Tibetan Written Images : A Study of Imagery in the Writings of Dhondup Gyal

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, maailman kulttuurien laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för världens kulturer sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures, Asian and African Studies en
dc.contributor.author Virtanen, Riika
dc.date.accessioned 2011-09-01T06:59:44Z
dc.date.available 2011-09-13 fi
dc.date.available 2011-09-01T06:59:44Z
dc.date.issued 2011-09-23
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-952-10-7134-8 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/27532
dc.description.abstract Dhondup Gyal (Don grub rgyal, 1953 - 1985) was a Tibetan writer from Amdo (Qinghai, People's Republic of China). He wrote several prose works, poems, scholarly writings and other works which have been later on collected together into The Collected Works of Dhondup Gyal, in six volumes. He had a remarkable influence on the development of modern Tibetan literature in the 1980s. Examining his works, which are characterized by rich imagery, it is possible to notice a transition from traditional to modern ways of literary expression. Imagery is found in both the poems and prose works of Dhondup Gyal. Nature imagery is especially prominent and his writings contain images of flowers and plants, animals, water, wind and clouds, the heavenly bodies and other environmental elements. Also there are images of parts of the body and material and cultural images. To analyse the images, most of which are metaphors and similes, the use of the cognitive theory of metaphor provides a good framework for making comparisons with images in traditional Tibetan literature and also some images in Chinese, Indian and Western literary works. The analysis shows that the images have both traditional and innovative features. The source domains of images often appear similar to those found in traditional Tibetan literature and are slow to change. However, innovative shifts occur in the way they are mapped on their target domains, which may express new meanings and are usually secular in nature if compared to the religiosity which often characterizes traditional Tibetan literature. Dhondup Gyal's poems are written in a variety of styles, ranging from traditional types of verse compositions and poems in the ornate kāvya-style to modern free verse poetry. The powerful central images of his free verse poems and some other works can be viewed as structurally innovative and have been analysed with the help of the theory of conceptual blending. They are often ambiguous in their meaning, but can be interpreted to express ideas related to creativity, freedom and the need for change and development. en
dc.description.abstract Tiibetiläisellä kirjallisuudella on pitkä, yli tuhatvuotinen historia, mutta tiibetinkielisen modernin kirjallisuuden katsotaan yleensä alkaneen vasta 1980-luvun alussa. Väitöskirja liittyy tiibetiläisen modernin kirjallisuuden tutkimukseen ja käsittelee tiibetiläisen kirjailijan Dhondup Gyalin kaunokirjallista tuotantoa. Dhondup Gyal (1953 - 1985) oli kotoisin tiibetiläisten asuttamalta seudulta Amdosta (Kiinan kansantasavallan Qinghain maakunnan alueelta) ja kirjoitti kaunokirjallista proosaa ja runoutta sekä tieteellisiä tutkielmia, kommentaareja ja esseitä. Hänen tuotannollaan voidaan katsoa olleen suuntaa näyttävä rooli tiibetiläisen modernin kirjallisuuden kehityksessä. Väitöskirja keskittyy kuvakielen tutkimiseen ja tulkintaan Dhondup Gyalin tiibetinkielisissä novelleissa ja runoissa. Kirjoituksella voi luoda kuvia, jotka poikkeavat luonteeltaan visuaalisin keinoin luoduista kuvista, kuten maalauksista tai valokuvista. Dhondup Gyalin teoksille on ominaista kuvakielen rikkaus ja niissä esiintyy paljon vertauksia ja metaforia. Luontokuvia on runsaasti ja ne liittyvät mm. kasveihin, eläimiin, veteen, pilviin ja taivaankappaleisiin. Luontokuvien lisäksi teoksissa on materiaalisia, ruumiillisuuteen ja kulttuurin eri osa-alueisiin liittyviä kuvia. Kognitiivinen metaforateoria tarjoaa antoisan teoreettisen viitekehyksen kuvaston tutkimukselle ja kuvien vertailuille. Dhondup Gyalin teosten kuvissa on piirteitä, jotka liittävät ne perinteiseen kuvastoon, ja toisaalta myös uudenlaisia piirteitä. Yhteydet perinteiseen tiibetiläiseen kuvastoon helpottavat kuvakielen tulkintaa; ja innovatiiviset piirteet puolestaan mahdollistavat uusien ajatusten ilmaisemisen. Dhondup Gyalin teoksia voidaan yleisesti ottaen luonnehtia sekulaariseksi kirjallisuudeksi, verrattaessa niitä aiempaan tiibetiläiseen kirjallisuuteen, jolle on usein tunnusomaista uskonnollisuus. Rakenteeltaan erityisen innovatiivisia ovat Dhondup Gyalin vapaamittaisissa runoissa ja muutamissa muissakin teoksissa esiintyvät voimakkaat, koko teosta hallitsevat keskeiskuvat, joiden analyysiin on tutkimuksessa hyödynnetty käsitteellisen integraation teoriaa. Keskeiskuvat ovat usein luonteeltaan monitulkintaisia; on esimerkiksi mahdollista tulkita niiden ilmaisevan ajatuksia, jotka liittyvät luovuuden ja innovatiivisuuden tärkeyteen ja vapauteen sekä muutoksen ja kehityksen toivottavuuteen. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-952-10-7133-1 fi
dc.relation.isformatof Helsinki: 2011, Publications of the Institute for Asian and African Studies 13. 1458-5359 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject etelä-Aasian tutkimus fi
dc.title Tibetan Written Images : A Study of Imagery in the Writings of Dhondup Gyal en
dc.title.alternative Tiibetiläiset kirjoitetut kuvat : Tutkimus kuvakielestä Dhondup Gyalin kaunokirjallisissa teoksissa fi
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (monografi) sv
dc.ths Karttunen, Klaus
dc.ths Riikonen, Hannu
dc.opn Schwieger, Peter
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
tibetanw.pdf 1.552Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record