Stadionpalvelujen kehittäminen brändiyhteisön näkökulmasta : Case FC Turun Palloseura

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812123705
Title: Stadionpalvelujen kehittäminen brändiyhteisön näkökulmasta : Case FC Turun Palloseura
Author: Hartikainen, Antti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812123705
http://hdl.handle.net/10138/275582
Thesis level: master's thesis
Discipline: Markkinointi
Marketing
Marknadsföring
Abstract: Tutkielman tarkoituksena oli tarkastella turkulaisen jalkapalloseura FC TPS:n stadionpalveluja ja brändiyhteisöä. Haluttiin selvittää, miten FC TPS:n sitoutuneimmat kannattajat eli brändiyhteisö kokee seuran kotistadionin stadionpalvelut, palvelun laadun sekä mitkä olisivat stadionpalvelujen tärkeimmät kehityskohteet. Stadionpalveluilla tarkoitetaan lähinnä taukopalveluja eli pikaruoka- ja virvokemyyntiä. Tämän lisäksi tarkasteltiin FC TPS seurabrändin, brändiyhteisön ja yhteisöllisyyden vahvuutta ja merkitystä seuran ja kannattajien välillä. Tutkimuksen teoriakatsaus jakautui kahteen osaan, palvelujen ja brändiyhteisön kesken. Palveluissa keskityttiin kirjallisuuden avulla palvelun määrittelyyn, palvelun laadun tarkasteluun, palvelujen kehittämiseen ja palvelukokemukseen. Brändiyhteisö –luvussa perehdyttiin brändiin, brändiyhteisöön sekä yhteisöllisyyteen. Teoreettinen viitekehys nivoo teoriaosiot empiriaan. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena survey-kyselynä sähköpostin välityksellä. Lomakkeen kysymykset johdettiin pääosin teoreettisesta viitekehyksestä sekä myös räätälöidysti FC TPS:n toiveiden mukaisesti. Kyselylomake koostui strukturoiduista kysymyksista, joissa oli neliportaiset vastausvaihtoehdot sekä avoimista kysymyksistä. Tutkimus rajattiin koskemaan tutkimuksen tekohetkellä FC TPS:n kausikortin omistavia tai aiemmin omistaneita kannattajia. Lomake lähetettiin 1100:lle kannattajalle. Lopulliseen aineistoon hyväksyttiin 636 kpl hyvin täytettyjä lomakkeita, vastausprosenttina 57,8. Aineisto käsiteltiin prosenttitaulukointina strukturoitujen kysymysten osalta. Lisäksi aineistoa kuvailtiin erilaisten pylväs- ja palkkikaavioiden avulla. Tutkimuksen tuloksissa mielipiteet jakautuivat stadiopalvelujen osalta hyvin vahvasti sen mukaan mitä osa-aluetta palveluissa tarkasteltiin. Palvelun laatu koettiin melko hyväksi, kuten myös myytävien tuotteiden laadukkuus sekä tarjonnan laajuus. Pitkät jonot myynti/palvelupisteissä nousivat selkeästi suurimmaksi ongelmaksi, ja myös hinnoitteluun kaivattiin selkeitä muutoksia. FC TPS -brändi koettiin vahvaksi, kuten myös FC TPS:n luoma yhteisöllisyys. Myös brändiyhteisön olemassaolo nostettiin hyvin merkitykselliseksi ja tärkeäksi kannatustoiminnassa fanien ja seuran ympärillä.
Subject: palvelut
palvelun laatu
palvelujen kehittäminen
brändi
brändiyhteisö
yhteisöllisyys


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record