Distribution and Clinical Associations of Ljungan Virus (Parechovirus B)

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4749-3
Title: Distribution and Clinical Associations of Ljungan Virus (Parechovirus B)
Author: Fevola, Cristina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Doctoral Programme in Biomedicin
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019-01-11
Belongs to series: 1/2019 - URN:ISSN:2342-317X
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4749-3
http://hdl.handle.net/10138/264538
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Among rodent-borne viruses, those belonging to the genera Mammarenavirus, Orthohantavirus and Orthopoxvirus are a particular focus of study both in humans and animals, since they represent some of the most widespread rodent-borne disease-causing pathogens. More recently, the interest in parechoviruses has been increasing because some are known to cause diseases in humans, while others are carried by rodents, although the zoonotic potential of rodent-borne parechoviruses has not been established. Ljungan virus (LV), which belongs to the species Parechovirus B, was first isolated from bank voles in Sweden in 1998. It belongs to the Picornaviridae family. Currently, there is little information about LV host range and epidemiology, but a few reports suggest an association between LV and human disease. The main aims of this doctoral thesis were to establish the symptoms associated with LV in humans, to investigate the association of LV with human central nervous system (CNS) disease, and to determine the prevalence and distribution of LV in human and other animal populations in Europe. LV-associated symptoms were investigated in two human cohorts. Serum samples from Finnish patients hospitalized for suspected nephropathia epidemica (NE) caused by the Orthohantavirus Puumala virus (PUUV) were screened for the presence of lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV, Arenavirus), cowpox virus (CPXV, Orthopoxvirus) and LV, in order to compare the disease outcomes in these patients and to establish if the co-existence of viruses could lead to an increase in the severity of symptoms. However, no unusual or additional manifestations between PUUV cases and PUUV-LV/LCMV/CPXV cases were detected. To determine if LV (together with the rodent-borne virus LCMV) could be one of the causes of neurological symptoms in Finnish patients with suspected CNS disease, anti-LV and LCMV antibodies were analyzed from serum and cerebrospinal fluid samples. LV- and LCMV-specific nucleic acids were also analyzed from the patient samples. However, no association between LV or LCMV antibodies or nucleic acids and the neurological manifestations in the patient cohort was detected. In order to improve the knowledge of the host and geographical distribution of LV, tissues from multiple rodent and insectivore species from ten European countries were screened for LV nucleic acids. We confirmed that LV is widespread geographically, having been detected in at least one host species in nine out of ten countries involved in the study. Seventeen out of 21 species screened were LV PCR-positive. Results indicated that bank voles are the main rodent host for LV. Male and subadult bank voles are significantly more likely to be LV-positive, and the prevalence has a temporal pattern (higher in autumn compared to spring and summer), possibly due to adult bank voles clearing the infection.Sekä ihmis- että eläinperäisiä mammarena-, orthohanta- ja orthopoxviruksia on tutkittu laajimmin, koska niitä esiintyy maailmanlaajuisesti ja aiheuttavat lisäksi jyrsijävälitteisiä zoonooseja. Nykyään kiinnostuksen kohteina ovat lisäksi jyrsijöissä esiintyvät parechovirukset. Ihmisvälitteisten parechovirusten tiedetään olevan patogeenisia ja helposti leviäviä mutta vielä ei ole osoitettu jyrsijöiden parechovirusten aiheuttavan zoonooseja. Parechovirus B –lajiin kuuluva Ljungan virus (LV) löydettiin ensimmäisen kerran vuonna 1998 ruotsalaisesta metsämyyrästä. Ljungan virus kuuluu muiden parechovirusten kanssa suureen pikornavirusperheeseen. Ljungan virus on jyrsijävirus mutta muuten tästä viruksesta tiedetään vähän ja esimerkiksi sen isäntäjoukon laajuutta tai epidemiologiaa ei ole tarkkaan selvitetty. Löytyy vain harvoja tutkimuksia, joissa Ljungan viruksen seroprevalenssia ihmisillä on selvitetty tai ehdotettu yhteyttä ihmistauteihin. Tämän väitöskirjatyön päätavoitteina oli tutkia ja selvittää Ljungan viruksen assosiaatiota ihmistauteihin ja näistä varsinkin keskushermostoinfektioihin, sekä määrittää viruksen prevalenssia ja levinneisyyttä Euroopan laajuisesti ihmisissä ja jyrsijöissä. Ljungan viruksen assosiaatiota ihmistauteihin tutkittiin kahdessa eri potilaskohortissa. Toinen potilaskohortti koostui suomalaisista sairaalahoitoisista myyräkuumepotilaista. Myyräkuumeen aiheuttaa jyrsijävälitteinen orthohantaviruksiin kuuluva Puumala-virus (PUUV). Ljungan viruksen lisäksi tästä potilaskohortista tutkittiin myös lymfosyyttisen koriomeningiittiviruksen (LCMV) sekä lehmärokkoviruksen (CPXV, Orthopoxvirus) aiheuttamia serokonversioita. Tuloksia ja potilaiden oirekuvia verrattiin toisiinsa. Lopputuloksena voitiin todeta, että myyräkuumeen taudinkuvassa ei huomattu eroa riippumatta siitä oliko potilaalla vain PUUV-infektio vai mahdollinen LV/LCMV/CXPV-yhteisinfektio. Toinen potilaskohortti koostui potilaista, joilla epäiltiin keskushermostoinfektiota. Tässä kohortista tutkittiin potilasnaytteistä niin Ljungan viruksen kuin LCMV:n seerumivasta-aineita sekä etsittiin selkäydinnestenäytteistä näiden virusten nukleiinihappoa. Aineistosta ei löydetty yhtään LV- tai LCMV-nukleiinihappopositiivista selkäydinnäytettä. Ljungan viruksen jyrsijäisäntäkirjoa ja maantieteellistä levinneisyyttä tutkittiin eri jyrsijälajien kudosnäytteiden avulla. Näitä näytteitä kerättiin yhdeksästä eri Euroopan maasta ja näytteistä tutkittiin Ljungan viruksen nukleiinihappoja. Pystyimme osoittamaan että LV on maantieteellisesti erittäin laajalle levinnyt. Jokaisesta tutkitusta yhdeksästä Euroopan maasta pystyttiin osoittamaan Ljungan viruksen nukleiinihappoa ainakin yhdestä jyrsijälajista. Testatuista 21 jyrsijälajista 17 lajissa osoitettiin LV nukeliinihappoa. Tulosten perusteella metsämyyrä toimii kuitenkin Ljungan viruksen pääisäntänä. Urokset sekä nuoret aikuiset metsämyyrät olivat merkittävästi useammin Ljungan virus positiivisia ja temporaalisen prevalenssin mukaan syksyllä esiintyvyys oli korkeampi kuin keväällä tai kesällä. Temporaalinen vaihtelu viittaisi siihen, että aikuisilla metsämyyrillä infektio on mahdollisesti itsestäänrajoittuva.
Subject: Virology
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
DISTRIBU.pdf 1.963Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record