Maahanmuuttajien yhteiskunnallisen osallistumisen tukeminen julkishallinnossa ja puolueissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/26641

Citation

Ahokas , L , Weide , M & Wilhelmsson , N 2011 , Maahanmuuttajien yhteiskunnallisen osallistumisen tukeminen julkishallinnossa ja puolueissa . Selvityksiä ja ohjeita | Utredningar och anvisningar , Nro 9 , Vuosikerta. 2011 , Oikeusministeriö , Helsinki . < http://www.om.fi/Satellite?blobtable=MungoBlobs&blobcol=urldata&SSURIapptype=BlobServer&SSURIcontainer=Default&SSURIsession=false&blobkey=id&blobheadervalue1=inline;%20filename=Maahanmuuttajien%20aktivointi.pdf&SSURIsscontext=Satellite%20Server&blobwhere=1296728814805&blobheadername1=Content-Disposition&ssbinary=true&blobheader=application/pdf >

Title: Maahanmuuttajien yhteiskunnallisen osallistumisen tukeminen julkishallinnossa ja puolueissa
Alternative title: Stödande av samhälleligt deltagande av invandrare inom den offentliga förvaltningen och partierna
Author: Ahokas, Laura; Weide, Marjukka; Wilhelmsson, Niklas
Contributor organization: Svenska social- och kommunalhögskolan
Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
Publisher: Oikeusministeriö
Date: 2011
Language: fin
Number of pages: 60
Belongs to series: Selvityksiä ja ohjeita | Utredningar och anvisningar
ISBN: 978-952-259-076-3
978-952-259-077-0
URI: http://hdl.handle.net/10138/26641
Abstract: I denna utredning har det kartlagts de åtgärder som de finska regionala och lokala förvaltningsmyndigheterna och riksdagspartierna har vidtagit för att stöda invandrares samhälleliga och politiska deltagande. Dessutom har man betraktat undervisningen om och behandlingen av teman som gäller samhälleligt och politiskt deltagande på integrationskurser. Materialet som utnyttjas vid kartläggningen har samlats in genom förfrågningar, som har sänts till ELYcentralerna, de största kommunerna, riksdagspartierna och de läroanstalter som ordnar integrationskurser. Utredningen hör till projektet Likabehandling på första plats 3 (YES 3, på finska Yhdenvertaisuus etusijalle). YESprojektet är en nationell kampanj mot diskriminering vars mål är att öka medvetenheten om och beredskapen för likabehandling och ickediskriminering och att främja godkännandet av pluralism i samhället. Projektet finansieras av EUkommissionens PROGRESSprogram (20072013) samt av de organisationer som deltagit i projektet. Justitieministeriet har deltagit i YES 3projektet med ett eget delprojekt, vars mål är att öka invandrarnas samhälleliga delaktighet, deras kanaler för deltagande och deras kunskaper om de grundläggande rättigheterna.
Subject: 517 Valtio-oppi, hallintotiede
participation policy
new ethnic minorities
elections
kommunalpolitik
nya etniska minoriteter
integrationsfrämjande
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Maahanmuuttajie ... Weide_Wilhelmsson_2011.pdf 2.132Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record