Metsänomistajille tarjottavat palvelut, palveluntarjoajat ja palvelukentän rakenne

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211805
Title: Metsänomistajille tarjottavat palvelut, palveluntarjoajat ja palvelukentän rakenne
Alternative title: Forestry services for Finnish private forest owners : Service offerings, service organizations and the markets
Author: Mattila, Osmo
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2011
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211805
http://hdl.handle.net/10138/26529
Thesis level: master's thesis
Discipline: Marknadsföring av skogsprodukter
Forest Products Marketing
puumarkkinatiede
Abstract: Suomessa metsänomistajille on tarjolla neljäntyyppisiä eri palveluita metsänhoidossa, puukaupassa, omaisuudenhoidossa ja informaatiopalveluissa. Palveluita tarjoaa joukko hyvin erikokoisia organisaatioita, joista osa toimii markkinalähtöisesti toisten tarjotessa palveluitaan lakiperusteisesti. Metsäalan palvelumarkkinat ovat nyt murrosvaiheessa, ja muutoksia on tapahtumassa sekä tarjonta- että kysyntäkentässä. Metsänomistajille tarjottavien palveluiden markkinoita ei tarjoajanäkökulmasta ole aiemmin tutkittu kattavasti. Tutkimukset ovat usein keskittyneet suppeasti johonkin palvelulajiin, eikä kokonaiskuvausta palvelumarkkinoista omaisuudenhoitopalvelut mukaan lukien ole ollut tarjolla. Tarjoajakenttään on odotettavissa muutoksia, sillä metsäalan palvelumarkkinoiden rahoituspohjaa ollaan muuttamassa, jolloin markkinoiden kilpailu vapautuu nykytilanteeseen verrattuna. Muutokset koskevat etenkin lakisääteisten organisaatioiden toimintaa, mutta ne tulevat vaikuttamaan koko toimialaan. Kysyntäkentässä aiempi tutkimus on ollut kattavampaa. Etenkin metsänomistajarakenteen muutosta, joka johtuu pääasiassa metsätilojen siirtymisestä kaupungistuneelle sukupolvelle, on tutkittu runsaasti. Lisäksi palveluiden kysyntään vaikuttavia tekijöitä ja palvelun eri laatu-ulottuvuuksia on tutkittu. Voidaan kuitenkin epäillä, kyetäänkö markkinoilla tarjoamaan sellaisia palveluita, jotka todella kattavasti tyydyttävät metsänomistajien tarpeita ja pystyvät tarjoamaan sellaisia hyötyjä, joista ollaan valmiita maksamaan. Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu nykyisiä metsäpalvelumarkkinoita, sillä kokonaiskuvan luominen nykytilanteesta tarjoaa pohjan tulevien muutoksien ennakoimiselle. Tutkimusmenetelmänä on käytetty kvalitatiivista sisällönanalyysiä, ja tarkastelun kohteena on ollut palveluntarjoajien metsänomistajille suuntaama markkinointimateriaali – pääasiassa tarjoajien internetissä oleva materiaali. Markkinointimateriaalien tukena on käytetty palveluorganisaatioiden edustajien ja alan asiantuntijoiden teemahaastatteluita. Palveluita ja organisaatioita on tarkasteltu niiden asiakkaan kokemien hyötyjen pohjalta, joita markkinoinnissa palveluihin ja palveluntarjoajiin on pyritty liittämään. Teoreettisesti taustalla on käytetty mallia kuluttajan valintakriteereistä hankintapäätöstä tehtäessä. Tulosten perusteella on löydettävissä kysynnän kannalta kriittisiä palveluita, joiden ympärille palvelukokonaisuuksia on rakennettu. Metsänomistamisen odotetaan olevan kannattavaa, joten eräs palveluntarjonnan haasteista syntyy alan tarpeesta rahoittaa itsensä mielekkäällä aikajänteellä. Tämä luo tarpeen tuloja synnyttävien palveluiden yhdistämiseen kokonaisuuksiksi kustannuksia aiheuttavien, mutta muita hyötyjä tuottavien palveluiden kanssa. Tarjoajien kannalta tärkeää on kyetä luomaan asiakkaita hyödyttäviä palvelukokonaisuuksia muuttuville markkinoille.For the Finnish private forest owners, four different types of services are available in the market: forest operations and management services, wood trade related services, property administration and information services. Supplier organizations differ substantially from each other in terms of size and their institutional background: some of the service organisations are market oriented private firms while others are publicly financed and based on the law. Anyhow, everyone in the markets is now facing a change. There is not enough research in the field of these markets form the viewpoint of service supply. The previous studies are mostly concentrated on small separate issues and segments. A general view of the markets – including property administration services – is not available. The main reasons for the changes expected to happen in the future service supply are based on changing the financing bases of service offerings and thereby liberalisation of the markets. The changes are primary related to the organisations based on the law, but they will affect the markets as a whole. In the field of service demand, the earlier studies for Finland are more extensive. In particular, the changes in forest ownership and their management preferences are studied widely, as well as the quality dimensions of forest services. Anyhow, it is reasonable to doubt whether the existing forestry services in the markets really are meeting the needs of forest owners and are offering such benefits that they are willing to pay for. In this study, the current markets are examined in order to create a general overview, which could be a base for predicting the expected changes. Qualitative research and method of content analysis are used in examining marketing materials – mainly the internet pages of the services organizations. Theme interviews of service organizations and experts in the field supported deepening the view. The service offerings and the organizations are studied from the viewpoint of customer value by way of a model of consumer pre-purchase decision taxonomy. Based on the results, it is possible to find some services, which are critical for the customer value creation. Forest owners expect that owning the forests will be profitable. Followed by this, one of the challenges of supply is to create service complexes that are profitable on a realistic time scale. This is why the profitable services should be combined to the ones creating other than monetary benefits. In the changing market environment, it is crucial to create service offerings that really attract the forest owners.
Subject: forestry service
wood trade
administration of property
information services
metsäpalvelut
metsänhoito
puukauppa
omaisuudenhoito
informaatiopalvelu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Mattila.pdf 887.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record