Käyttäjäkeskeinen käyttöliittymäsuunnittelu virtuaalitodellisuusympäristöissä

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208650
Titel: Käyttäjäkeskeinen käyttöliittymäsuunnittelu virtuaalitodellisuusympäristöissä
Författare: Ketola, Sami
Medarbetare: Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2018
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208650
http://hdl.handle.net/10138/273531
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Computer science
Tietojenkäsittelytiede
Datavetenskap
Abstrakt: Virtuaalitodellisuuslaitteistoja on ollut olemassa jo pitkän aikaa, mutta niiden korkea hinta ja monimutkaisuus ovat aiheuttaneet sen, että niitä on käytetty ainoastaan joissain erityistehtävissä. Nyt kuitenkin uudet kuluttajahintaiset virtuaalitodellisuusvisiirit ovat tuoneet ne kaikkien saataville, ja laadukkaiden virtuaalitodellisuusohjelmistojen kehitykselle on enemmän tarvetta kuin aiemmin. Tässä Pro gradu tutkielmassa tutkitaan, miten yhdistämällä käyttäjäkeskeisiä menetelmiä virtuaalitodellisuuksien kehitykseen, voidaan parantaa virtuaalitodellisuusohjelmistojen käyttöliittymien laatua ja käytettävyyttä. Tutkielma käy lisäksi läpi mitä virtuaalitodellisuusohjelmistojen kehittämisen erityispiirteistä tiedetään, ja miten ne on otettu huomioon eri ohjelmistoja kehittävillä tahoilla ohjelmistoja kehitettäessä. Tutkimus suoritetaan tekemällä kirjallisuuskatsaus käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja virtuaalitodellisuuksien tutkimukseen. Valittuja lähteitä analysoidaan tämän jälkeen tutkimuskysymysten kautta. Akateemisen tutkimuksen lisäksi etsittiin ohjelmistoteollisuuden kokemuksia projekteista, joissa virtuaalitodellisuuskäyttöliittymiä on suunniteltu, ja käytiin läpi mitä niiden suunnittelusta tiedetään sitä kautta. Tutkimuksessa kävi ilmi, että käyttäjäkeskeistä suunnittelun ja virtuaalitodellisuuksien yhdistämistä ei ole tutkittu paljon. Kuitenkin monet käyttäjäkeskeiset suunnittelu- ja testausmenetelmät, joita yleisesti sovelletaan, soveltuvat myös virtuaalitodellisuuksien kehittämiseen. Kirjallisuuden perusteella käyttäjäkeskeisen suunnittelun tuominen mukaan kehitysprosessiin parantaa ohjelmistojen laatua ja käyttäjäkokemusta. Virtuaalitodellisuuskäyttöliittymiä suunnitellessa on kuitenkin tärkeää huomioida lisäksi näiden käyttöliittymien erityispiirteet, erityisesti hyödyntää olemassa olevaa tietoa niiden toteuttamisen haasteista.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
thesis.pdf 2.296Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post