Management of pikeperch (Sander lucioperca) in the coastal waters of the Baltic Sea

Show simple item record

dc.contributor.author Saulamo, Kari
dc.date.accessioned 2018-11-12T06:27:51Z
dc.date.available 2018-12-04
dc.date.available 2018-11-12T06:27:51Z
dc.date.issued 2018-12-14
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-4690-8
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/260550
dc.description.abstract Fisheries management needs to address an array issues to achieve long-term sustainability. Economically viable fisheries require healthy fish stocks. Our knowledge of fish populations is still limited, as fish cannot be observed directly and they are typically highly mobile. Fish populations also fluctuate temporally and spatially depending on the biophysical characteristics of the environment and interactions in the ecosystem. By increasing our knowledge of the ecology of exploited species and how they respond to the impacts of fishing, we increase the probability of success with the management of the fish populations. The main contribution of this thesis is improved scientific understanding of the biology of the pikeperch and how this relates to the management of fisheries. In the thesis, the movements of the pikeperch are studied during the spawning season to gather information on biological characteristics, such as changes in size distribution, sex ratio and maturity between fish ascending to the spawning grounds at different times. The interaction between biology and the management of the pikeperch is studied by analysing the situation in where pikeperch are exploited by several management units. The effects of high fishing pressure and selective fishing on growth and the production of pikeperch stock are also studied. It is demonstrated that there are differences in the biological characteristics between pikeperch arriving at the spawning ground at different times, and signs that there can be early and late spawners in the populations. It is also shown that in cases where the pikeperch migrates over several management areas, overfishing is inevitable if there is no agreed cooperation between the areas. It is proven that excessive fishing pressure with highly selective fishing gears creates strong phenotypic selection for slower growth in the studied pikeperch population. Fisheries managers are advised to consider the spatial and temporal dynamics of the pikeperch stocks in order to protect the different stock components. Pikeperch managers should focus on distributing harvesting with caution regarding space, time and also between age groups to avoid adverse ecological effects from fishing, and to avoid the risk of decreasing the long-term productivity of the stock. en
dc.description.abstract Kalakantojen kestävä hyödyntäminen edellyttää kalastuksen järjestämistä siten, että kalakantojen tuotanto pitkällä aikavälillä ei vaarannu. Voimakas kalastuspaine yhdistettynä valikoivaan kalastukseen johtaa usein siihen, että saatava kilomääräinen saalis jää pienemmäksi kuin minkä kalakannan tuotantokyky mahdollistaisi. Tällaisessa tilanteessa kalojen kasvu- ja lisääntymispotentiaalia ei saada hyödynnettyä täysimääräisesti. Pahimmillaan liian kova kalastuspaine voi pysyvästi rapauttaa kalakannan tuotantoa ja kannan kykyä sopeutua muuttuviin ympäristöolosuhteisiin. Pysyvä tuotannon heikentyminen voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun valikoiva kalastus pyytää tehokkaasti populaatiosta nopeakasvuisimpia yksilöitä, jolloin hidaskasvuisten yksilöiden, ja tätä kautta geenien, osuus populaatiossa kasvaa. Heikentynyt kyky sopeutua muuttuviin ympäristöolosuhteisiin voi seurata puolestaan esimerkiksi siitä, kun ajallisesti valikoiva kalastus kutuaikana poistaa populaatiosta aikaisin tai myöhään kutevia yksilöitä; muuttuvissa ympäristöolosuhteissa näiden, tyypillisestä kutuajasta poikkeavaan aikaan kutevien yksilöiden rooli voi kuitenkin olla ratkaisevaa koko populaation kannalta. Kuha (Sander lucioperca) on arvostettu kala sekä kaupallisten kalastajien että virkistyskalastajien keskuudessa ja kuhakannat ovatkin monin paikoin ylikalastettuja. Väitöskirjatyön tavoitteena oli lisätä tietoa kuhan biologiasta ja sen ja kalastuksen välisestä suhteesta Itämeren rannikolla. Aineistona olivat Ruotsin itärannikolla tehdyt kuhamerkinnät sekä kuha-aikasarja Suomen Saaristomereltä. Eri aikaan kudulle saapuvien kuhien välillä havaittiin eroja mm. sukupuolessa ja keskipituudessa. Lisäksi löydettiin viitteitä siitä, että yhtenä vuotena tiettyyn aikaan kutevat kuhat kutevat samaan aikaan myös seuraavana vuonna. Voimakkaan, valikoivan kalastuksen havaittiin poistavan nopeakasvuisia yksilöitä populaatiosta, jolloin vanhemmat ikäluokat muodostuivat pitkälti hidaskasvuisista kuhista. Tulosten valossa kuhakantojen säätelyssä suositellaan varovaisuusperiaatetta. Kantojen elinvoimaisuuden ja tuotannon turvaamiseksi kalastuskuolevuus tulisi olla nykyistä pienempi. Kalastuksen säätelyssä tulisi myös ottaa huomioon kuhan vaelluskäyttäytyminen. Valikoivaa, nopeakasvuisiin yksilöihin kohdistuvaa kalastusta, tulisi välttää, ja kalastus tulisi kohdistaa tasaisesti populaation eri komponentteihin. fi
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-4689-2
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject Akvaattiset tieteet
dc.title Management of pikeperch (Sander lucioperca) in the coastal waters of the Baltic Sea en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Artikkeliväitöskirja fi
dc.type.ontasot Artikelavhandling sv
dc.opn Vetemaa, Markus
dc.type.dcmitype Text
dc.contributor.organization University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences en
dc.contributor.organization Doctoral Programme in Interdisciplinary Environmental Sciences en
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.organization Ympäristöalan tieteidenvälinen tohtoriohjelma fi
dc.contributor.organization Helsingfors universitet, bio- och miljövetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor.organization Doktorandprogrammet i tvärvetenskaplig miljöforskning sv
dc.type.publication doctoralThesis

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
manageme.pdf 833.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record