Suuria käännekohtia vai tasaista kehitystä? Tutkimus Suomen terveydenhuollon suuntaviivoista

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/26343

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Suuria käännekohtia vai tasaista kehitystä? Tutkimus Suomen terveydenhuollon suuntaviivoista
Author: Mattila, Y
Publisher: Kela
Date: 2011
Language: fin
Number of pages: 369
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia ; 116
ISBN: 978-951-669-854-3978-951-669-853-6 (nid.)
ISSN: 1238-5050
URI: http://hdl.handle.net/10138/26343
Abstract: Tutkimuksessa selvitetään Suomen terveydenhuollon kehityslinjoja 1800-luvulta nykyaikaan pääasiassa institutionalismin, polkuriippuvuuden ja funktionalismin teorioita hyväksi käyttäen. Tutkimuksen keskiössä ovat instituutiot ja niiden vaikutus terveydenhuoltoon. Miten terveyspoliittiset periaatteet ja arvot ovat muuttuneet ja mitkä tahot ovat muutokset toteuttaneet? Huomiota on kiinnitetty myös politiikkaan ja maan taloudellisessa tilanteessa tapahtuneisiin muutoksiin. Tutkimuksen empiirisessä osassa terveydenhuolto ja siihen tehdyt muutokset on jaettu neljään ajanjaksoon. Kunnilla on velvollisuus järjestää terveydenhuolto ja mahdollisuus päättää laajasti sen toteutuksesta. Valtion rooli on ohjaava ja kuntien rahoitusta tukeva. Merkittävä muutos tapahtui 1960luvulla, kun terveydenhuolto jakaantui kunnalliseen terveydenhoitojärjestelmään sekä sairausvakuutukseen ja työterveyshuoltoon. Yksityisten ja julkisten terveyspalvelujen vuorovaikutusta ei ole pystytty ratkaisemaan. Talouden ohella terveydenhuoltoa ovat ohjanneet politiikka ja instituutiot. Vaihtoehtoiset terveydenhuollon järjestämismallit ovat jääneet vähälle huomiolle. Kuntien itsehallinnon korostaminen terveyspalvelujen toteutuksessa on johtanut hajautettuun, pirstoutuneeseen järjestelmään. Paikallisilla päätöksillä on ollut etusija, mikä on vaikeuttanut keskitettyä ohjausta.
Subject: polkuriippuvuus
Subject (yso): terveydenhuolto
terveydenhoito
kansanterveys
terveyspolitiikka
sairausvakuutus
valtionosuudet
hoitotakuu
terveyspalvelut
työterveyshuolto
erikoissairaanhoito
instituutiot
terveyskeskukset
sairaalat
Order price: 15,00 euroa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tutkimuksia116.pdf 2.655Mb PDF View/Open
tutkimuksia116_48.jpg 3.756Kb JPEG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record