Bear Shields of Plains Indians : Motifs and Meanings

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-3-89510-128-1
Title: Bear Shields of Plains Indians : Motifs and Meanings
Author: Hämäläinen, Riku
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The study is the outcome of two research projects on the North American Indian traditions: the role of the shields within the Plains Indians traditional culture and religion, and the bear ceremonialism of the Native North America, especially the significance of the bear among the Plains Indians. This article-based dissertation includes seven separately published scholar papers, forming Chapters 6 12. The introduction formulates the objectives and frame of reference of the study and the conclusions pulls together its results. The study reconsiders the role of the Plains Indian shields with bear motifs. Such shields are found in rock art, in the Plains Indian s paintings and drawings, and in various collections, the main source material being the shields in European and North American museums. The aim is not only to study shields with bear power motifs and the meanings of the bear, but also to discuss appropriate methods for studying these subjects. There are three major aims of the study: to consider methodical questions in studying Plains Indian shields, to examine the complexity of the Plains Indian shields with the bear power motifs, and to offer new interpretations for the basic meanings of the bear among the Plains Indians and the interrelationship between individualism and collectivism in the Plains Indians visionary art that show bear power motifs on the shields. The study constructs a view on the bear shields taking account of all sources of information available and analysing the shields both as physical artefacts and religious objects from different perspectives, studying them as a part of the ensemble of Plains culture and religious traditions. The bear motifs represented the superhuman power that medicine men and warriors could exploit through visions. For the Plains Indians, the bear was a wise animal from which medicine men could get power for healing but also a dangerous animal from which warriors could get power for warfare. The shields with bear motifs represented the bear powers of the owners of the shields. The bear shield was made to represent the vision, and the principal interpretation of the symbolism was based on the individual experience of spiritual world and its powers. The study argues that the bear shield as personal medicine object is based on wider tribal traditions, and the basic meaning is derived from the collective tradition. This means that the bear seen in vision represented particular affairs and it was represented on the shield surface using conventional ways of traditional artistry. In consequence of this, the bear shields reflect not only the individual experiences of bear power but whole field of tribal traditions that legitimated the experiences and offered acceptable interpretations and conventional modes for the bear symbols.Pohjois-Amerikan tasankointiaanien karhuaiheisia kilpiä käsittelevä tutkimus on tulos kahdesta tutkimusintressistä. Tekijä on tutkinut laajasti tasankointiaanien kilpiä ja niiden merkityksiä sekä konkreettisina puolustusvälineinä että uskonnollisina esineinä. Hän on myös tutkinut Pohjois-Amerikan intiaanien karhurituaaleja ja erityisesti karhun merkitystä tasankointiaaneille. Väitöskirjassaan tekijä yhdistää nämä kaksi tutkimusta. Kyseessä on artikkeliväitöskirja, joka koostuu kuudesta artikkelista ja yhdestä kirjasta. Näiden lisäksi on johdanto, joka esittelee tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät, sekä yhteenveto, joka esittelee työn tulokset. Tutkimus tarkastelee karhusymboliikalla varustettuja kilpiä, joita löytyy kalliotaiteesta, intiaanien maalauksista ja piirroksista sekä museoista ja yksityisistä kokoelmista. Tutkimuksen pääasiallinen aineisto koostuu sadoista museokokoelmissa olevista esineistä, joita on niin Pohjois-Amerikassa kuin Euroopassa. Tutkimuksessa tarkastellaan myös metodisia kysymyksiä tarkastella kilpiä osana tasankointiaanien perinteistä kulttuuria ja uskontoa. Kilvet olivat keskeinen osa tasankomiesten varustusta. Kilvistä valmistettiin fyysisesti mahdollisimman lujia, mutta niiden ensisijainen merkitys tuli kuitenkin uskonnollisten merkitysten kautta. Kilvissä on katsottu olleen erityisiä voimia, jotka saatiin näkykokemuksissa. Näyssä kilven omistaja sai yliluonnollista suojaa ja joskus erityisiä kykyjä esimerkiksi ennustaa sotaretkien menestystä. Kilvet kuuluivat rohtoesineisiin, jotka toimivat yliluonnollisesta maailmasta saatujen voimien representaatioina. Hyvin usein kilven voima saatiin jonkun eläimen hahmossa. Yksi voimakkaimmista eläimistä oli karhu. Karhua on kunnioitettu kautta pohjoisen pallonpuoliskon, myös Pohjois-Amerikassa. Tasankointiaaneille karhu oli viisas eläin, jolta saatua voimaa saatettiin käyttää parantamiseen. Karhu oli myös vaarallinen eläin, jolta soturit saattoivat saada erityistä voimaa sodankäyntiin. Karhulta voimansa saaneet soturit toivat karhurohtonsa julki koristelemalla varusteitaan karhusymboliikalla. Yksi näyttävimmistä rohtoesineistä oli kilpi, jonka etupuolella karhu saatettiin esittää eri tavoin, mm. maalauksin ja karhun ruhosta otetuilla osilla kuten korvilla. Karhukilpi esitti yksilön saamaa näkyä ja siinä saatua voimaa, ja symboliikan ensisijainen merkitys tuli juuri yksilöllisen näyn kautta. Näkykokemukset kuitenkin heijastivat koko kansan yhteisiä uskontoperinteitä, jolloin kilven symboliikka peilaa myös kansan laajempaa perinnettä. Näin yksilölliseen näkykokemukseen perustuva karhukilpi heijastaa samalla laajempaa kansan traditiota ja karhun merkityksiä laajemmin.
URI: URN:ISBN:978-3-89510-128-1
http://hdl.handle.net/10138/27703
Date: 2011-10-07
Subject: uskontotiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record