Sopivasti työtä ja vapaa-aikaa? Tutkimuksia ajankäytöstä eri elämäntilanteissa

Show simple item record

dc.contributor.author Ylikännö, M
dc.coverage.spatial Helsinki fi
dc.date.accessioned 2011-08-15T10:33:41Z
dc.date.available 2011-08-15T10:33:41Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.isbn 978-951-669-859-8 (nid.)
dc.identifier.isbn 978-951-669-860-4 (pdf)
dc.identifier.issn 1238-5050
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/27398
dc.description 165 s. fi
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan erilaisissa sosiaalipoliittisesti kiinnostavissa elämäntilanteissa olevien ihmisten ajankäyttöä ja siinä 1990-luvulla tapahtuneita muutoksia. Tutkimuksen neljästä erillisartikkelista kolmessa analysoidaan työttömien nuorten, perheenisien ja eläkeläisten ajankäyttöä Tilastokeskuksen vuosina 1979, 1987–1988 ja 1999–2000 keräämien ajankäyttöaineistojen pohjalta. Neljännessä artikkelissa tarkastellaan pohjoismaalaisten työntekijöiden tyytyväisyyttä ajankäytön jakautumiseen työn ja vapaa-ajan kesken European Social Survey -kyselyaineiston pohjalta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että osin eri, mutta osin myös samat tekijät vaikuttavat eri elämäntilanteissa olevien yksilöiden ajankäyttöön. Keskeisiä ajankäyttöön vaikuttavia tekijöitä ovat tulot ja perhetilanne: pienet tulot ja pienet lapset rajoittavat omalla tavallaan ajankäyttöä. Sosiaalipolitiikan rooli yksilöiden ja sitä kautta perheiden ja kokonaisten yhteisöjen ajankäytössä on suuri. Ajankäytön valintoihin vaikuttavat luonnollisesti yksilöiden omat preferenssit, mutta valinnat kuvastavat aina myös ympäröivän yhteiskunnan institutionaalisia rakenteita. Onpa kyse sitten työttömän, työssä käyvän, lapsiperheen tai eläkeläiskotitalouden ajankäytöstä, ajankäyttöä ohjaavat erinäiset lait ja normit. Ajankäytön näkökulmasta ei siten ole yhdentekevää, millaista perhe-, työvoima- ja tulonjakopolitiikkaa yhteiskunnassa toteutetaan. fi
dc.language.iso Suomi fi
dc.publisher Kela fi
dc.relation.ispartofseries Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 117 fi
dc.subject ajankäyttö fi
dc.subject aikaköyhyys fi
dc.subject työ fi
dc.subject työelämä fi
dc.subject perhe-elämä fi
dc.subject vapaa-aika fi
dc.subject yhteensovittaminen fi
dc.subject elämäntilanne fi
dc.subject työttömyys fi
dc.subject työttömät fi
dc.subject työlliset fi
dc.subject vanhemmat fi
dc.subject isyys fi
dc.subject vanhuuseläkeläiset fi
dc.subject sosiaalipolitiikka fi
dc.title Sopivasti työtä ja vapaa-aikaa? Tutkimuksia ajankäytöstä eri elämäntilanteissa fi
dc.type Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia fi
dc.description.hinta 10,00 euroa fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tutkimuksia117.pdf 1.504Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record