Cosmic Clowns : Convention, Invention, and Inversion in the Yaqui Easter Ritual

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7123-2
Title: Cosmic Clowns : Convention, Invention, and Inversion in the Yaqui Easter Ritual
Author: Keisalo-Galván, Marianna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies, Social and Cultural Anthropology
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2011-08-26
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7123-2
http://hdl.handle.net/10138/27347
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Cosmic Clowns: Convention, Invention, and Inversion in the Yaqui Easter Ritual is an ethnographic study of masked clown figures called Chapayekas. They represent Judas and the Roman soldiers in the Passion play that forms the narrative core of the Easter ritual of the Yaquis, an indigenous group in Sonora, Mexico. The study looks at how the Chapayeka is created as a ritual figure, how their performance is constructed, and what the part of the clown is in the dynamics of the ritual. The material was gathered over three periods of anthropological fieldwork in Cócorit, Sonora during Easter in 2004, 2006 and 2007. The Chapayeka masks portray foreigners, animals, mythological figures, and even figures from television and movies. They combine two kinds of performance: they perform set, conventional actions, and improvise and invent new ones. This creates dialectics of invention and convention that allow the figure to mediate between the ritual and its context and different kinds of beings within the Yaqui cosmology. The conventional side of their performance is a cycle of death and rebirth that is an inversion of the cycle of Jesus. Through invention, they separate themselves from the other performers and make themselves powerful. Alternation between the two modes enhances that power and brings it into the conventions of the ritual; ultimately the Chapayekas revitalize the entire ritual. The study finds that the clowns are extremely important to the continuity of both ritual and culture, as the combination of continuity and change, convention and invention, is what makes it possible to recreate the conventions of Yaqui culture as powerful and compelling in various contexts. Another factor is the prevalence of dialectical mediation, which relates concepts by defining them against each other as opposites, and makes it possible to cross a boundary while keeping it intact. Clowns embody and create dialectics to mediate boundaries while guarding against relativization, the disappearance of distinctions. The Chapayekas create and constitute boundaries between the self and other, microcosm and macrocosm, sacred and profane. The study argues that all clown and trickster figures are characterized by constantly alternating between invention and convention; this is what connects them to the collective and moral aspect of culture and, at the same time, makes them unpredictable and powerful. It is possible to do justice to the opposed aspects of these ambiguous and paradoxical figures by taking into account the different foundations and contextual effects of the different modes of symbolization.Cosmic Clowns ( Kosmiset klovnit ) on etnografinen tutkimus Chapayekoista, jotka edustavat Juudasta ja roomalaisia sotilaita yaquien pääsiäisrituaaliin kuuluvassa ristintiessä. Yaquit ovat Meksikossa Sonoran osavaltiossa asuva alkuperäiskansa. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten Chapayekan hahmo syntyy, miten performanssi rakentuu ja miten hahmo sijoittuu osaksi rituaalin dynamiikkaa. Aineisto on kerätty kolmella pääsiäisen aikaan tehdyllä antropologisella kenttätyömatkalla Cócoritissa, Sonorassa 2004, 2006 ja 2007. Chapayekat käyttävät naamioita, jotka esittävät toisia: ei-yaqui ihmisiä, eläimiä, myyttisiä olentoja ja jopa hahmoja elokuvista ja televisiosta. Chapayekojen performanssissa yhdistyy kahdenlaista toimintaa: rituaaliperinteeseen kuuluvia vakiintuneita, konventionaalisia malleja ja lisäksi improvisointia ja uusia muotoja. Vanhat ja uudet symboliset ilmaukset luovat dialektiikkaa, jonka kautta hahmo välittää yaquien kosmologiaan kuuluvien olentojen suhteita toisiinsa sekä rituaalin suhdetta kontekstiinsa. Chapayekojen konventionaalinen osuus rituaalissa muodostaa uudelleensyntymisen ja kuoleman syklin, joka on käänteinen vastine Jeesuksen syklille. Luovalla, uudella ja yllättävällä toiminnallaan Chapayekat erottavat itsensä muista esiintyjistä ja näin tekevät itsestään voimakkaamman. Vaihtelu näiden kahden symbolisaatiotavan välillä ylläpitää koko rituaalin merkityksellisyyttä ja vaikuttavuutta. Tutkimuksen mukaan Chapayekoilla on tärkeä merkitys sekä rituaalin että koko yaqui-kulttuurin jatkuvuudelle: jatkuvuuden ja muutoksen, konvention ja invention, yhdistelmä ja vaihtelu mahdollistaa yaqui-kulttuurin konventioiden uudelleenluomisen voimakkaina ja vakuuttavina erilaisissa historiallisissa konteksteissa. Toinen kulttuurista jatkuvuutta ylläpitävä tekijä on dialektisuus, jolla tarkoitetaan tässä sitä, että käsitteet ja periaatteet määrittyvät keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Tämä tekee mahdolliseksi toisaalta luoda ja määrittää rajoja ja toisaalta ylittää niitä ilman, että ne katoavat. Chapayekat toimivat välittäjinä yaquien ja muiden, todellisuuden ja representaation sekä pyhän ja profaanin välillä. Näin välitettyjen käsitteiden merkitys tarkentuu, mutta ero niiden välillä säilyy. Tutkimus esittää, että jatkuva vaihtelu invention ja konvention välillä on tyypillistä klovni- ja tricksterhahmoille. Tämä yhdistää ne kulttuurin kollektiiviseen ja moraaliseen puoleen ja samalla tekee niistä arvaamattomia ja voimakkaita. Näiden monitulkintaisten ja paradoksaalisten hahmojen vastakkaisia puolia on mahdollista käsitellä tasapuolisesti ottamalla huomioon erilaisen symbolisaatiomuotojen erilaiset lähtökohdat ja vaikutukset kontekstiin.
Subject: sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
cosmiccl.pdf 2.900Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record