Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English Helsingin yliopisto

Sopivasti työtä ja vapaa-aikaa? Tutkimuksia ajankäytöstä eri elämäntilanteissa

Show full item record

Tilaa julkaisu Vie RefWorksiin
Title: Sopivasti työtä ja vapaa-aikaa? Tutkimuksia ajankäytöstä eri elämäntilanteissa
Author: Ylikännö, M
Language: Suomi
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan erilaisissa sosiaalipoliittisesti kiinnostavissa elämäntilanteissa olevien ihmisten ajankäyttöä ja siinä 1990-luvulla tapahtuneita muutoksia. Tutkimuksen neljästä erillisartikkelista kolmessa analysoidaan työttömien nuorten, perheenisien ja eläkeläisten ajankäyttöä Tilastokeskuksen vuosina 1979, 1987–1988 ja 1999–2000 keräämien ajankäyttöaineistojen pohjalta. Neljännessä artikkelissa tarkastellaan pohjoismaalaisten työntekijöiden tyytyväisyyttä ajankäytön jakautumiseen työn ja vapaa-ajan kesken European Social Survey -kyselyaineiston pohjalta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että osin eri, mutta osin myös samat tekijät vaikuttavat eri elämäntilanteissa olevien yksilöiden ajankäyttöön. Keskeisiä ajankäyttöön vaikuttavia tekijöitä ovat tulot ja perhetilanne: pienet tulot ja pienet lapset rajoittavat omalla tavallaan ajankäyttöä. Sosiaalipolitiikan rooli yksilöiden ja sitä kautta perheiden ja kokonaisten yhteisöjen ajankäytössä on suuri. Ajankäytön valintoihin vaikuttavat luonnollisesti yksilöiden omat preferenssit, mutta valinnat kuvastavat aina myös ympäröivän yhteiskunnan institutionaalisia rakenteita. Onpa kyse sitten työttömän, työssä käyvän, lapsiperheen tai eläkeläiskotitalouden ajankäytöstä, ajankäyttöä ohjaavat erinäiset lait ja normit. Ajankäytön näkökulmasta ei siten ole yhdentekevää, millaista perhe-, työvoima- ja tulonjakopolitiikkaa yhteiskunnassa toteutetaan.
Description: 165 s.
Hinta: 10,00 euroa
ISBN: 978-951-669-859-8 (nid.)
978-951-669-860-4 (pdf)
ISSN: 1238-5050
Date: 2011
Publisher: Kela
Part of series: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 117
Type of publication: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia
Subject: ajankäyttö; aikaköyhyys; työ; työelämä; perhe-elämä; vapaa-aika; yhteensovittaminen; elämäntilanne; työttömyys; työttömät; työlliset; vanhemmat; isyys; vanhuuseläkeläiset; sosiaalipolitiikka
Place of publishing: Helsinki
URI: http://hdl.handle.net/10138/27398

Files in this item

Files Description Size Format View/Open
Tutkimuksia117.pdf 1.577Mb PDF View/Open
This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search Helda


Advanced Search

Browse

My Account