Omistajien tiedon etsintä hevosen terveydenhoitoon liittyen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810103326
Title: Omistajien tiedon etsintä hevosen terveydenhoitoon liittyen
Author: Lintulaakso, Anna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810103326
http://hdl.handle.net/10138/275533
Thesis level: master's thesis
Discipline: Markkinointi
Marketing
Marknadsföring
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena oli syventää ymmärrystä hevosenomistajien tiedon etsinnästä hevosten terveydenhoitoon liittyen. Huomiota kiinnitettiin erityisesti siihen, millaisissa tilanteissa tietoa haetaan ja millaista tietoa etsitään. Samoin perehdyttiin eri lähteiden käyttöön, tiedon ja eri lähteiden luottavuuden arviointiin, tiedonhaun haasteisiin sekä tiedon hyödyntämiseen. Tutkimuksen teoriaosuus käsittelee sekä ihmisten omaa terveyttä koskevaa terveystiedon etsintäkäyttäytymistä että lemmikinomistajien lemmikkien terveyttä koskevaa tiedon etsintää. Myös hevosen erityispiirteet lemmikkinä on huomioitu. Teoriaosuuden pohjalta koostettiin tutkimuksen teoreettinen viitekehys, malli hevosenomistajien tiedonhausta. Tutkimusaineisto kerättiiin teemahaastattelujen avulla. Haastateltavaksi valittiin viisi hevosenomistajaa harkinnanvaraisella otannalla. Kaikki hevosenomistajat olivat ratsuhevosen omistajia, jotka tekevät oman hevosensa terveydenhoitoa koskevat päätökset. Aineisto analysoitiin teemoittelun avulla. Tutkimuksen perusteella hevosenomistajien kaipaama tieto riippuu osittain siitä, mitä käyttöä varten tietoa haetaan. Tiedonhaku on erilaista esimerkiksi sairauksiin ja niihin liittyvään päätöksentekoon liittyen verrattuna sairauksia ennaltaehkäisevään, terveyttä ylläpitävään tiedonhakuun. Omistajien erilaiset tiedontarpeet tulee huomioida esimerkiksi internetsivujen rakentamisessa ja eläinlääkärien kommunikaatiossa asiakkaidensa kanssa. Hevosenomistajat käyttävät tiedonhaussaan useita eri lähteitä. Eläinlääkärien asema tiedonlähteenä korostui esityisesti sairauksien ja muiden ongelmien kohdalla. Hevosenomistajan ja eläinlääkärin välinen kommunikaatio on tärkeässä roolissa esimerkiksi sen suhteen, että hevosenomistaja kokee saavansa itseään tyydyttävää tietoa. Internet puolestaan on merkittävä tietolähde sekä helpon saatavuutensa että tiedon suuren määrän ansiosta. Hevosenomistajat ovat aktiivisia internetin käyttäjiä ja he hakevat hevosen terveydenhoitoon liittyvää tietoa säännöllisesti. Tämän vuoksi vaikuttaa siltä, että hevosenomistajat ovat hyvin tavoitettavissa internetin kautta. Työ toteutettiin toimeksiantona Orion Pharmalle.
Subject: tiedon etsintä
terveystieto
terveydenhoito
hevosenomistaja
hevonen
lemmikki


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lintulaakso_Anna_Pro_gradu_2018.pdf 805.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record