Musiikkikasvatuksen mahdollisuuksia Malissa : etnografinen tutkimus Kirinan musiikkikoulusta

Show simple item record

dc.contributor.author Pettinen-Diaby, Lotta
dc.date.accessioned 2018-12-12T12:58:42Z
dc.date.available 2018-12-12T12:58:42Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/274093
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2018121250608
dc.description.abstract Tutkimukseni tarkoitus on kartoittaa ja kuvailla Kirinan kylän musiikkikoulun toimintaa ja kehitys-suunnitelmia Malissa, Länsi-Afrikassa. Musiikkikoulun on perustanut yhdysvaltalainen Playing For Change Foundation. Näkökulmani on lokaalien, glokaalien ja globaalien ilmiöiden kohtaaminen. Li-säksi pohdin ulkopuolisten asiantuntijoiden mahdollisia rooleja yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Teoreettisen viitekehyksen tutkimukselleni muodostaa Afrikan musiikkikulttuurien tutkimusta sekä Malin koulutusta ja musiikkiperinteitä koskeva kirjallisuus. Tutkimukseni on etnografinen. Keräsin aineiston toukokuussa 2016 asuessani musiikkikoululla. Haas-tattelin kahdeksaa kirinalaista, kirjoitin tutkimuspäiväkirjaa ja osallistuin musiikkikoulun oppitunneille sekä toimintaa havainnoiden että siihen osallistuen. Tutkimuskysymykseni ovat: 1. Mitkä ovat musiikkikasvatuksen perinteet Kirinassa ja miten koulutusta halutaan kehittää? 2. Miten lokaalius, glokaalius ja globaalius ilmenevät Kirinan musiikkikoulun toiminnassa ja tule-vaisuuden suunnitelmissa? 3. Minkälaisia rooleja ulkopuolisilla asiantuntijoilla voi olla Kirinan musiikkikoulussa? Aineistosta kävi ilmi, että lokaalien perinteiden rinnalle syntyy Kirinassa glokaaleja ilmiöitä, jotka mahdollistavat globaaliin vuorovaikutukseen ja kulttuurivaihtoon osallistumisen. Musiikki ja musiikki-kasvatus koetaan mahdollisuudeksi parantaa lasten ja nuorten elämänlaatua. Tutkimuksen lopussa esi-tän mallin siitä, miten lokaali, glokaali ja globaali muusikkous voivat toteutua Kirinassa. fi
dc.format.extent 76 fi
dc.language.iso fin fi
dc.title Musiikkikasvatuksen mahdollisuuksia Malissa : etnografinen tutkimus Kirinan musiikkikoulusta fi
dc.subject.ysa musiikkioppilaitokset fi
dc.subject.ysa alkuperäiskansat fi
dc.subject.ysa musiikkikasvatus fi
dc.type.ontasot tutkielma fi
dc.contributor.organization Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto, Musiikkikasvatus fi
dc.format.content fulltext fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tutkielma(Maisteri)_Lotta_Pettinen-Diaby.pdf 1.264Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record