Mixed Bathing in Japan : An Outdated Practice Doomed to Disappear?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809273238
Title: Mixed Bathing in Japan : An Outdated Practice Doomed to Disappear?
Author: Korhonen, Johanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Maailman kulttuurien laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för världens kulturer
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809273238
http://hdl.handle.net/10138/277501
Thesis level: master's thesis
Discipline: Itä‑Aasian tutkimus
East Asian Studies
Östasienforskning
Abstract: Työn aiheena on miesten ja naisten sekakylpeminen Japanissa. Kylpeminen on erottamaton osa japanilaista kulttuuria ja siihen liittyvää tutkimusta on runsaasti. Vaikkakin nyky-Japanissa sukupuolet lähtökohtaisesti kylpevät erikseen, on Japanissa esiintynyt myös sekakylpemistä. Aiheeseen liittyvää tutkimusta on kuitenkin vähän saatavilla niin englannin kuin japanin kielelläkin. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää sekakylpemisen historiallinen tausta, sen nykytilanne sekä tähän johtaneet taustatekijät. Lähteinä on käytetty niin tutkimuskirjallisuutta kuin sekakylpemistä käsitteleviä matkaoppaita ja populaarikirjallisuutta. Tämän lisäksi on hyödynnetty tutkimuskirjallisuutta alastomuuden merkityksistä sekä suomalaisesta yhteissaunomisesta. Aineistoa tukemaan suoritettiin kuusi puolistrukturoitua haastattelua Kyūshūn saarella kenttätutkimuksen ohessa maaliskuussa 2018. Haastateltavat työskentelivät majataloissa, joissa tarjottiin mahdollisuus sekakylpemiseen erillisten kylpyjen lisäksi. Tutkimus osoittaa, että yhteiskylpemistä on esiintynyt Japanissa vähintään 700-luvulta lähtien niin uskonnollisissa, sosiaalisissa kuin seksuaalisissakin yhteyksissä. Tapa on pitkälti nojannut käytännöllisyyteen. Yhteiskylpeminen yleistyi erityisesti Edo-kaudella (1603–1868) kaupungistumisen myötä. Tällöin käytäntö päätyi myös säännöstelyn kohteeksi. Nyky-Japanissa kylpylöiden toimintaa säätelee vuonna 1948 säädetty kylpylälaki, joka ensisijaisesti ajaa sukupuolille erillisiä tiloja ja sallii sekakylvyt vain poikkeustapauksissa. Tutkimuksen datan perusteella sekakylpemisen perinne on katoamassa Japanista. Virallisten lukujen puuttuessa sekakylpyjen määrän on arvioitu olevan nykyään alle 500. Tutkimuksen perusteella syynä on yleinen yhteiskunnallinen kehitys kollektiivisesta yksityiseen sekä muuttunut suhtautuminen alastomuuteen. Tämä näkyy myös sukupuolille erillisiä kylpyjä tarjoavien julkisten kylpylöiden määrän vähenemisenä. Sekakylpemisen tapauksessa suunnan muuttaminen on kuitenkin haastavaa juuri nykyisen lainsäädännön takia. Tämän lisäksi sekakylpemistä koskee ongelmakäyttäytyminen. Voyeurismin ja ekshibitionismin tulkitaan rikkovan kylpemistilanteessa vallitsevat säännöt koskien alastomuuden epäseksuaalisuutta. Haastatteluissa syiksi katoamiseen nousi erityisesti asiakaskäyttäytyminen. Asiakkailta saadun palautteen sekä asiakaskäyttäytymisen perusteella sekakylpemisen alastomuutta rajoitetaan joko pyyhkeiden tai kylpyvaatteiden käytöllä sekä lisärakennelmien keinoin. Tämän lisäksi ilmi nousi vähäinen tietous tai mielenkiinto sekakylpemistä kohtaan.
Subject: sekakylpeminen
yhteiskylpeminen
alastomuus
kylpeminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Korhonen_Johanna_Pro_Gradu_2018.pdf 2.172Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record