Charred seeds in Mikkeli Orijärvi : A study of subsistence strategies of an Iron Age settlement in East Finland

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies en
dc.contributor Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning sv
dc.contributor.author Vanhanen, Santeri
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe201105271634
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/26504
dc.description.abstract In this study the over 350 macrofossil samples, containing over 2300 charred plant remains from an Iron Age settlement containing fossil fields in Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto, were studied archaeobotanically. The aim was to get more information about subsistence strategies, especially agriculture and study differences in the plant combinations in the different structures and use the archaeobotanical theory to interpret these structures. The methodological question was to study the taphonomy of the charred plant material. The results gave a diverse impression of the agriculture and subsistence strategies of the settlement in Orijärvi, where barley was the most important cereal with rye, wheat and oat cultivated as minor crops. The arable weed assemblage indicates that the fields were situated in different kinds of soils and the crops were cultivated when different kind of weather conditions were prevailing. Ergot was found with the cereals, and it was growing on some of the arable crops and it also indicates wet climate. Hemp and flax were cultivated and wild plants were collected. The meadow and wetland plants found in the material derive most probably from animal fodder. Tubers of bulbous oat-grass were interesting, because they are usually found in graves. Comparison with other Iron Age settlements and graves indicates that the plant material found from the ancient field layers derives most probably from dwellings and graves, which were taken into cultivation. en
dc.description.abstract Tässä pro gradu -tutkielmassa käsitellään Mikkelin Orijärven Kihlinpellon rautakautiselta asuinpaikka- ja muinaispeltokohteelta tutkittua yli 350 makrofossiilinäytettä, joista löytyi yli 2300 hiiltynyttä kasvinosaa. Työn tavoitteena on saada lisää tietoa toimeentulostrategioista, etenkin maataloudesta ja vertailla eri rakenteiden makrofossiilisisältöä toisiinsa ja käyttää arkeobotaanista teoriaa näiden rakenteiden tulkitsemiseen. Metodologisena kysymyksena on tarkastella hiiltyneen kasvimateriaalin tafonomiaa. Tulosten perusteella saatiin monipuolinen kuva Orijärven asuinpaikan maataloudesta ja elinkeinostrategioista. Monilukuisin viljakasvi on ollut ohra, jonka lisäksi on viljelty myös ruista, vehnää ja kauraa. Rikkaruohojen perusteella peltojen maaperä on vaihdellut ja viljelyä on harjoitettu monenlaisissa sääolosuhteissa. Materiaalista löytyi torajyvää, jonka isäntäkasvina on ollut jokin viljakasvi ja se osoittaa että ilmasto-olosuhteet ovat olleet kosteat. Paikalla on viljelty hamppua ja pellavaa ja alueelta on keräilty kasveja. Niitty- ja kosteikkokasvien siemenet viittaavat mitä todennäköisimmin kasvien käyttöön eläinten rehuna. Heinäkauran (Arrhenatherum elatius var. bulbosum) varsimukulat olivat kiinnostavia, koska niitä löydetään yleensä haudoista. Vertailu muihin rautakautisiin asuinpaikkoihin ja hautoihin osoitti, että muinaispelloista löytynyt kasvimateriaali mitä todennäköisimmin on peräisin viljelykäyttöön otetuista asumuksista ja haudoista. fi
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
dc.title Charred seeds in Mikkeli Orijärvi : A study of subsistence strategies of an Iron Age settlement in East Finland en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Archaeology en
dc.subject.discipline Arkeologia fi
dc.subject.discipline Arkeologi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201105271634

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
charreds.pdf 1.399Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record