Oma väylä -kuntoutuksen kehittäminen. Kehittämistyö palveluntuottajien näkökulmasta

Show simple item record

dc.contributor.author Alanko, Salli
dc.contributor.author Lämsä, Riikka
dc.contributor.editor Alanko, Salli
dc.contributor.editor Lämsä, Riikka
dc.coverage.spatial Helsinki fi
dc.date.accessioned 2018-12-03T07:09:43Z
dc.date.available 2018-12-03T07:09:43Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.issn 2489-849X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/269774
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2018112749294
dc.description 41 s. fi
dc.description.abstract Kelan Oma väylä -hankkeessa (2014–2018) kehitettiin uusi ryhmä- ja yksilökuntoutusmalli 18–35-vuotiaille nuorille aikuisille, joilla on kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö, kuten autismikirjon häiriö tai aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö ja jotka tarvitsevat tukea opiskelussa ja työelämään siirtymisessä. Oma väylä -hankkeen päätyttyä kuntoutusmalli viedään soveltuvin osin Kelan vakiintuneeseen toimintaan. Yksilö- ja ryhmäkäyntejä yhdistävää kuntoutusmallia kokeiltiin ja kuntoutusta kehitettiin vuosina 2015–2017. Kehittämistyön tuloksena mallinnettiin neuropsykiatriseen kuntoutukseen uusia työkäytänteitä ja menetelmiä, kuten motivoimista, kuntoutuksen arkeen integroimista ja ryhmäkuntoutusta. Oma väylä kuntoutuksesta saatiin hyviä tuloksia ja tämän kohderyhmän neuropsykiatriselle kuntoutukselle on suuri tarve myös tulevaisuudessa. Tähän julkaisuun on koottu hankkeessa mukana olleiden palveluntuottajien kokemuksia ja kehittämistyön tuloksia. Palveluntuottajina toimivat Autismisäätiön toimipisteet Helsingistä ja Vantaalta, ProNeuron Neuropsykiatriakeskus Espoosta, Attentio Oy Jyväskylästä, Wellmind Terveys Oy Oulusta sekä Eduro-säätiö Rovaniemeltä. Julkaisun sisältö on koottu palveluntuottajien Kelalle laatimista loppuraporteista. Oma väylä -hankkeen arviointitutkimuksen tulokset julkaistaan erillisessä raportissa. Kuntoutuksen markkinoinnissa nähtiin tärkeänä riittävän houkutteleva, mutta realistinen viestintä suoraan nuorille. Lisäksi ennakkoarvio ja palveluntuottajan toteuttama maksuton palveluohjaus auttoivat kuntoutujan tilanteen ja kuntoutuksen oikea-aikaisuuden arviointia. Motivointia tarvitaan läpi koko kuntoutuksen, mutta motivoinnin tavoite ja keinot ovat muuttuvia. Kuntoutuksen arkeen integroiminen oli merkityksellistä kuntoutujan henkilökohtaisen toimintakyvyn parantamisen sekä vuorovaikutussuhteiden ja lähiverkoston tukemisen näkökulmasta. Ryhmäkäyntejä tarvitaan jatkossa enemmän ja joustavasti sekä kuntoutujille että omaisille. Myös omaisten tarve psykoedukaatiolle, taitovalmennukselle ja kokemusten jakamiselle tuli Oma väylä -hankkeessa näkyväksi. fi
dc.language.iso Suomi fi
dc.publisher Kela fi
dc.relation.ispartofseries Kuntoutusta kehittämässä 5 fi
dc.subject kuntoutus fi
dc.subject ryhmäkuntoutus fi
dc.subject neuropsykiatria fi
dc.subject autismikirjon häiriöt fi
dc.subject ADHD fi
dc.subject nuoret aikuiset fi
dc.subject motivointi fi
dc.subject motivaatio fi
dc.subject palveluntuottajat fi
dc.subject kehittäminen fi
dc.subject viestintä fi
dc.subject palveluohjaus fi
dc.subject Kela fi
dc.subject arkielämä fi
dc.title Oma väylä -kuntoutuksen kehittäminen. Kehittämistyö palveluntuottajien näkökulmasta fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kuntoutustakehittamassa5_saavutettava.pdf 563.8Kb PDF View/Open
Kuntoutustakehi ... ITTEET_ei-saavutettava.pdf 3.261Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record