Sopivasti työtä ja vapaa-aikaa? Tutkimuksia ajankäytöstä eri elämäntilanteissa

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/27398

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Sopivasti työtä ja vapaa-aikaa? Tutkimuksia ajankäytöstä eri elämäntilanteissa
Author: Ylikännö, M
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 117
ISSN: 1238-5050
ISBN: 978-951-669-859-8 (nid.)
978-951-669-860-4 (pdf)
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan erilaisissa sosiaalipoliittisesti kiinnostavissa elämäntilanteissa olevien ihmisten ajankäyttöä ja siinä 1990-luvulla tapahtuneita muutoksia. Tutkimuksen neljästä erillisartikkelista kolmessa analysoidaan työttömien nuorten, perheenisien ja eläkeläisten ajankäyttöä Tilastokeskuksen vuosina 1979, 1987–1988 ja 1999–2000 keräämien ajankäyttöaineistojen pohjalta. Neljännessä artikkelissa tarkastellaan pohjoismaalaisten työntekijöiden tyytyväisyyttä ajankäytön jakautumiseen työn ja vapaa-ajan kesken European Social Survey -kyselyaineiston pohjalta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että osin eri, mutta osin myös samat tekijät vaikuttavat eri elämäntilanteissa olevien yksilöiden ajankäyttöön. Keskeisiä ajankäyttöön vaikuttavia tekijöitä ovat tulot ja perhetilanne: pienet tulot ja pienet lapset rajoittavat omalla tavallaan ajankäyttöä. Sosiaalipolitiikan rooli yksilöiden ja sitä kautta perheiden ja kokonaisten yhteisöjen ajankäytössä on suuri. Ajankäytön valintoihin vaikuttavat luonnollisesti yksilöiden omat preferenssit, mutta valinnat kuvastavat aina myös ympäröivän yhteiskunnan institutionaalisia rakenteita. Onpa kyse sitten työttömän, työssä käyvän, lapsiperheen tai eläkeläiskotitalouden ajankäytöstä, ajankäyttöä ohjaavat erinäiset lait ja normit. Ajankäytön näkökulmasta ei siten ole yhdentekevää, millaista perhe-, työvoima- ja tulonjakopolitiikkaa yhteiskunnassa toteutetaan.
Description: 165 s.
URI: http://hdl.handle.net/10138/27398
Date: 2011
Subject: ajankäyttö
aikaköyhyys
työ
työelämä
perhe-elämä
vapaa-aika
yhteensovittaminen
elämäntilanne
työttömyys
työttömät
työlliset
vanhemmat
isyys
vanhuuseläkeläiset
sosiaalipolitiikka
Order price: 10,00 euroa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tutkimuksia117.pdf 1.504Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record