Vesasyntyisen toisen polven hybridihaavikon kasvu ja tuotos

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812123691
Title: Vesasyntyisen toisen polven hybridihaavikon kasvu ja tuotos
Author: Heiskanen, Alina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812123691
http://hdl.handle.net/10138/275580
Thesis level: master's thesis
Discipline: Metsien ekologia ja käyttö
Forest Ecology and Management
skoglig ekologi och resurshushållning
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena on selvittää vesasyntyisen toisen polven hybridihaavan (Populus tremula L. x Populus tremuloides Michx.) kasvua ja tuotosta erilaisilla kasvatustiheyksillä. Hybridihaapakoe on Luonnonvarakeskuksen tutkimus Haapastensyrjässä. Kokeella on 1997 tehty päätehakkuu, jonka jälkeen seuraava hybridihaapasukupolvi on lähtenyt kasvamaan juurivesoista. Vallitsevan jakson synty-vuosi on 1998. Koealoille on tehty vuonna 2001 viisi harvennuskäsittelyä tiheyksillä 500 kpl/ha, 1200 kpl/ha, 2500 kpl/ha, 5000 kpl/ha ja ei harvennusta. Harventamaton koeala on kooltaan 400 m2 ja muut neljä 900 m2. Koealoja on mitattu kahdeksan kertaa vuosina 2001 – 2017. Kolme vuotta päätehakkuun jälkeen taimia oli aloilla 20 900 – 33 025 kpl/ha. Suurin vuotuinen kokonaiskasvu 26,3 m3/ha/v oli kasvatustiheydellä 2500 kpl/ha ja alhaisin 13,7 m3/ha/v kasvatustiheydellä 500 kpl/ha. Suurin tilavuus 501 m3/ha oli tiheydellä 2500 kpl/ha ja pienin 261 m3/ha tiheydellä 500 kpl/ha. Suurin valtapituus 28,1 metriä oli kasvatustiheydellä 1200 kpl/ha ja pienin valtapituus 24,91 metriä kasvatustiheydellä 500 kpl/ha. Kasvatustiheys 500 kpl/ha jää kokonaistilavuudeltaan selkeästi muita kasvatustiheyksiä pienemmäksi. Vesasyn-tyisen toisen polven hybridihaavan kasvu ja tuotos ylsivät ensimmäisen polven hybridihaavan kasvuun ja tuotok-seen. Tämän tutkimuksen perusteella vesasyntyisen toisen polven hybridihaavan kasvu on lupaava.
Subject: hybridihaapa
juurivesa
tuotos
Populus tremula L. x Populus tremuloides Michx.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record