Ravintoaineaiheiset kirjoitukset Yhteishyvä-lehdessä vuosina 1955–2000

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Environmental Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för livsmedels- och miljövetenskaper sv
dc.contributor.author Ojanen, Anne
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201808303049
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/275519
dc.description.abstract Joukkotiedotusvälineissä julkaistuilla ruoka- ja ravitsemusaiheisilla viesteillä on vaikutusta ruoankäyttöön ja siten myös ravintoaineiden saantiin ja kansanravitsemukseen. Joukkotiedotusvälineitä voidaan käyttää ravitsemusvalistuksen välineinä. Suuri osa ravitsemusuutisoinnista on kuitenkin yksipuolista tai jopa sensaatiohakuista. Sirpaleinen, yksittäisiä tutkimustuloksia korostava uutisointi hämärtää kuluttajien näkemyksiä terveellisestä ruokavaliosta. 1900-luvun aikana suomalainen yhteiskunta kehittyi voimakkaasti, mikä heijastui myös ruoankulutukseen. Elintarvikevalikoima kasvoi, kansanravitsemusongelmat muuttuivat ja tieto ravintoaineiden vaikutuksista terveyteen lisääntyi. Kaupan ja sen asiakaslehtien rooli kansanterveystyössä mainittiin kansanterveyden edistämiseksi laadituissa toimenpideohjelmissa. Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on, minkälaista ravitsemustietoa Yhteishyvä-lehdessä julkaistiin 1900-luvun jälkipuolen Suomessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälaisia ravintoaineaiheisia kirjoituksia Yhteishyvä-lehdessä on julkaistu vuosina 1955–2000. Kiinnostuksen kohteena oli, kuinka ravintoaineiden käsittely on muuttunut ja minkälaisia ilmiöitä kirjoittelun taustalta voidaan tunnistaa. Työssä tarkasteltiin myös, kuinka kaupan tekemä ravitsemusvalistustyö näkyy Yhteishyvässä. Tutkimuksen aineisto koostui vuosien 1955-2000 Yhteishyvä-lehdistä. Lähempään tarkasteluun valittiin joka viidennen vuoden lehdet ja näistä vuosikerroista tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun numerot (n=107). Lehdistä kerättiin kaikki tekstit, joissa mainittiin jokin ravintoaine. Aineisto analysointiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Ravintoaineaiheisista viesteistä muodostettiin pelkistettyjä ilmauksia (n=398). Ilmaukset luokiteltiin samankaltaisuuden perusteella neljään pääluokkaan. Analyysissä muodostetut pääluokat olivat ravintoaineiden lähteet, ravintoaineiden vaikutukset elimistön toimintoihin ja yleiseen hyvinvointiin, ravintoaineiden yhteydet kansanravitsemusongelmiin sekä keinot kansanravitsemuksen parantamiseksi. Kirjoitusten sisällöissä erottui kullekin ajalle tyypillisiä piirteitä, jotka heijastelivat yhteiskunnan muuttumista. Ravintoaineaiheisten kirjoitusten määrä lisääntyi tutkimusjakson loppua kohden. Erityisesti ravitsemustiedon lisääntyminen ja tarkentuminen sekä ravintoaineperusteisen ajattelun yleistyminen näkyivät kirjoituksissa. Valistuksellista materiaalia oli aineistossa vain vähän. Tämä tutkimus avaa taustoja nykytilanteelle, jossa monet kuluttajat kokevat hämmennystä ravitsemustiedon äärellä. Ravitsemusuutisoinnissa käsitellään usein yksittäisiä tutkimustuloksia ja ravintoaineita. Terveyden edistämistyössä korostetaan nykyään ruokavalion kokonaisuuden merkitystä. Myös mediavälitteisessä terveysviestinnässä tulisi panostaa aiheiden taustoittamiseen ja kontekstointiin. Kaupan tekemän ravitsemusvalistustyön arvioimiseksi kattavasti tarvitaan lisää tutkimusta. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject joukkoviestintä fi
dc.subject terveysviestintä fi
dc.title Ravintoaineaiheiset kirjoitukset Yhteishyvä-lehdessä vuosina 1955–2000 fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Ravitsemustiede fi
dc.subject.discipline Nutrition en
dc.subject.discipline Näringslära sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201808303049

Files in this item

Files Size Format View
Ojanen_Anne_Pro_gradu_2018.pdf 1.496Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record