Yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia matematiikka kaikkialla -kurssilta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208537
Title: Yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia matematiikka kaikkialla -kurssilta
Author: Tähtinen, Fanni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Mathematics and Statistics
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208537
http://hdl.handle.net/10138/273628
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkin Helsingin yliopistolla syksyllä 2017 järjestettyä Matematiikkaa kaikkialla kurssia. Kurssilla esiteltiin eri matematiikan osa-alueita ja sovelluskohteita. Kurssi koostui luennoista, ryhmätapaamisista, videomateriaaleista ja erilaisista kotitehtävistä. Kurssin aiheet pyrittiin pitämään yleistajuisina ja harjoitustehtävissä käytettiin paljon pelejä, askartelua ja havainnollistavia materiaaleja. Kurssilla oli noin sata opiskelijaa yhdeksästä eri pääaineesta. Heistä suurin osa oli Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoita. Melkein puolet opiskelijoista oli matematiikan pääaineopiskelijoita. Noin kolmasosa opiskelijoista oli opettajaopiskelijoita; tulevia aineenopettajia, erityisopettajia ja luokanopettajia. Tietojenkäsittelytieteen opiskelijoita oli kurssilla myös noin kolmasosa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälaisia kokemuksia opiskelijoilla on kurssista. Tutkimuskysymykseni ovat ”Muuttuiko opiskelijoiden matematiikkakuva kurssin aikana? Jos muuttui, niin miten?” ja ”Mitä opiskelijat kertoivat oppineensa kurssin aikana?”. Tutkimukseni on laadullista tutkimusta. Laadullisessa tutkimuksessa tavoitteena on esitellä tutkittavaa ilmiötä kuvailevasti. Aineistona käytän kurssin loppukyselyn vastauksia, joita tutkin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Luokittelin opiskelijoiden vastaukset sisältöjen mukaan. Ensimmäisestä tutkimuskysymyksestä ”Muuttuiko opiskelijoiden matematiikkakuva kurssin aikana? Jos muuttui, niin miten?” muodostui kaksi alaluokkaa: ”Matematiikan luonnetta käsittelevät vastaukset. ’Mitä matematiikka on?’” ja ”Vastaukset, jotka käsittelevät vastaajaa itseään suhteessa matematiikkaan.” Myös toisesta tutkimuskysymyksestä ”Mitä opiskelijat kertoivat oppineensa kurssin aikana?” muodostui kaksi alaluokkaa: ”työelämä” ja ”matematiikan sovellukset”. Tulososioissa esittelin opiskelijoiden vastauksia näiden luokkien avulla. Tutkimuksessani selviää, että opiskelijat ovat oppineet matematiikan eri sovellusaloista ja työllisyysmahdollisuuksista. Suurin osa kurssin opettajaopiskelijoista koki, että olivat oppineet sellaista matematiikka, jota voivat hyödyntää tulevassa opettajan työssään. Osan opiskelijoista matematiikkakuva on pysynyt ennallaan, osan laajentunut ja osan muuttunut positiivisemmaksi kurssin aikana. Opiskelijoista noin kymmenen prosenttia kertoi kurssin lieventäneen heidän negatiivisia tuntemuksiaan tai pelkoaan matematiikkaa kohtaan.
Subject: matematiikkakuva
yliopisto-opetus
Discipline: Teaching of Mathematics
Matematiikan opettajan koulutus
Utbildning av matematiklärare


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
gradu_fanni_tähtinen.pdf 437.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record