Lukiolaiset historian lähteiden tulkitsijoina

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/264090

Citation

Ouakrim-Soivio , N & van den Berg , M 2018 , ' Lukiolaiset historian lähteiden tulkitsijoina ' , Kasvatus & Aika , Vuosikerta. 12 , Nro 3 , Sivut 33-48 . < https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/75107 >

Title: Lukiolaiset historian lähteiden tulkitsijoina
Author: Ouakrim-Soivio, Najat; van den Berg, Marko
Contributor organization: Kasvatustieteiden osasto
Hu­man­it­ies and So­cial Sci­ences Edu­ca­tion (Hu­SoEd)
Helsingin normaalilyseo, lukio
Date: 2018-10-29
Language: fin
Number of pages: 16
Belongs to series: Kasvatus & Aika
ISSN: 1797-2299
URI: http://hdl.handle.net/10138/264090
Abstract: Artikkeli perustuu vuonna 2017 useista lukioista kerättyyn, historian opiskeluun ja lähdekriittisten taitojen soveltamiseen liittyvään, aineistoon. Käytetyssä tutkimuslomakkeessa lukiolaisilta tiedusteltiin erilaisia, pääasiassa historian opiskeluun liittyviä, taustatietoja. Opiskelijoilta kysyttiin niin ikään, millaisia työtapoja historian tunneilla käytetään. Myös lukiolaisia opettavat opettajat vastasivat tunneilla käytettyjä työtapoja koskeviin kysymyksiin. Opiskelijoille annettiin tuottamistehtävä, jossa heidän piti annettujen lähteiden pohjalta esittää perusteltu arvio siitä, miksi Elvis Presley halusi tavata USA:n presidentti Nixonin vuonna 1970. Artikkelin tutkimuskysymykset liittyvät opiskelijoilta kysyttyjen taustatietojen ja historian tunneilla käytettyjen työtapojen sekä pisteytetyn avovastauksen välisten yhteyksien analysointiin. Lisäksi tutkimuksessa verrattiin opiskelijoiden ja heidän opettajiensa arvioita historian tunneilla käytetyistä työtavoista. Tutkimus osoitti, että eri lukioryhmien suoriutumisessa tuottamistehtävästä oli merkittäviä eroja. Tuottamistehtävän tuloksissa oli tilastollisesti melkein merkitseviä tai merkitseviä eroja opiskelijoiden sukupuolen ja kotikielen mukaan. Tutkimuksessa havaittiin myös, että lukiolaiset ja heidän opettajansa arvioivat historian tunneilla käytettyjä työtapoja eri tavoin.
Subject: 516 Kasvatustieteet
lukiokoulutus
historia
taidot
oppimistulosten arviointi, lukiokoulutus
asenteet
Peer reviewed: Yes
Rights: cc_by_nd
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
document_8_.pdf 275.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record