Försök rörande hyggesaskans inverkan på barrträdsfröets groning och plantornas första utveckling.

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/27685

Citation

Commentationes forestales. 1931. 5: 1-66.

Titel: Försök rörande hyggesaskans inverkan på barrträdsfröets groning och plantornas första utveckling.
Sekundär titel: Versuche über die Einwirkung der Asche von Schlagabbrennen auf das Keimen des Nadelbaumsamens und die erste Entwicklung der Pflanzen.;
Kokeita kulotustuhkan vaikutuksesta havupuunsiemenen itävyyteen ja taimien ensi kehitykseen.
Författare: Eneroth, Olof
Utgivare: Suomen metsätieteellinen seura
Datum: 1931
Språk: swe
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/27685
Subject: siemen
taimet
havupuut
siemenen itävyys
kulotus
tuhka
metsänuudistus


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
CF05_Eneroth-1931.pdf 28.32Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post