Kvinoan saponiinit

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812123695
Title: Kvinoan saponiinit
Author: Rauma, Asta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Environmental Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812123695
http://hdl.handle.net/10138/275577
Thesis level: master's thesis
Discipline: Elintarvikekemia
Food Chemistry
Livsmedelskemi
Abstract: Tutkielman kirjallisuuskatsauksessa perehdyttiin kvinoan saponiineihin ja niiden kemialliseen analytiikkaan. Analyysin kulku esiteltiin näytteenkäsittelystä kromatografiseen määritykseen. Kokeelllisen osan ensimmäisenä tavoitteena oli osoittaa soveltuuko paineistettuun liuotinuuttoon (PLE) perustuva kaasukromatografi-massaspektrometri/liekki-ionisaatio-menetelmä (GC-MS/FID) kvinoan aglykonien kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen tutkimukseen. Näytteestä uutettiin poolittomat yhdisteet ja saponiinit PLE:llä. Saponiinimolekyylit happohydrolysoitiin sokereiksi ja aglykoneiksi. Liuos neutraloitiin ja poolittomat aglykonit neste-nesteuutettiin dietyylieetterillä. Uute haihdutettiin ja silyoitiin, jonka jälkeen analysoitiin. Toisena tavoitteena oli soveltaa menetelmää ja määrittää saponiinipitoisuus eri tavoin prosessoiduista kvinoan siemeneistä (hionta, pesu 15 ja 30 min). Menetelmän toimivuutta selvitettiin toistomittauksin ja takaisinsaantokokein. Toistettavuus arvioitiin mittaustuloksista (4 pv, n = 14) laskettujen Horrat(r)- arvojen avulla. Takaisinsaantokokeissa näytteisiin (n = 3) lisättiin tunnettu määrä alfahederiini-saponiinia. Lisäysmääriä oli kolme erilaista: 6,4 µg, 12,8 µg ja 32 µg hederageniini-aglykoniksi muutettuna. Tutkimuksen mukaan GC-MS/FID-menetelmä soveltuu kvinoan saponiinien kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen tutkimiseen. Menetelmällä kvinoan aglykonien (oleanolihapon, hederageniinin, serjanihapon ja fytolakkageenihapon) TMS-eettereiden kromatografinen erottuminen, tunnistaminen ja kvantitointi onnistuivat moitteettomasti. Menetelmän toimivuudessa ilmeni kuitenkin puutteita. Oleanolihapon ja serjanihapon määritykset olivat toistettavia, mutta hederageniinin ja fytolakkageenihapon toistettavuus ei ollut riittävä. Takaisinsaantoprosentit olivat 76, 66 ja 80 % (6,4µg 12,8 µg ja 32 µg). Aglykonien pH:sta riippuvainen liukoisuus ja epätarkka pH:n säätö happohydrolyysin jälkeen voivat olla syy alhaisiin saantoprosentteihin ja toistettavuuden vaihteluun. Tulevaisuudessa neutralointivaiheen tarpeellisuus tulee uudelleenarvioida. Tutkimuksen mukaan sekä pesu että hionta alensivat kvinoan siementen saponiinipitoisuutta, pesu 20–58 prosenttia ja hionta 58 prosenttia. Hiomisen tuoma hyöty menetetään kuitenkin proteiinikatona (12,3–5,8 %).The literature review focused on quinoa saponins, on their extraction, isolation and chromatographic analysis. The aim of this study was to develop a quantitative and qualitative analysis method for saponins in quinoa. Gas chromatograph (GC) was used for separation. Saponin aglycones were indentified by mass spectrometry (MS) and quantified by flame ionization detector (FID). Sample pretreatment included extraction of fat soluble compounds and saponins by accelerated solvent extraction (Dionex ASE). Saponin aglycones liberated by acid hydrolysis followed by liquid-liquid extraction. Aglycones were derivatised to silylethers and analysed with GC-MS/FID. Finally this method was used to analyse saponins in washed and pearled quinoa seeds. Method evaluation included repeatability test (4 separate days, total n = 14). Average, standard deviation, relative standard deviation and Horrat(r) - value were calculated for the results. Method realability was evaluated by recovery test. Known amount of saponin was added to flour samples (n = 3). Additions responded 6, 4 µg, 12, 8 µg and 32 µg hederagenin aglycone. Four saponin aglycones, oleanolic acid (ole), hederagenin (hed), serjanic acid (ser) and phytolaccagenic acid (phy), were successfully identified in all samples by method prescribed. Method was repeatabale for ole and ser quantition but not for hed and phy. Satisfactory recovery, 80 %, was achieved on 32 µg addition level. Recoveries for 6, 4 µg and 12, 3 µg addition levels were 76 and 66 %. Results could be explained by aglycones pH dependent solubility combined to inaccurate pH adjustment after hydrolysis. In the future neutralization step should be revaluated. Washing reduced saponins 20–58 % and pearling reduced 58 % saponins in quinoa seeds. However pearling caused loss of protein from 12, 3 % to 5, 8 %.
Subject: ASE
GC-MS/FID
quinoa
saponins
quantitative and qualitative analysis
PLE
GC-MS/FID
kvinoa
saponiinit


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record