Suomen meriympäristön tila 2018

Show simple item record

dc.contributor.editor Korpinen, Samuli
dc.contributor.editor Laamanen, Maria
dc.contributor.editor Suomela, Janne
dc.contributor.editor Paavilainen, Pekka
dc.contributor.editor Lahtinen, Titta
dc.contributor.editor Ekebom, Jan
dc.date.accessioned 2018-12-12T10:59:49Z
dc.date.available 2018-12-12T10:59:49Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.isbn 978-952-11-4968-9
dc.identifier.issn 2323-8909
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/274086
dc.description Julkaisua on korjattu 2.4.2019, korjauslista: Sivu 3: kirjoittajaluetteloon lisätty Cederberg Tony (Åbo Akademi), Vävare Susanne (Ålands landskapsregering), Wennström Mikael (Ålands landskapsregering). Sivu 9: kohtaan 5.1.1 lisätty Tony Cederberg. Taulukoiden 3 ja 23 luettavuutta parannettu.
dc.description.abstract ”Suomen meriympäristön tila 2018” on osa Suomen merenhoitosuunnitelmaa ja se kuvailee meriympäristön nykytilan vuosina 2011–2016 ja sisältää myös arvion mereen kohdistuvista paineista, määrittelee hyvän tilan ja esittelee yleiset ympäristötavoitteet sekä indikaattorit, joilla tavoitteiden toteutumista seurataan. Meriympäristön tilaa arvioidaan yhdentoista meristrategiadirektiivin hyvän tilan laadullisen kuvaajan kautta. Tila luokitellaan joko hyväksi tai heikoksi. Ihminen on vaikuttanut meriympäristöön pitkään ja monin tavoin, minkä seurauksena meren tila on heikentynyt. Meriympäristön tilan palauttamiseksi hyvälle tasolle on tilaa heikentäviä ihmispaineita vähennettävä. Tilaa heikentävät muun muassa ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormitus, elinympäristöjä ja lajien tilaa heikentävät toimet kuten ruoppaukset, ruoppausmassojen läjitykset, vesirakentaminen, vieraslajit, kalastus, metsästys, kalastuksen sivusaaliksi joutuminen, roskaantuminen ja vedenalainen melu. Voimakkain rannikkovesien ja avomeren tilaa heikentävä paine on liiallinen ravinnekuormitus ja siitä aiheutuva rehevöityminen. Merkittävä osa merenpohjan laajoista elinympäristöistä on heikossa tilassa johtuen rehevöitymisestä ja muista ihmispaineista. Tila on heikoin Pohjois-Itämeren ja Suomenlahden avomerialueilla happikadosta johtuen. Pohjanlahdella merenpohjan tila on pääosin hyvä. Haitallisten ja vaarallisten aineiden osalta meren tila on edelleen heikko. Meren roskaantumisen osalta tilaa ei ole voitu luokitella, mutta roskia on meressä eniten ihmistoimintojen läheisyydessä ja alueilla minne roskat kulkeutuvat. Vieraslajien osalta tilaa voidaan pitää hyvänä. Merinisäkkäistä hallin populaatio on viime vuosina kasvanut, ja hallin tila on hyvä. Itämerennorpan, toisen merihylkeemme, tila on Pohjanlahdella hyvä, mutta heikko Saaristomerellä ja Suomenlahdella, missä norppapopulaatiot ovat erittäin vähälukuisia eivätkä kasva. Usean merilintulajin pesimäkannat ovat laskussa ja tila on pääosin heikko. Kaupallisesti kalastettavien lajien tila on pääosin hyvä, mutta kaloista erityisesti meritaimenen, ankeriaan ja Saaristomeren kuhan tila on huolestuttava. Merenhoitosuunnitelma on EU:n meristrategiadirektiivin mukainen kansallinen meristrategia, jota valmisteltaessa on tehty yhteistyötä muiden Itämeren valtioiden kanssa HELCOMissa. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Suomen ympäristökeskus fi
dc.title Suomen meriympäristön tila 2018 fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKE_Meriympäristö_2018.pdf 14.69Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record