Lapsen vastuullistaminen päiväkodin perushoitotilanteissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201107131855
Title: Lapsen vastuullistaminen päiväkodin perushoitotilanteissa
Alternative title: Children's accountability in daycare center's basic care situations
Author: Pyöriä, Hanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2011
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201107131855
http://hdl.handle.net/10138/27249
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education (Early Childhood)
Kasvatustiede (varhaiskasvatus)
Pedagogik
Abstract: The aim of this study was to investigate the kindergarten's basic care situations and to find the harmony conditions. Target of the study was to update the pedagogy of the basic care situation and to increase the common welfare. This study was based on the theory of Children's Agentive Perception (2007) by Jyrki Reunamo and his workgroup. The research material was collected from the Keski-Uusimaa and Hämeenlinna in year 2010. The material of the study has been used in many ways by using both quantitative and qualitative methods.The research material includes: learning environment evaluations made by kindergarten's teachers, children's observations and their interviews. This study suits well with the recent studies of children's participation (for example VKKmetro 2010). It encourage the professional workers in the kindergarten to participate children more than before in basic care situations define the new way for the children's accountability. Based on the study results the children's accountability will calm the basic care situations. This study will give more information about different children's agentive perception. It will reflect on children's individual accountability in kindergarden's basic care situations.Tutkimuksessa etsitään päiväkodin perushoitotilanteita rauhoittavia tekijöitä. Tutkimuksen tavoitteena on päivittää perushoitotilanteiden pedagogiikkaa ja lisätä siten yleistä hyvinvointia. Tutkimus perustuu Jyrki Reunamon (2007) lapsen hahmotuksen agenssin teoriaan ja hänen tutkimusryhmänsä, Keski-Uusimaalta ja Hämeenlinnasta vuonna 2010, keräämään laajaan aineistoon. Aineistoa on käsitelty tutkimuksessa monipuolisesti käyttäen sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä. Tutkimusaineisto koostuu lastentarhanopettajien tekemistä oppimisympäristöarvioinneista, lasten havainnoinneista ja lasten haastatteluista. Tutkimus sopii hyvin jatkoksi viime aikoina ilmestyneille lapsen osallisuutta käsitteleville tutkimuksille (esimerkiksi VKK-metro 2010). Tutkimus rohkaisee päiväkodin ammattikasvattajia osallistamaan lapsia entistä enemmän perushoitotilanteissa määrittelemällä uuden vastuullistamisen käsitteen. Tutkimustulosten mukaan lasten vastuullistaminen rauhoittaa päiväkodin perushoitotilanteita. Tutkimus lisää tietoa erilaisten lasten hahmotuksen agenssista ja siinä pohditaan lapsen yksilöllistä vastuullistamista päiväkodin perushoitotilanteissa.
Subject: Educare
Accountably
Basic care situation
Children Agentive Perception
Children's Rights
Independent initiative
Wealthy Child
hyvinvoiva lapsi
lapsen hahmotuksen agenssi
lasten oikeudet
omatoimisuus
perushoitotilanne
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
lapsenva.pdf 1.050Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record