Take not Jews and Christians as Intimates! : Depictions of Jews and Christians in Modern Shīʿi Qurʾānic Exegesis

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4755-4
Title: Take not Jews and Christians as Intimates! : Depictions of Jews and Christians in Modern Shīʿi Qurʾānic Exegesis
Author: Pakkala, Maria
Other contributor: Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Arabic and Islamic Studies
Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i historia och kulturarv
Doctoral Programme in History and Cultural Heritage
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019-01-25
Language: en
URI: http://hdl.handle.net/10138/276965
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4755-4
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Modern Shīʿi commentaries on the Qurʾān are understudied in comparison with their classical or Sunni counterparts. This dissertation attempts to fill in some of this academic lacuna by shedding light on one of the major Shīʿi Qurʾānic commentators of our times. The topic of my research is the perception of Jews and Christians in the thought of the Lebanese Shīʿi scholar Grand Ayatollah al-Sayyid Muḥammad Ḥusayn Faḍlallāh (1935-2010). The main intention of my work is to present Fadlallah’s views on Jews and Christians as well as his perception of engagement with them through the examination of his twenty-five-volume commentary on the Qurʾān, Tafsīr Min Waḥy al-Qurʾān, as well as his other exegetical works. To do this, I use Systematic Analysis as a research method which aims at exploring the inner world of the texts by examining their key concepts, arguments, allegations and backgrounds. Possible inconsistencies or contradictions in the texts under study are equally taken into consideration. The views and arguments are then presented under a coherent structure which enables the outlining of Fadlallah’s perception of the People of the Book. This study presents the three main tenets of the Ayatollah’s perception of Jews and Christians. The first tenet is the supersession of Islam over Judaism and Christianity according to which pre-Islamic monotheistic religions are part of the progressive divine revelation and are a source of divine guidance but only until the advent of the next one. The Qurʾān is thus a continuity to the Torah and the Gospel but it is, first and foremost, an updated, and final scripture which constitutes a revelatory closure. The second tenet is the partial validity of pre-Qurʾānic Scriptures on the grounds that they were either partially or greatly misrepresented through additions, omissions or misinterpretations. The third tenet is the Qurʾānic regulations of engagements with Jews and Christians in theory and in practice. Fadlallah argues that Islam calls for peaceful and courteous relationships with the People of the Book. The exception to this is their injustice against Muslims in which case aggression against them is justified and maintaining amicable relationships with them is either undesirable or forbidden. This study concludes that Fadlallah’s more lenient attitude towards the Christians and blatant criticism of the Jews has a sociopolitical aspect. The first are called to dialogue while the latter are excluded as long as Israel exists and are depicted as rebellious and inherently resistant to divine guidance. These depictions are mixed with Western anti-Semitic motifs and Quṭbist anti-Jewish views.Tässä monografiaväitöskirjassa tarkastellaan Ayatollah M. H. Fadlallahin käsitystä juutalaisista ja kristityistä. Fadlallah (1935‒2010) oli yksi aikamme tärkeimmistä shiialaisia Koraanin tulkitsijoista ja ajattelijoista, jota pidetään Hizbollahin keskeisenä ideologina. Tutkimuksen keskeisin lähde on Fadlallahin 25-osainen Koraanin selitysteos, jonka lisäksi lähteinä käytetään muutakin hänen runsasta tuotantoaan. Väitöskirjassa tuodaan esille Fadlallahin suhtautumista juutalaisiin ja kristittyihin, vertaillaan hänen ajatusmaailmaansa muihin islamistisiin ajattelijoihin ja analysoidaan modernin islamismin ajatusmaailmaa. Keskiössä on Koraanin tulkitsijoiden suhtautuminen juutalaisiin ja kristittyihin. Tutkimus tuo esille islamismin pragmaattisuuden ja paljastaa sen pitkän tähtäimen päämäärän: Voidaan katsoa, että Fadlallahin teologiassa lopulta kaikki tiet vievät islamilaiseen valtioon. Islamismin pragmaattisuus tulee erityisesti esille siinä, miten poliittiset seikat vaikuttavat pyhän tekstin selittämiseen. Tutkimuksessa esitetään kolme Fadlallahin pääperiaatetta koskien juutalaisia ja kristittyjä. Ensimmäinen periaate on, että islam korvaa juutalaisuuden ja kristinuskon: Ennen islamia tulleet monoteistiset uskonnot ovat osa progressiivista jumalallista ilmoitusta ja ovat jumalallisen ohjauksen lähde, mutta vain seuraavaan ilmoitukseen asti. Koraani on viimeinen pyhä kirjoitus. Toinen periaate on Tooran ja Evankeliumin vain osittainen luotettavuus, koska niitä on enemmän tai vähemmän vääristelty. Kolmas periaate on juutalaisten ja kristittyjen kohtaaminen ja kohteleminen teorian ja käytännön tasoilla. Fadlallahin mukaan islam kutsuu seuraajiaan rauhanomaisiin suhteisiin juutalaisten ja kristittyjen kanssa niin kauan, kun nämä eivät ole epäoikeudenmukaisia muslimeja kohtaan, jolloin heihin kohdistuva hyökkäys on perusteltua ja rauhanomaiset suhteet heidän kanssaan ovat joko epätoivottavia tai kiellettyjä. Fadlallah ammentaa juutalaisvastaisia ajatuksia mm. quṭbismista ja länsimaisesta antisemitismistä. Tässä tutkimuksessa päädytään siihen, että Fadlallahin suvaitsevampi suhtautuminen kristittyihin ja vihamielinen suhtautuminen juutalaisiin perustuu pääosin sosiopoliittisiin seikkoihin.
Subject: Arabic and Islamic Studies
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
TakenotJ.pdf 2.412Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record