Afrikkalaisen sikaruton mahdollisia maahantuloreittejä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/27421
Title: Afrikkalaisen sikaruton mahdollisia maahantuloreittejä
Author: Oravainen, Jonna; Sahlström, Leena; Lyytikäinen, Tapani
Publisher: Evira
Date: 2011-08-15
Belongs to series: 4/2011
ISBN: 978-952-225-093-3
ISSN: 1797-2981
URI: http://hdl.handle.net/10138/27421
Abstract: Afrikkalainen sikarutto on lakisääteisesti vastustettava helposti leviävä sikojen ja villisikojen virustauti, jolla on myös vakavia sosioekonomisia vaikutuksia. Akuutissa tautimuodossa eläimillä esiintyy syömättömyyttä, korkeaa kuumetta, verenpurkaumia iholla, veristä ulostetta sekä mahdollisesti ripulia. Kuolleisuus on lähes 100 % ja tauti johtaa kuolemaan 7-10 vrk tartunnan jälkeen. Tauti ei tartu ihmisiin. Tautia esiintyy sekä kesy- että villisioissa suurimmassa osassa Saharan eteläpuolista Afrikkaa ja Sardiniassa. Vuodesta 2007 lähtien tautia on esiintynyt Kaukasuksen alueella ja vuonna 2011 lähellä Suomen rajaa: Leningradin alueella ja Kuolan niemimaalla. Tässä riskiprofiilissa kartoitetaan reitit ja tapahtumasarjat, jotka voivat johtaa siihen, että afrikkalainen sikarutto tulee Suomeen ensimmäisen kerran. Näistä oleellisimmat ovat: maahantulo infektioalueella matkustaneiden ihmisten mukana, infektoituneen lihan tai lihatuotteen mukana, elävien kesysikojen ja sperman mukana, kontaminoituneiden eläinkuljetusajoneuvojen mukana, kansainvälisen liikenteen ruokajätteen mukana ja Suomeen vaeltavan infektoituneen villisian mukana. Tilatason tautisuojaus sekä tehokas ja kohdennettu tiedottaminen taudin vaaroista ovat avainasemassa, kun halutaan suojata Suomen sikaelinkeinoa afrikkalaiselta sikarutolta.Afrikansk svinpest är en virussjukdom som bör bekämpas genom lag. Sjukdomen förekommer hos svin och vildsvin, den överförs lätt och har även betydande socioekonomiska följder. I det akuta stadiet förekommer hos djuren aptitlöshet, hög feber, hematomer på huden, blod i avföringen samt eventuellt diarré. Dödligheten är nästan 100 procent och sjukdomen leder till döden 7-10 dygn efter smittan. Sjukdomen smittar inte på människor. Sjukdomen förekommer både hos tama svin och vildsvin i största delen av Afrika söder om Sahara och på Sardinien. Från och med 2007 har sjukdomen förekommit i Kaukasusregionen och år 2011 nära gränsen till Finland: kring Leningrad och på Kolahalvön. I den här riskprofilen utreds rutter och händelseförlopp som kan leda till att den afrikanska svinpesten för första gången påträffas i Finland. De mest väsentliga är: människor som reser in i landet från resor i infektionsområdet, infekterat kött eller köttprodukter, levande tama svin och sperma, kontaminerade djurtransportfordon, matavfall från internationell trafik och infekterade vildsvin som strövar över gränsen till Finland. De viktigaste medlen för att skydda den finska svinindustrin från den afrikanska svinpesten är att skydda gårdar mot sjukdomen samt en effektiv och riktad information om sjukdomens faror.The African swine fever is a viral disease that spreads easily to domestic pigs and wild boar and has considerable socioeconomic consequences as well. Statutory measures are required to combat African swine fever. In the acute phase of the disease pigs can show symptoms including high fever, haemorrhages in the skin, anorexia, blood in stool and possibly diarrhea. Mortality rates can reach almost 100 per cent, and death appears within 7-10 days from infection. The disease is not spread to humans. The disease occurs as well as in domestic pigs as in wild boar in the largest part of sub-Saharan Africa and in Sardinia. Since 2007 the disease has occurred in the Caucasus region and in 2011 near the border of Finland: the Leningrad region and the Kola Peninsula. In the risk profile different routes and chains of events which could lead to the African swine fever entering Finland for the first time are identified and described. The most obvious ones are: people who have travelled in the infected area, infected meat or meat products, with domestic pigs and sperm, contaminated transport vehicles, catering waste from international transport and infected wild boars crossing the border to Finland. The key measures to protect the Finnish swine industry from the African swine fever are high biosecurity of farms and effective and aimed information on the risks of the disease.
Subject (ysa): Afrikkalainen sikarutto
sika
villisika
vektorit
ASF-virus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Oravainen et al..pdf 1.858Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record