Käyttäjäkeskeinen käyttöliittymäsuunnittelu virtuaalitodellisuusympäristöissä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Tietojenkäsittelytieteen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Computer Science en
dc.contributor Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap sv
dc.contributor.author Ketola, Sami
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe201804208650
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/273531
dc.description.abstract Virtuaalitodellisuuslaitteistoja on ollut olemassa jo pitkän aikaa, mutta niiden korkea hinta ja monimutkaisuus ovat aiheuttaneet sen, että niitä on käytetty ainoastaan joissain erityistehtävissä. Nyt kuitenkin uudet kuluttajahintaiset virtuaalitodellisuusvisiirit ovat tuoneet ne kaikkien saataville, ja laadukkaiden virtuaalitodellisuusohjelmistojen kehitykselle on enemmän tarvetta kuin aiemmin. Tässä Pro gradu tutkielmassa tutkitaan, miten yhdistämällä käyttäjäkeskeisiä menetelmiä virtuaalitodellisuuksien kehitykseen, voidaan parantaa virtuaalitodellisuusohjelmistojen käyttöliittymien laatua ja käytettävyyttä. Tutkielma käy lisäksi läpi mitä virtuaalitodellisuusohjelmistojen kehittämisen erityispiirteistä tiedetään, ja miten ne on otettu huomioon eri ohjelmistoja kehittävillä tahoilla ohjelmistoja kehitettäessä. Tutkimus suoritetaan tekemällä kirjallisuuskatsaus käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja virtuaalitodellisuuksien tutkimukseen. Valittuja lähteitä analysoidaan tämän jälkeen tutkimuskysymysten kautta. Akateemisen tutkimuksen lisäksi etsittiin ohjelmistoteollisuuden kokemuksia projekteista, joissa virtuaalitodellisuuskäyttöliittymiä on suunniteltu, ja käytiin läpi mitä niiden suunnittelusta tiedetään sitä kautta. Tutkimuksessa kävi ilmi, että käyttäjäkeskeistä suunnittelun ja virtuaalitodellisuuksien yhdistämistä ei ole tutkittu paljon. Kuitenkin monet käyttäjäkeskeiset suunnittelu- ja testausmenetelmät, joita yleisesti sovelletaan, soveltuvat myös virtuaalitodellisuuksien kehittämiseen. Kirjallisuuden perusteella käyttäjäkeskeisen suunnittelun tuominen mukaan kehitysprosessiin parantaa ohjelmistojen laatua ja käyttäjäkokemusta. Virtuaalitodellisuuskäyttöliittymiä suunnitellessa on kuitenkin tärkeää huomioida lisäksi näiden käyttöliittymien erityispiirteet, erityisesti hyödyntää olemassa olevaa tietoa niiden toteuttamisen haasteista. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Käyttäjäkeskeinen käyttöliittymäsuunnittelu virtuaalitodellisuusympäristöissä fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Computer science en
dc.subject.discipline Tietojenkäsittelytiede fi
dc.subject.discipline Datavetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201804208650

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
thesis.pdf 2.296Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record