Paikan baletti : kokemuksellinen liike rakennetussa ympäristössä

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-353-008-9
Julkaisun nimi: Paikan baletti : kokemuksellinen liike rakennetussa ympäristössä
Tekijä: Tuorila, Laura
Muu tekijä: Teatterikorkeakoulu / Teaterhögskolan / Theatre Academy Helsinki
Opinnäytteen taso: kirja
bok
Book
Kuuluu julkaisusarjaan: Kinesis
ISSN: 2242-590X
ISBN: 978-952-353-008-9
Tiivistelmä: Laura Tuorilan kirjassa Paikan baletti - kokemuksellinen liike rakennetussa ympäristössä tarkastellaan kehon liikkeen ja tilan välistä suhdetta. Liikettä tarkastellaan ensin havaitsemisen tasolla ja sitten laajemmin henkilökohtaista ja sosiaalista tilaa rakentavana toimintana. Mielenkiinnon kohteena on julkinen kaupunkiympäristö ja ihmisen arjen toiminnoissa tapahtuva liike. Rakennetussa ympäristössä liikkumista on usein tarkasteltu liikenteenä. Toinen toistuva tapa lähestyä asiaa on ollut romantisoitu matka. Kirjassa asetutaan näiden tarkastelutasojen välille ja tutkitaan arjen liikkeeseen liittyviä henkilökohtaisia tekijöitä. Esitellystä teoriasta johdetaan periaatteet kehon liikettä monipuolisesti huomioivalle julkisen kaupunkiympäristön suunnittelulle. Kirjoittaja Laura Tuorila on tilasuunnittelija ja tanssija. Kirjassa eritelty ja artikuloitu kehollinen tieto perustuu Tuorilan tanssijakokemukseen koreografi Willi Dornerin teoksessa Bodies in Urban Spaces.
URI: http://hdl.handle.net/10138/260949
URN:ISBN:978-952-353-008-9
Päiväys: 2018
Asiasanat (ysa): fenomenologia
liikkuminen
liike
tanssi
tanssijat
tanssiteokset
kokeminen
kokemuksellisuus
kokemukset
ruumiillisuus
tila
kaupunkitila
rakennettu ympäristö
suunnittelu
kaupunkisuunnittelu
vaikutukset
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten suojaama teos. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Kinesis_11.pdf 3.292MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot