuosina 2014, 2016 ja 2018. Täydentävänä aineistona on käytetty SIL Internationalin aiemmin julkaisematonta aineistoa, joka sisältää esimerkiksi suullisen perinteen tarinoita sekä otteita raamatunkäännöksistä. Tämä tutkimus on myös vertaileva ja osoittaa, että jopa hyvin läheisillä sukulaiskielillä voi olla merkitykseltään varsin erilaisia verbijärjestelmiä, vaikka ne olisivat muodollisesti lähes samanlaiset. Tämän mikrovariaation ymmärtäminen auttaa hahmottamaan sitä, miten nämä verbijärjestelmät ovat kehittyneet ja millaisia kielioppillistumisia niissä on tapahtunut. Historiallinen todistusaineisto osoittaa siihen suuntaan, että ikoman ja ngoremen verbijärjestelmissä aikamuodot eivät ole missään vaiheessa vähentyneet, vaan ne ovat säilyttäneet nigeriläis-kongolaisen kantakielen aspektiperusteisen järjestelmän. Maran alue Viktoria-järven rantamilla onkin yksi ensimmäisiä seutuja itäisessä Afrikassa, johon bantukielten puhujat muuttivat arviolta pari tuhatta vuotta sitten, joten alueen kielihistorian selvittäminen valottaa koko itäisen Afrikan esihistoriaa ja edistää sen tutkimusta. Tutkimus on toteutettu osana Koneen Säätiön rahoittamaa nelivuotista hanketta “Kielellinen variaatio historiallisten suhteiden ja kielikontaktien mittarina: neljän Maran läänin bantukielen kuvaus (Tansania)”. Hankkeen yhteistyökumppanit Maran alueella hyödyntävät tutkimuksen tuloksia alueen kielten kirjoitusjärjestelmien ja kirjakielten luomisessa sekä lukutaitokampanjoissa.
Subject: African studies/linguistics
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Aspectin.pdf 2.558Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record