Kevyet hiilivedyt ja niiden kaasukromatografia-analytiikka ilma-, vesi- ja öljynäytteistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208611
Title: Kevyet hiilivedyt ja niiden kaasukromatografia-analytiikka ilma-, vesi- ja öljynäytteistä
Author: Hyrsky, Lydia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Chemistry
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208611
http://hdl.handle.net/10138/273507
Thesis level: master's thesis
Discipline: Analytical Chemistry
Analyyttinen kemia
Analytisk kemi
Abstract: Tutkielman kirjallisessa osiossa perehdytään kevyiden hiilivetyjen kaasukromatografisen analyysin osa-alueisiin, joita ovat näytteenkäsittely- ja näytteensyöttömenetelmät, kolonnit, detektorit sekä kalibrointi. Kirjallisuuskatsauksen perusteella yleisimmin käytettyjä kolonneja ovat huokoisen seinämän avoputkikolonnit. Detektoreista eniten käytetty on liekki-ionisaatiodetektori. Näytteenkäsittelyssä korostetaan analyyttien haihtumista estävien menetelmien käytön tärkeyttä. Yleisimmin näyte syötetään kaasukromatografiin nestemäisen näytteen kaasufaasista. Kalibroinnissa puolestaan suositaan kaasukalibroinnin käyttöä. Tärkeitä sovellusalueita kevyille hiilivedyille ovat esimerkiksi vesistöjen saastumisen seuranta, ilmanlaadun tarkkailu sekä muuntajien vikadiagnostiikka. Pro gradu –työn kokeellisessa osassa kehitettiin kvantitatiivinen kaasukromatografinen vertailumenetelmä Vaisala Oyj:n OPT100-mittalaitteelle muuntaöljyyn liuenneiden kevyiden hiilivetyjen analysointia varten. Vertailumenetelmän tärkeimpiä kehityskohteita olivat näytteenkäsittely ja –syöttö, sillä haihtuvilla analyyteilla ne ovat todennäköisimpiä syitä analyysituloksien vaihteluihin. Tässä työssä kehitetty näytteenvalmistusmenetelmä saavutti tavoitteeksi asetetun alle 2 % (k=2) hajonnan. Näytteenvalmistuksen ja –syötön kehittämisen lisäksi kokeellisessa työssä tehtiin menetelmän validointi. Menetelmän validointi sisälsi epävarmuusanalyysin lisäksi toteamis- ja määritysrajan, spesifisyyden ja selektiivisyyden sekä lineaarisuuden ja mittausalueen määrittämisen.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record