Lojalitet i licensavtal

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor Helsingfors universitet, juridiska fakulteten sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Law en
dc.contributor.author Sund-Norrgård, Petra fi
dc.date.accessioned 2011-04-14T07:54:20Z
dc.date.available 2011-05-03 fi
dc.date.available 2011-04-14T07:54:20Z
dc.date.issued 2011-05-13 fi
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-952-99864-6-0 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/26117
dc.description.abstract Loyalty in Licensing Agreements The purpose of the dissertation is to analyse the impact of the principle of loyalty on licensing agreements from the viewpoint of Finnish law using the traditional legal method (Rechtsdogmatik) combined with empirical data in the form of licensing agreements. The need for good licensing agreements is crucial. One should avoid mechanical and stereotyped agreements in favour of more conscious and goal-oriented ones. When the parties' will and goals have been made clear, the drafting technique should be chosen accordingly. The importance of the principle of loyalty in the interpretation of licensing agreements varies according to their degree of relationality. This is a concept originating in the relational contract theory, more precisely Ian Macneil's spectrum of contracts, where contracts can be placed on an axis according to their degree of relationality. In the dissertation different factors are used to conclude whether the licensing agreement at hand is to be placed on the axis closer to the transactional pole or closer to the relational pole. A conclusion of the dissertation is that few licensing agreements can be placed so close to the transactional pole, that the principle of loyalty lacks importance altogether. The impact of the principle of loyalty the main focus of which is on fostering the contracting parties to behave in accordance with best practices, not for example on altering contract terms is analysed in different situations where the parties' interests typically collide. These situations are discussed from the point of view of three patent and knowhow licensing agreements that differ as to their degree of relationality. A balance needs to be struck between freedom of contract and relational needs. Especially when interpreting more modern licensing agreements, one should not focus on the written document alone, as is often recommended in the literature on Nordic intellectual property law. Neither is the principle of caveat emptor a proper starting point. Moreover, where the parties are of equal bargaining power, one should not assume that the grants in licensing agreements are to be interpreted narrowly. Focus in the interpretation should instead be on the entirety of the circumstances. en
dc.description.abstract Syftet med avhandlingen är att analysera om den s.k. lojalitetsprincipen har någon reell inverkan på immaterialrättsliga licensavtal. Principen är erkänd inom den allmänna avtalsrätten, medan immaterialrätten ser ut att vara mer tveksamt inställd. Inom en teoretisk ram kan avhandlingen beskrivas som konkret och praktisk. Jag har också granskat 61 licensavtal för att få en bild av hur verkligheten ser ut. Det är oerhört viktigt med goda licensavtal, dvs. licensavtal som skräddarsys utifrån parternas behov och mål och som de därför har reell nytta av. I avhandlingen betonas särskilt att ett sådant licensavtal i vissa situationer kan vara kortfattat och rudimentärt. Om två parter som litar på varandra och strävar mot samma mål vill ingå ett långvarigt licensavtal finns det knappast orsak att fokusera på riskfördelning och därmed gardera sig mot allt . Orsak att ingå ett detaljerat, heltäckande (och dyrt) licensavtal som traditionellt rekommenderas i den nordiska immaterialrättsliga litteraturen finns närmast om konkurrerande parter ska ingå ett kortvarigt licensavtal. Det är viktigt att inse att lojalitetsprincipens inverkan när licensavtal tolkas varierar beroende på hur relationellt avtalet är. I avhandlingen dras slutsatser om ett avtals grad av relationalitet genom att analysera olika faktorer. T.ex. är ett långvarigt avtal som bygger på tillit och beroenden mellan parterna som utgångspunkt relationellt i högre grad än ett kortvarigt mellan konkurrerande parter. En slutsats i avhandlingen är att lojalitetsprincipen som huvudsakligen handlar om hur parterna ska agera mot varandra är betydelsefull för de flesta licensavtal. Principens konkreta inverkan analyseras utifrån situationer där parternas intressen typiskt kolliderar. I litteraturen rekommenderas ofta att licensavtalstolkningen ska ske utifrån enbart det skriftliga avtalet. Därtill rekommenderas allmänt att upplåtelsen i licensavtal ska tolkas snävt, dvs. licenstagaren ska inte få en större rätt än vad som klart framgår av avtalet. Enligt min mening måste avtalstolkningen, för att den ska stämma överens med verkligheten, i stället ske utifrån helheten av omständigheterna i det aktuella fallet. sv
dc.language.iso sv fi
dc.publisher IPR University Center fi
dc.relation.ispartof IPR University Centerin julkaisuja och Juridiska föreningens publikationsserie fi
dc.relation.ispartof URN:ISSN:1796-8194 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject avtalsrätt/immaterialrätt fi
dc.title Lojalitet i licensavtal sv
dc.title.alternative Loyalty in Licensing Agreements en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (monografi) sv
dc.ths Bruun, Niklas fi
dc.opn Schovsbo, Jens fi
dc.type.dcmitype Text fi

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record