Oma väylä. Kelan neuropsykiatrisen kuntoutuksen soveltuvuus, hyödyt ja koettu vaikuttavuus

Show simple item record

dc.contributor.author Appelqvist-Schmidlechner, Kaija
dc.contributor.author Lämsä, Riikka
dc.contributor.author Tuulio-Henriksson, Annamari
dc.coverage.spatial Helsinki fi
dc.date.accessioned 2018-12-04T06:19:10Z
dc.date.available 2018-12-04T06:19:10Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.isbn 978-952-284-050-9 (nid.)
dc.identifier.isbn 978-952-284-051-6 (pdf)
dc.identifier.issn 1238-5050 (ISSN-L)
dc.identifier.issn 1238-5050 (painettu)
dc.identifier.issn 2323-7724 (verkkojulkaisu)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/270207
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2018110947748
dc.description 109 s. fi
dc.description.abstract Oma väylä -kehittämishankkeen (2014–2018) tarkoituksena oli tukea neuropsykiatrisesti oireilevia nuoria aikuisia koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumisessa ja siellä pärjäämisessä. Kohderyhmänä olivat 18–35-vuotiaat nuoret aikuiset, joilla oli diagnoosina Aspergerin oireyhtymä ja/tai ADHD tai ADD. Tutkimuksen tavoite oli selvittää kuntoutuksen hyödyt, koettu vaikuttavuus sekä soveltuvuus Kelan vakituiseksi toiminnaksi. Kuntoutukseen osallistui yhteensä 220 kuntoutujaa, joista 204 osallistui tutkimukseen. Tutkimusaineistoa kerättiin kyselylomakkeilla, ryhmähaastatteluilla, havainnoimalla kuntoutuskäyntejä sekä keräämällä kirjallista materiaalia palveluntuottajilta. Tutkimusaineisto sisälsi myös diagnoositiedot sekä GAS-menetelmän avulla kerätyt kuntoutujan yksilölliset kuntoutustavoitteet. Tutkimus osoitti, että Oma väylä -kuntoutuksen kaltaiselle psykososiaaliselle tuelle on suuri tarve. Kuntoutujien toimintakyky, mielenterveys, sosiaalinen kompetenssi sekä koettu sosiaalinen yhteisyys vahvistuivat kuntoutuksen aikana. Kuntoutuksen alkaessa työn ja opintojen ulkopuolella olevista 44 % onnistui saamaan työ- tai opiskelupaikan, mutta yli puolet (56 %) oli kuntoutusjakson päättyessä edelleen työelämän tai opintojen ulkopuolella. GAS-arvioiden mukaan kuntoutujista 60 prosenttia saavutti kuntoutukselle asettamansa tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamista selittivät kuntoutukseen sitoutuminen sekä luonteva vuorovaikutus ohjaajan ja kuntoutujan välillä. Oma väylä -kuntoutus osoittautui soveltuvaksi ja kohderyhmälle hyödylliseksi. Kuntoutuksen räätälöitävyys asiakkaan lähtökohtien ja tavoitteiden mukaisesti on tärkeää, sillä kuntoutujien toimintakyvyssä ja elämäntilanteessa voi olla suuriakin eroja. Neuropsykiatrisessa kuntoutuksessa palveluntuottajien ammattitaito sekä kokemus neuropsykiatrisesti oireilevien kanssa toimimisesta nousevat merkittävään asemaan kuntoutuksen tuloksellisuuden kannalta. fi
dc.language.iso Suomi fi
dc.publisher Kela fi
dc.relation.ispartofseries Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 153 fi
dc.subject kuntoutus fi
dc.subject neuropsykiatria fi
dc.subject psykososiaalinen tuki fi
dc.subject nuoret aikuiset fi
dc.subject toimintakyky fi
dc.subject koulutus fi
dc.subject työmarkkinat fi
dc.subject Aspergerin oireyhtymä fi
dc.subject ADHD fi
dc.subject kuntoutujat fi
dc.subject osallistuminen fi
dc.subject elämänhallinta fi
dc.subject kokemukset fi
dc.subject sosiaaliset taidot fi
dc.subject vaikuttavuus fi
dc.subject hyöty fi
dc.subject mielenterveys fi
dc.title Oma väylä. Kelan neuropsykiatrisen kuntoutuksen soveltuvuus, hyödyt ja koettu vaikuttavuus fi
dc.type Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia fi
dc.description.hinta loppuunmyyty fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tutkimuksia153.pdf 935.6Kb PDF View/Open
Tutkimuksia153LIITTEET.pdf 1.103Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record