Ilmastonmuutoksen ääri-ilmiöihin liittyvän riskienhallinnan kustannus–hyötyanalyysi osana julkista päätöksentekoa. IRTORISKI-hankkeen loppuraportti.

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/26744
Title: Ilmastonmuutoksen ääri-ilmiöihin liittyvän riskienhallinnan kustannus–hyötyanalyysi osana julkista päätöksentekoa. IRTORISKI-hankkeen loppuraportti.
Alternative title: Cost-benefit analysis of climate change induced extreme events as part of public decision making. Final project report of IRTORISKI.
Author: Virta, Hanna; Rosqvist, Tony; Simola, Antti; Perrels, Adriaan; Molarius, Riitta; Luomaranta, Anna; Honkatukia, Juha
Date: 2011-06-23
Language: fi
Belongs to series: Raportteja – Rapporter – Reports 2011:3
ISBN: 978-951-697-743-3 (nid.)
978-951-697-744-0 (pdf)
ISSN: 0782-6079
URI: http://hdl.handle.net/10138/26744
Abstract: IRTORISKI-hankkeessa tutkittiin, miten kustannus–hyötyanalyysin käyttöä ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnittelussa voitaisiin helpottaa niin, että sitä pystyttäisiin hyödyntämään kustannustehokkaasti sekä ilmastonmuutokseen liittyvien vaarojen priorisoinnissa että ennaltaehkäisevien toimenpiteiden vertailussa. Tutkimuksessa käytettiin esimerkkitapauksina jokitulvaa ja rankkasateiden aiheuttamaa tulvaa kaupunkiolosuhteissa. Tapahtumapuuanalyysia laajennettiin siten, että siitä käyvät ilmi sekä suorat vahingot että lopulliset makrotaloudelliset vaikutukset. Arviot suorista taloudellisista vahingoista perustuivat aikaisempiin tutkimuksiin, kun taas makrotaloudellisia vaikutuksia simuloitiin yleisen tasapainon mallin avulla. Tapaustutkimusten valinnasta, tapahtumapuun käytöstä, sen laajennusosasta sekä lasketuista makrotaloudellisista vaikutuksista keskusteltiin sidosryhmien edustajien kanssa kolmessa asiantuntijaistunnossa.The study IRTORISKI investigates how the use of cost benefit analysis in climate change adaptation planning can be streamlined such as to be useful both for initial prioritisation of natural hazards according to their risk and for initial comparison of measures regarding a particular hazard, while avoiding complex model exercises. The study uses examples cases for urban flooding caused by river flooding and extreme downpours respectively. Event tree analysis is extended such as to show both direct damage cost and eventual macroeconomic impacts. Direct damage estimates were based on earlier studies, while the macroeconomic impacts were simulated by means of a CGE model. Case selection, event tree use and extension, and calculated impacts were discussed with stakeholder representatives in three deliberative sessions.
Subject: sopeutuminen
ilmastonmuutos
kustannus–hyötyanalyysi
päätöksenteon tuki
tapahtumapuuanalyysi
äärimmäiset sääilmiöt
luonnononnettomuudet
alueelliset taloudelliset vaikutukset
adaptation
climate change
cost benefit analysis
decision support
event tree analysis
extreme weather events
natural hazards
regional economic effects


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
2011nro3.pdf 840.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record